Dynamiczne rozszerzenia

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Oprócz rozszerzeń ręcznych interfejs Google Ads API obsługuje rozszerzenia automatyczne oparte na zasobach, czyli tzw. rozszerzenia dynamiczne. Jak sama nazwa wskazuje, rozszerzeniami automatycznymi zarządza Google Ads, a zakres interfejsu API jest ograniczony do wstrzymywania i usuwania poszczególnych rozszerzeń oraz pobierania statystyk.

Tworzenie i aktualizowanie rozszerzeń

Po włączeniu tej funkcji na koncie Google Ads tworzy rozszerzenia automatyczne w następujący sposób:

  1. Zasoby tworzone dla rozszerzenia automatycznego
  2. Obiekty CampaignAsset, AdGroupAsset lub CustomerAsset są tworzone w celu powiązania rozszerzenia z zasobami kampanii, grupy reklam lub klienta.

Za pomocą interfejsu Google Ads API nie możesz tworzyć ani aktualizować komponentów automatycznych. Nie możesz też tworzyć w nich CampaignAsset, AdGroupAsset ani CustomerAsset.

Za pomocą interfejsu API w wersji 11 lub nowszej możesz wstrzymywać i usuwać elementy CampaignAsset, AdGroupAsset lub CustomerAsset, które wiążą automatyczne rozszerzenie zasobów z odpowiednim zasobem.

Wstrzymywanie i usuwanie powiązania

Wstrzymanie powiązania powoduje tymczasowe wyłączenie rozszerzenia względem odpowiedniego podmiotu. Gdy wstrzymasz powiązanie, Google Ads nie będzie automatycznie ponownie włączać ani wyświetlać odpowiedniego rozszerzenia automatycznego dla tego zasobu, dopóki nie zostanie ono ponownie włączone w interfejsie użytkownika lub interfejsie API. Usuń powiązanie, aby trwale wyłączyć powiązanie rozszerzenia z jednostką.

Google Ads wymusza limit liczby rozszerzeń automatycznych danego typu, które można powiązać z danym elementem (np. automatycznych linków do podstron na kampanię). Wstrzymane powiązanie wlicza się do tego limitu, a usunięte powiązanie już nie. Rozszerzenia automatyczne nie wliczają się do limitów ręcznie dodanych rozszerzeń.

Pobieram rozszerzenia automatyczne

Interfejs API w wersji 11 lub nowszej umożliwia użytkownikom pobieranie rozszerzeń automatycznych. Po pobraniu elementów Asset, CustomerAsset, CampaignAsset lub AdGroupAsset możesz filtrować według zakresu AssetSource = AUTOMATICALLY_CREATED. Obecnie obsługiwane są te typy rozszerzeń automatycznych:

  • Objaśnienie
  • Link do podstrony
  • Rozszerzenie informacji

W przyszłości możemy dodać więcej typów rozszerzeń.

Raporty

Statystyki skuteczności rozszerzeń opartych na zasobach możesz uzyskać w raporcie asset_field_type_view. Zawiera on zbiorcze statystyki rozszerzeń automatycznych i ręcznych.

Statystyki skuteczności poszczególnych rozszerzeń można pobrać z raportów campaign_asset, customer_asset i ad_group_asset w interfejsie API w wersji 11.