Enum WrapStrategy

WrapStrategy

Hücre metni kaydırmayı işlemek için kullanılan stratejilerin sıralaması.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.WrapStrategy.WRAP.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
WRAPEnumHücre genişliğinden uzun satırları yeni bir satıra kaydırın. Bir satırdan uzun olan tek kelimeler karakter düzeyinde sarmalanır.
OVERFLOWEnumHücre boş olduğu sürece satırları, sonraki hücreye taşar. Bir sonraki hücre boş değilse bu işlem CLIP ile aynı şekilde davranır.
CLIPEnumHücre genişliğinden uzun satırları kırpar.