Enum InstallationSource

InstallationSource

Komut dosyasının geçerli kullanıcı için eklenti olarak nasıl yüklendiğini belirten bir numaralandırma.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, ScriptApp.InstallationSource.APPS_MARKETPLACE_DOMAIN_ADD_ON.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
APPS_MARKETPLACE_DOMAIN_ADD_ONEnumEklenti, kullanıcının alanı için yönetici tarafından yüklendi.
NONEEnumKomut dosyası eklenti olarak çalışmıyor.
WEB_STORE_ADD_ONEnumEklenti, kullanıcı tarafından Chrome Web Mağazası'ndan yüklendi.