Class StateTokenBuilder

StateTokenBuilder

Komut dosyalarının, geri çağırma API'lerinde (OAuth akışları gibi) kullanılabilecek durum jetonları oluşturmasına izin verir.

// Reusable function to generate a callback URL, assuming the script has been published as a
// web app (necessary to obtain the URL programmatically). If the script has not been published
// as a web app, set `var url` in the first line to the URL of your script project (which
// cannot be obtained programmatically).
function getCallbackURL(callbackFunction){
 var url = ScriptApp.getService().getUrl();   // Ends in /exec (for a web app)
 url = url.slice(0, -4) + 'usercallback?state='; // Change /exec to /usercallback
 var stateToken = ScriptApp.newStateToken()
   .withMethod(callbackFunction)
   .withTimeout(120)
   .createToken();
 return url + stateToken;
}

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
createToken()StringDurum jetonunun şifrelenmiş bir dize temsilini oluşturur.
withArgument(name, value)StateTokenBuilderJetona bir bağımsız değişken ekler.
withMethod(method)StateTokenBuilderBir geri çağırma işlevi ayarlar.
withTimeout(seconds)StateTokenBuilderJetonun geçerli olduğu süreyi (saniye cinsinden) ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

createToken()

Durum jetonunun şifrelenmiş bir dize temsilini oluşturur.

var stateToken = ScriptApp.newStateToken().createToken();

Return

String: jetonu temsil eden şifrelenmiş bir dize


withArgument(name, value)

Jetona bir bağımsız değişken ekler. Bu yöntem birden çok kez çağrılabilir.

var stateToken = ScriptApp.newStateToken().withArgument('myField', 'myValue').createToken();

Parametreler

AdTürAçıklama
nameStringbağımsız değişkenin adı
valueStringbağımsız değişkenin değeri

Return

StateTokenBuilder: Zincirleme için durum jetonu oluşturucu


withMethod(method)

Bir geri çağırma işlevi ayarlar. Varsayılan değer, callback() adlı bir işlevdir.

var stateToken = ScriptApp.newStateToken().withMethod('myCallback').createToken();

Parametreler

AdTürAçıklama
methodStringParantez veya bağımsız değişken olmadan bir dize olarak gösterilen geri çağırma işlevinin adı. Dahil edilen kitaplıklardaki Library.libFunction1 gibi işlevleri kullanabilirsiniz.

Return

StateTokenBuilder: Zincirleme için durum jetonu oluşturucu


withTimeout(seconds)

Jetonun geçerli olduğu süreyi (saniye cinsinden) ayarlar. Varsayılan süre 60 saniye, maksimum süre ise 3.600 saniyedir (1 saat).

var stateToken = ScriptApp.newStateToken().withTimeout(60).createToken();

Parametreler

AdTürAçıklama
secondsIntegerjetonun geçerli olduğu süredir; maksimum değer 3600 şeklindedir

Return

StateTokenBuilder: Zincirleme için durum jetonu oluşturucu