Class RangeElement

RangeElement

Element öğesinin etrafında, olası bir başlangıç ve bitiş ofseti olan bir sarmalayıcı. Bu ofsetler, Text öğesi içindeki bir karakter aralığının arama sonuçlarında, belge seçimlerinde ve adlandırılmış aralıklarda temsil edilmesine olanak tanır.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getElement()ElementBu RangeElement öğesine karşılık gelen Element değerini alır.
getEndOffsetInclusive()IntegerAralık öğesi içindeki kısmi bir aralığın bitişinin konumunu alır.
getStartOffset()IntegerAralık öğesi içindeki kısmi bir aralığın başlangıç konumunu alır.
isPartial()BooleanBu aralık öğesinin, öğenin tamamını mı yoksa öğe karakterlerinin bir kısmını mı kapsayacağını belirler.

Ayrıntılı belgeler

getElement()

Bu RangeElement öğesine karşılık gelen Element değerini alır.

// Log debug information about a range element.
Logger.log('Element type: ' + rangeElement.getElement().getType());
if (rangeElement.isPartial()) {
 Logger.log('The character range begins at ' + rangeElement.getStartOffset());
 Logger.log('The character range ends at ' + rangeElement.getEndOffsetInclusive());
} else {
 Logger.log('The entire range element is included.');
}

Return

Element: Bu RangeElement'a karşılık gelen öğe

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getEndOffsetInclusive()

Aralık öğesi içindeki kısmi bir aralığın bitişinin konumunu alır. Öğe bir Text öğesiyse ve isPartial() true değerini döndürürse uzaklık, aralıktaki son karakterden (yani aralıktaki son karakterin dizini) önceki karakter sayısıdır. Diğer tüm durumlarda bu yöntem -1 sonucunu döndürür.

Return

IntegerText öğeleri için aralıktaki son karakterden önceki karakter sayısı; diğer öğeler için -1

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

getStartOffset()

Aralık öğesi içindeki kısmi bir aralığın başlangıç konumunu alır. Öğe bir Text öğesiyse ve isPartial() true değerini döndürürse uzaklık, aralığın başlangıcından (yani aralıktaki ilk karakterin dizini) önceki karakter sayısıdır. Diğer tüm durumlarda bu yöntem -1 değerini döndürür.

Return

IntegerText öğeleri için aralık başlangıcından önceki karakter sayısı; diğer öğeler için -1

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

isPartial()

Bu aralık öğesinin, öğenin tamamını mı yoksa öğe karakterlerinin bir kısmını mı kapsayacağını belirler. Kısmi aralık öğesi aralığının başlangıcı ve bitişi, sırasıyla getStartOffset() ve getEndOffsetInclusive() kullanılarak belirlenebilir.

Return

Boolean: Öğe kısmen dahil edilmişse true; yoksa false

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents