Class DataSourceTable

DataSourceTable

Mevcut veri kaynağı tablosuna erişme ve bu tabloyu değiştirme. Yeni bir sayfada yeni bir veri kaynağı tablosu oluşturmak için Spreadsheet.insertSheetWithDataSourceTable(spec) işlevini kullanın.

Bu sınıfı yalnızca bir veritabanına bağlı verilerle kullanın.

Bu örnekte, yeni bir veri kaynağı tablosunun nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.

SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var spec = SpreadsheetApp.newDataSourceSpec()
      .asBigQuery()
      .setProjectId('big_query_project')
      .setRawQuery('select @FIELD from table limit @LIMIT')
      .setParameterFromCell('FIELD', 'Sheet1!A1')
      .setParameterFromCell('LIMIT', 'namedRangeCell')
      .build();
// Starts data execution asynchronously.
var dataSheet = spreadsheet.insertSheetWithDataSourceTable(spec);
var dataSourceTable = dataSheet.getDataSourceTables()[0];
// waitForCompletion() blocks script execution until data execution completes.
dataSourceTable.waitForCompletion(60);
// Check status after execution.
Logger.log("Data execution state: %s.", dataSourceTable.getStatus().getExecutionState());

Bu örnekte, bir veri kaynağının nasıl düzenleneceği gösterilmektedir.

SpreadsheetApp.enableBigQueryExecution();
var dataSheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Data Sheet 1");
var dataSourceTable = dataSheet.getDataSourceTables()[0];
var dataSource = dataSourceTable.getDataSource();
var newSpec = dataSource.getSpec()
       .copy()
       .asBigQuery()
       .setRawQuery('select name from table limit 2')
       .removeAllParameters()
       .build();
// Updates data source specification and starts data execution asynchronously.
dataSource.updateSpec(newSpec);
// Check status during execution.
Logger.log("Data execution state: %s.", dataSourceTable.getStatus().getExecutionState());
// waitForCompletion() blocks script execution until data execution completes.
dataSourceTable.waitForCompletion(60);
// Check status after execution.
Logger.log("Data execution state: %s.", dataSourceTable.getStatus().getExecutionState());

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addColumns(columnNames)DataSourceTableVeri kaynağı tablosuna sütun ekler.
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceTableVeri kaynağı tablosuna uygulanan bir filtre ekler.
addSortSpec(columnName, ascending)DataSourceTableVeri kaynağı tablosundaki bir sütuna sıralama özelliği ekler.
addSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceTableVeri kaynağı tablosundaki bir sütuna sıralama özelliği ekler.
cancelDataRefresh()DataSourceTableBu nesne çalışıyorsa bu nesneyle ilişkili veri yenilemesini iptal eder.
forceRefreshData()DataSourceTableGeçerli durumdan bağımsız olarak bu nesnenin verilerini yeniler.
getColumns()DataSourceTableColumn[]Veri kaynağı tablosuna eklenen tüm veri kaynağı sütunlarını alır.
getDataSource()DataSourceNesnenin bağlı olduğu veri kaynağını alır.
getFilters()DataSourceTableFilter[]Veri kaynağı tablosuna uygulanan tüm filtreleri döndürür.
getRange()RangeBu veri kaynağı tablosunun kapsadığı Range bilgisini alır.
getRowLimit()IntegerVeri kaynağı tablosunun satır sınırını döndürür.
getSortSpecs()SortSpec[]Veri kaynağı tablosundaki tüm sıralama özelliklerini alır.
getStatus()DataExecutionStatusNesnenin veri yürütme durumunu alır.
isSyncingAllColumns()BooleanVeri kaynağı tablosunun ilişkili veri kaynağındaki tüm sütunları senkronize edip etmediğini döndürür.
refreshData()DataSourceTableNesnenin verilerini yeniler.
removeAllColumns()DataSourceTableVeri kaynağı tablosundaki tüm sütunlar kaldırılır.
removeAllSortSpecs()DataSourceTableVeri kaynağı tablosundaki tüm sıralama özelliklerini kaldırır.
setRowLimit(rowLimit)DataSourceTableVeri kaynağı tablosunun satır sınırını günceller.
syncAllColumns()DataSourceTableİlişkilendirilmiş veri kaynağında mevcut ve gelecekteki tüm sütunları veri kaynağı tablosuyla senkronize edin.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusGeçerli yürütme tamamlanana kadar bekler ve sağlanan saniye sayısı dolduktan sonra zaman aşımına uğrar.

Ayrıntılı belgeler

addColumns(columnNames)

Veri kaynağı tablosuna sütun ekler.

Parametreler

AdTürAçıklama
columnNamesString[]Eklenecek sütunların adlarının listesi.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı tablosudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addFilter(columnName, filterCriteria)

Veri kaynağı tablosuna uygulanan bir filtre ekler.

Parametreler

AdTürAçıklama
columnNameStringBu filtrenin uygulanacağı sütunun adı.
filterCriteriaFilterCriteriaUygulanacak filtre ölçütleri.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı tablosudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addSortSpec(columnName, ascending)

Veri kaynağı tablosundaki bir sütuna sıralama özelliği ekler.

Parametreler

AdTürAçıklama
columnNameStringSıralanacak sütunun adı.
ascendingBooleanSütun true ise artan düzende; false ise azalan düzende sıralayın.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı sayfası.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addSortSpec(columnName, sortOrder)

Veri kaynağı tablosundaki bir sütuna sıralama özelliği ekler.

Parametreler

AdTürAçıklama
columnNameStringSıralanacak sütunun adı.
sortOrderSortOrderSıralama düzeni.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı sayfası.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

cancelDataRefresh()

Bu nesne çalışıyorsa bu nesneyle ilişkili veri yenilemesini iptal eder.

Bu örnekte, formül yenilemesinin nasıl iptal edileceği gösterilmektedir.

const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
const formula = spreadsheet.getDataSourceFormulas()[0];
// Cancel the ongoing refresh on the formula.
formula.cancelDataRefresh();

Veri kaynağı türü etkin değilse bir istisna oluşturur. Belirli veri kaynağı türlerinde veri yürütmeyi etkinleştirmek için SpreadsheetApp#enable...Execution() yöntemlerini kullanın.

Return

DataSourceTable: Veri nesnesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

forceRefreshData()

Geçerli durumdan bağımsız olarak bu nesnenin verilerini yeniler. Daha fazla bilgi için refreshData() sayfasına bakın. Bu nesnenin şu anda devam eden yenilemesini iptal etmek istiyorsanız cancelDataRefresh() adresine bakın.

Veri kaynağı türü etkin değilse bir istisna oluşturur. Belirli veri kaynağı türlerinde veri yürütmeyi etkinleştirmek için SpreadsheetApp#enable...Execution() yöntemlerini kullanın.

Return

DataSourceTable: Veri nesnesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getColumns()

Veri kaynağı tablosuna eklenen tüm veri kaynağı sütunlarını alır.

Return

DataSourceTableColumn[]: Veri kaynağı tablosundaki sütunların listesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSource()

Nesnenin bağlı olduğu veri kaynağını alır.

Return

DataSource: Veri kaynağı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilters()

Veri kaynağı tablosuna uygulanan tüm filtreleri döndürür.

Return

DataSourceTableFilter[]: Veri kaynağı tablosuna uygulanan tüm filtreleri içeren dizi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRange()

Bu veri kaynağı tablosunun kapsadığı Range bilgisini alır.

Return

Range: Aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRowLimit()

Veri kaynağı tablosunun satır sınırını döndürür.

Return

Integer: Veri kaynağı tablosunun satır sınırı. Herhangi bir sınır belirlenmemişse ve tablo, Google E-Tablolar kullanıcı arayüzündeki varsayılan maksimum sınırı kullanırsa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSortSpecs()

Veri kaynağı tablosundaki tüm sıralama özelliklerini alır.

Return

SortSpec[] — Sıralama özelliklerinin listesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getStatus()

Nesnenin veri yürütme durumunu alır.

Return

DataExecutionStatus: Veri yürütme durumudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isSyncingAllColumns()

Veri kaynağı tablosunun ilişkili veri kaynağındaki tüm sütunları senkronize edip etmediğini döndürür.

Return

Boolean - Veri kaynağı tablosu, ilişkili veri kaynağındaki tüm sütunları senkronize ediyorsa True, aksi takdirde false değerini alır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

refreshData()

Nesnenin verilerini yeniler.

Şu anda error durumundaysa istisna oluşturur. Teknik özellikleri güncellemek için DataSource#updateSpec() öğesini kullanın. Veri kaynağında beklenmeyen düzenlemeleri önlemek için yöntem forceRefreshData() yerine tercih edilir.

Veri kaynağı türü etkin değilse bir istisna oluşturur. Belirli veri kaynağı türlerinde veri yürütmeyi etkinleştirmek için SpreadsheetApp#enable...Execution() yöntemlerini kullanın.

Return

DataSourceTable: Veri nesnesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeAllColumns()

Veri kaynağı tablosundaki tüm sütunlar kaldırılır.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı tablosudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeAllSortSpecs()

Veri kaynağı tablosundaki tüm sıralama özelliklerini kaldırır.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı sayfası.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRowLimit(rowLimit)

Veri kaynağı tablosunun satır sınırını günceller. Sağlanan satır sınırı null ise veri kaynağı tablosunu, Google E-Tablolar kullanıcı arayüzündeki varsayılan maksimum satır sınırını kullanacak şekilde günceller.

Parametreler

AdTürAçıklama
rowLimitIntegerVeri tablosu için yeni satır sınırı. null ise tabloyu varsayılan satır sınırını kullanacak şekilde günceller.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı tablosudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

syncAllColumns()

İlişkilendirilmiş veri kaynağında mevcut ve gelecekteki tüm sütunları veri kaynağı tablosuyla senkronize edin.

Return

DataSourceTable: Zincirleme için veri kaynağı tablosudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

waitForCompletion(timeoutInSeconds)

Geçerli yürütme tamamlanana kadar bekler ve sağlanan saniye sayısı dolduktan sonra zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğradığında yürütme tamamlanmazsa ancak veri yürütme işlemini iptal etmezse bir istisna oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
timeoutInSecondsIntegerSaniye cinsinden veri yürütülmesi için beklenecek süre. Maksimum süre 300 saniyedir.

Return

DataExecutionStatus: Veri yürütme durumudur.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamlardan biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets