Class Service

Hizmet

Komut dosyası yayınlamaya erişme ve bunları değiştirme.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getUrl()StringDağıtıldıysa web uygulamasının URL'sini; aksi takdirde null değerini döndürür.
isEnabled()BooleanKomut dosyasına bir web uygulaması olarak erişilebiliyorsa true değerini döndürür.

Ayrıntılı belgeler

getUrl()

Dağıtıldıysa web uygulamasının URL'sini; aksi takdirde null değerini döndürür. Geliştirme modu web uygulamasını çalıştırıyorsanız bu işlem, geliştirme modu URL'sini döndürür.

// Mail the URL of the published web app.
MailApp.sendMail("myself@example.com", "My Snazzy App",
  "My new app is now available at " + ScriptApp.getService().getUrl());

Return

String: Web uygulamasının URL'si


isEnabled()

Komut dosyasına bir web uygulaması olarak erişilebiliyorsa true değerini döndürür.

Return

Boolean — Komut dosyası bir web uygulaması olarak yayınlandıysa true; yayınlanmadıysa false

Kullanımdan kaldırılan yöntemler