Method: permissions.getIdForEmail

Zwraca identyfikator uprawnienia dla adresu e-mail.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/permissionIds/{email}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
email

string

Adres e-mail, dla którego ma zostać zwrócony identyfikator uprawnienia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Identyfikator użytkownika lub grupy widoczny w sekcji Elementy uprawnień.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "id": string
}
Pola
kind

string

Jest to zawsze drive#permissionId.

id

string

Identyfikator uprawnienia.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/docs
 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są objęte ograniczeniami, a aplikacja może z nich korzystać dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.