Enum GroupControlTogglePosition

GroupControlTogglePosition

Grup denetimi açma/kapatma anahtarının sahip olabileceği olası konumları temsil eden bir numaralandırma.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.GroupControlTogglePosition.BEFORE.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
BEFOREEnumKontrol açma/kapatma düğmesinin gruptan önce olduğu konum (alt dizinlerde).
AFTEREnumKontrol açma/kapatma anahtarının gruptan sonra olduğu konum (daha yüksek dizinlerde).