Class XmlService

XmlService

Bu hizmet, komut dosyalarının XML dokümanlarını ayrıştırmasına, gezinmesine ve programlı olarak oluşturmasına olanak tanır.

// Log the title and labels for the first page of blog posts on the
// Google Workspace Developer blog.
function parseXml() {
 var url = 'https://gsuite-developers.googleblog.com/atom.xml';
 var xml = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();
 var document = XmlService.parse(xml);
 var root = document.getRootElement();
 var atom = XmlService.getNamespace('http://www.w3.org/2005/Atom');

 var entries = root.getChildren('entry', atom);
 for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
  var title = entries[i].getChild('title', atom).getText();
  var categoryElements = entries[i].getChildren('category', atom);
  var labels = [];
  for (var j = 0; j < categoryElements.length; j++) {
   labels.push(categoryElements[j].getAttribute('term').getValue());
  }
  Logger.log('%s (%s)', title, labels.join(', '));
 }
}

// Create and log an XML representation of the threads in your Gmail inbox.
function createXml() {
 var root = XmlService.createElement('threads');
 var threads = GmailApp.getInboxThreads();
 for (var i = 0; i < threads.length; i++) {
  var child = XmlService.createElement('thread')
    .setAttribute('messageCount', threads[i].getMessageCount())
    .setAttribute('isUnread', threads[i].isUnread())
    .setText(threads[i].getFirstMessageSubject());
  root.addContent(child);
 }
 var document = XmlService.createDocument(root);
 var xml = XmlService.getPrettyFormat().format(document);
 Logger.log(xml);
}

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
ContentTypesContentTypeXML içerik düğümü türlerini temsil eden bir numaralandırma.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
createCdata(text)CdataVerilen değerle eklenmemiş bir CDATASection düğümü oluşturur.
createComment(text)CommentVerilen değerle eklenmemiş bir Comment düğümü oluşturur.
createDocType(elementName)DocTypeKök Element düğümü için belirtilen adla eklenmemiş bir DocumentType düğümü oluşturur.
createDocType(elementName, systemId)DocTypeKök Element düğümü için eklenmemiş bir DocumentType düğümünü, harici alt küme verileri için de verilen adla ve sistem kimliğini kullanarak oluşturur.
createDocType(elementName, publicId, systemId)DocTypeKök Element düğümü için eklenmemiş, harici alt küme verileri için de verilen adla ve verilen genel kimlikle sistem kimliğiyle oluşturulmuş bir DocumentType düğümü oluşturur.
createDocument()DocumentBoş bir XML dokümanı oluşturur.
createDocument(rootElement)DocumentBelirtilen kök Element düğümüyle bir XML belgesi oluşturur.
createElement(name)ElementBelirtilen yerel adla ve ad alanı olmadan eklenmemiş bir Element düğümü oluşturur.
createElement(name, namespace)ElementBelirtilen yerel ad ve ad alanıyla eklenmemiş bir Element düğümü oluşturur.
createText(text)TextVerilen değerle eklenmemiş bir Text düğümü oluşturur.
getCompactFormat()FormatKompakt XML dokümanı çıktısı almak için bir Format nesnesi oluşturur.
getNamespace(uri)NamespaceVerilen URI ile bir Namespace oluşturur.
getNamespace(prefix, uri)NamespaceBelirtilen ön ek ve URI ile bir Namespace oluşturur.
getNoNamespace()NamespaceGerçek bir ad alanının olmadığını temsil eden bir Namespace oluşturur.
getPrettyFormat()Formatİnsanların okuyabileceği bir XML belgesi çıkışı için Format nesnesi oluşturur.
getRawFormat()FormatHam XML dokümanı çıkışı için bir Format nesnesi oluşturur.
getXmlNamespace()NamespaceStandart xml önekiyle bir Namespace oluşturur.
parse(xml)DocumentXML'i doğrulamadan belirtilen XML'den bir Document oluşturur.

Ayrıntılı belgeler

createCdata(text)

Verilen değerle eklenmemiş bir CDATASection düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
textStringayarlanacak değer

Return

Cdata — yeni oluşturulan CDATASection düğümü


createComment(text)

Verilen değerle eklenmemiş bir Comment düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
textStringayarlanacak değer

Return

Comment — yeni oluşturulan Comment düğümü


createDocType(elementName)

Kök Element düğümü için belirtilen adla eklenmemiş bir DocumentType düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
elementNameStringDocType bildiriminde belirtilecek kök Element düğümünün adı

Return

DocType — yeni oluşturulan DocumentType düğümü


createDocType(elementName, systemId)

Kök Element düğümü için eklenmemiş bir DocumentType düğümünü, harici alt küme verileri için de verilen adla ve sistem kimliğini kullanarak oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
elementNameStringDocType bildiriminde belirtilecek kök Element düğümünün adı
systemIdStringayarlanacak harici alt küme verilerinin sistem kimliği

Return

DocType — yeni oluşturulan DocumentType düğümü


createDocType(elementName, publicId, systemId)

Kök Element düğümü için eklenmemiş, harici alt küme verileri için de verilen adla ve verilen genel kimlikle sistem kimliğiyle oluşturulmuş bir DocumentType düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
elementNameStringDocType bildiriminde belirtilecek kök Element düğümünün adı
publicIdStringayarlanacak harici alt küme verilerinin herkese açık kimliği
systemIdStringayarlanacak harici alt küme verilerinin sistem kimliği

Return

DocType — yeni oluşturulan DocumentType düğümü


createDocument()

Boş bir XML dokümanı oluşturur.

Return

Document — yeni oluşturulan doküman


createDocument(rootElement)

Belirtilen kök Element düğümüyle bir XML belgesi oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
rootElementElementayarlanacak kök Element düğümü

Return

Document — yeni oluşturulan doküman


createElement(name)

Belirtilen yerel adla ve ad alanı olmadan eklenmemiş bir Element düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
nameStringayarlanacak yerel ad

Return

Element — yeni oluşturulan Element düğümü


createElement(name, namespace)

Belirtilen yerel ad ve ad alanıyla eklenmemiş bir Element düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
nameStringayarlanacak yerel ad
namespaceNamespaceayarlanacak ad alanı

Return

Element — yeni oluşturulan Element düğümü


createText(text)

Verilen değerle eklenmemiş bir Text düğümü oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
textStringayarlanacak değer

Return

Text — yeni oluşturulan Text düğümü


getCompactFormat()

Kompakt XML dokümanı çıktısı almak için bir Format nesnesi oluşturur. Biçimlendirici varsayılan olarak UTF-8 kodlamasını kullanır, girinti yoktur ve ek satır sonu içermez ancak XML bildirimini ve kodlamasını içerir.

// Log an XML document in compact form.
var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getCompactFormat()
  .format(document);
Logger.log(output);

Return

Format - yeni oluşturulan biçimlendirici


getNamespace(uri)

Verilen URI ile bir Namespace oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
uriStringad alanına ait URI

Return

Namespace: yeni oluşturulan ad alanı


getNamespace(prefix, uri)

Belirtilen ön ek ve URI ile bir Namespace oluşturur.

Parametreler

AdTürAçıklama
prefixStringad alanı öneki
uriStringad alanına ait URI

Return

Namespace: yeni oluşturulan ad alanı


getNoNamespace()

Gerçek bir ad alanının olmadığını temsil eden bir Namespace oluşturur.

Return

Namespace: yeni oluşturulan ad alanı


getPrettyFormat()

İnsanların okuyabileceği bir XML belgesi çıkışı için Format nesnesi oluşturur. Biçimlendirici varsayılan olarak UTF-8 kodlamasını, iki boşluklu girintiyi ve her düğümden sonra \r\n satır ayırıcısını kullanır ve XML bildirimi ile kodlamasını içerir.

// Log an XML document in human-readable form.
var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getPrettyFormat()
  .format(document);
Logger.log(output);

Return

Format - yeni oluşturulan biçimlendirici


getRawFormat()

Ham XML dokümanı çıkışı için bir Format nesnesi oluşturur. Biçimlendirici varsayılan olarak UTF-8 kodlamasına ayarlanır, XML belgesinin kendisinde sağlananlar dışında girinti ve satır sonu içermez. Ayrıca XML bildirimini ve kodlamasını içerir.

// Log an XML document in raw form.
var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getRawFormat()
  .format(document);
Logger.log(output);

Return

Format - yeni oluşturulan biçimlendirici


getXmlNamespace()

Standart xml önekiyle bir Namespace oluşturur.

Return

Namespace: yeni oluşturulan ad alanı


parse(xml)

XML'i doğrulamadan belirtilen XML'den bir Document oluşturur.

var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var doc = XmlService.parse(xml);

Parametreler

AdTürAçıklama
xmlStringayrıştırılacak XML

Return

Document — yeni oluşturulan doküman