Enum FontFamily

FontFamily

تمت إزالة هذا العمود. تستخدم الطريقتان getFontFamily() وsetFontFamily(String) الآن أسماء السلاسل للخطوط بدلاً من هذا التعداد. مع أنّ هذا التعداد تم إيقافه، سيظل متاحًا للتوافق مع النصوص البرمجية القديمة.

تعداد الخطوط المتوافقة.

يمكنك استخدام قائمة التعداد FontFamily لضبط الخط لنطاق من النص أو العنصر أو المستند.

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Insert a paragraph at the start of the document.
body.insertParagraph(0, "Hello, Apps Script!");

// Set the document font to Calibri.
body.editAsText().setFontFamily(DocumentApp.FontFamily.CALIBRI);

// Set the first paragraph font to Arial.
body.getParagraphs()[0].setFontFamily(DocumentApp.FontFamily.ARIAL);

// Set "Apps Script" to Comic Sans MS.
var text = 'Apps Script';
var a = body.getText().indexOf(text);
var b = a + text.length - 1;
body.editAsText().setFontFamily(a, b, DocumentApp.FontFamily.COMIC_SANS_MS);