WYCOFANE: usługi ustawień rozszerzeń

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usługi ustawień rozszerzeń pozwalają dodawać rozszerzenia bezpośrednio do zasobów na koncie bez konieczności ręcznego konfigurowania plików danych.

Rozszerzenia możesz skonfigurować na poziomie klienta, kampanii lub grupy reklam, korzystając z jednej z tych usług:

Rzeczywisty proces korzystania z tych 3 usług jest identyczny. Musisz użyć zasobu odpowiadającego typowi zasobu, do którego chcesz dołączyć rozszerzenie. Ustawienie rozszerzenia klienta będzie mieć zastosowanie do wszystkich reklam na koncie, ustawienie rozszerzenia na poziomie kampanii do wszystkich reklam w danej kampanii i ustawienie rozszerzenia na poziomie grupy reklam do wszystkich reklam w danej grupie reklam.

W przykładach podanych w tym przewodniku wykorzystano tag CampaignExtensionSettingService, ale powinny one być łatwe do dostosowania w dowolnej z pozostałych usług.