Taşıma: google.load sayfasındaki Haritalar Modülü

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

13 Ekim 2021'de, google.load için "Haritalar" modülünü sunan hizmeti kapatacağız. Bu durum, 13 Ekim 2021'den sonra google.load Haritalar'da "Haritalar" modülünü kullanmaya çalışırsanız hata ("model" modülü desteklenmediği) alacağınız ve harita yüklenmeyeceğini ifade eder. Olası kesintilerden kaçınmak için alternatiflerden birine geçmeniz gerekiyor.

Ne yapmanız gerekiyor?

İlk olarak google.load yükleyicisini yükleyen <script> etiketini, ardından google.load çağrıları kaldırın. Google Yükleyici'yi başka işlemler için kullanıyorsanız yükleyici <script> etiketini olduğu gibi bırakabilirsiniz.

Ardından, Maps JavaScript API'yi yüklemek için yeni bir yöntem uygulayın (aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin):

Google Yükleyiciyi kullanan güncel örnek

Aşağıdaki örnekte Haritalar Yükleme Aracı'nı yüklemek için Google Yükleyici'nin şu anda nasıl kullanıldığı gösterilmektedir (iki <script> blok vardır):

Önce

<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script>
<script type='text/javascript'>
google.load("maps", "3.exp", {
    "callback": initMap,
    "key": "YOUR_KEY",
    "libraries": "places,visualization"
});
function initMap() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
}
</script>

Bu yaklaşım kullanıldığında, Maps JavaScript API, sayfa yüklenirken yüklenir. Satır içi yükleme uygulamak için önce www.google.com/jsapi ("önce") yükleyen <script> etiketini aşağıdaki örnekte gösterilen <script> etiketiyle değiştirin:

<script async src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places,visualization&key=YOUR_API_KEY&v=weekly&callback=initMap">
</script>

Daha sonra JavaScript kodunuzdan google.load işlevi çağrısını artık gerekmediğinden kaldırın. Aşağıdaki örnekte, Haritalar kitaplığı başarıyla yüklendiğinde çağrılan boş bir initMap() işlevi gösterilmektedir:

<script type='text/javascript'>
function initMap() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
}
</script>

Belgeleri inceleyin

Başka bir JavaScript dosyasından dinamik yükleme

Dinamik yükleme, Maps JavaScript API'nin ne zaman yükleneceğini kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, kullanıcı bir düğmeyi tıklayana veya başka bir işlem yapana kadar Maps JavaScript API'nin yüklenmesini bekleyebilirsiniz. Dinamik yüklemeyi uygulamak için öncelikle aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, <script> etiketini programatik olarak eklemek üzere www.google.com/jsapi ("before") öğesini yükleyen <script> etiketini kodla değiştirin:

var script = document.createElement('script');
script.src =
'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places,visualization&key=YOUR_API_KEY&v=weekly&callback=initMap';
script.async=true;

Ardından, geri çağırma işlevinizi pencere nesnesine ekleyin. Örneğin:

window.initMap = function() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
};

Son olarak, <script> etiketini sayfanın başlığına şu şekilde ekleyin:

document.head.appendChild(script);

Belgeleri inceleyin