Enum TriggerSource

TriggerSource

Tetikleyicinin etkinleşmesine neden olan etkinliğin kaynağını belirten bir numaralandırma.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, ScriptApp.TriggerSource.SPREADSHEETS.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
SPREADSHEETSEnumGoogle E-Tablolar, tetikleyicinin etkinleşmesine neden olur.
CLOCKEnumZamana bağlı bir olay, tetikleyicinin etkinleşmesine neden olur.
FORMSEnumGoogle Formlar, tetikleyicinin etkinleşmesine neden olur.
DOCUMENTSEnumGoogle Dokümanlar, tetikleyicinin etkinleşmesine neden olur.
CALENDAREnumGoogle Takvim, tetikleyicinin etkinleşmesine neden olur.