Kierowanie na elementy kanału

Możesz użyć FeedItemTargetService, aby ograniczyć elementy zamówienia do określonych kampanii, grup reklam lub kryteriów. Ten sposób kierowania jest ograniczony, co oznacza, że podmiot, na który kierowane są reklamy, musi być już uwzględniony w funkcji dopasowania skonfigurowanej wcześniej.

Typy kryteriów obsługiwane w FeedItemTarget to lokalizacja, urządzenie i harmonogram reklam. Inne typy kryteriów nie mogą być kierowane w ten sposób.

Jeśli na przykład chcesz ograniczyć wyświetlanie określonych elementów kanału tylko na urządzeniach mobilnych:

Ruby

client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

feed_item_target = client.resource.feed_item_target do |fit|
  fit.feed_item = feed_item_resource_name
  fit.device = :MOBILE
end

operation = client.operation.create_resource.feed_item_target(feed_item_target)

response = client.service.feed_item_target.mutate_feed_item_targets(customer_id, [operation])