REST Resource: changes

Zasób: Zmiana

Zmiana pliku lub dysku współdzielonego.

Zapis JSON
{
 "id": string,
 "deleted": boolean,
 "file": {
  object (File)
 },
 "fileId": string,
 "modificationDate": string,
 "kind": string,
 "type": string,
 "teamDriveId": string,
 "teamDrive": {
  object (TeamDrive)
 },
 "changeType": string,
 "selfLink": string,
 "driveId": string,
 "drive": {
  object (Drive)
 }
}
Pola
id

string (int64 format)

Identyfikator zmiany.

deleted

boolean

Wskazuje, czy plik lub dysk współdzielony został usunięty z tej listy zmian na przykład w wyniku usunięcia lub utraty dostępu.

file

object (File)

Zaktualizowany stan pliku. Widoczne, jeśli typ to plik, a plik nie został usunięty z listy zmian.

fileId

string

Identyfikator pliku powiązanego z tą zmianą.

modificationDate

string

Data wprowadzenia zmiany.

kind

string

Jest to zawsze drive#change.

type
(deprecated)

string

Wycofane: zamiast tego użyj elementu changeType.

teamDriveId
(deprecated)

string

Wycofane: zamiast tego użyj elementu driveId.

teamDrive
(deprecated)

object (TeamDrive)

Wycofane: zamiast tego użyj elementu drive.

changeType

string

rodzaj zmiany. Możliwe wartości to file i drive.

driveId

string

Identyfikator dysku współdzielonego powiązanego z tą zmianą.

drive

object (Drive)

Zaktualizowany stan dysku współdzielonego. Widoczne, jeśli typ zmiany to dysk, użytkownik nadal jest użytkownikiem dysku współdzielonego, a ten dysk nie został usunięty.

Metody

get

Wycofane: użyj plików changes.getStartPageToken i changes.list, aby pobrać ostatnie zmiany.

getStartPageToken

Pobiera początkową wartość pageToken do wyświetlania przyszłych zmian.

list

Zawiera listę zmian dotyczących użytkownika lub dysku współdzielonego.

watch

Zasubskrybuj zmiany dotyczące użytkownika.