Interfejs REST

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Interfejs Google Ads API można wywołać za pomocą polecenia gRPC lub REST. Oba interfejsy udostępniają projekt zorientowany na zasoby, który jest udostępniany innym interfejsom API Google Cloud.

W miarę możliwości zalecamy korzystanie z oficjalnych bibliotek klienta Google. Zawierają one niepowtarzalny, bezpieczny dla każdego kod w każdym obsługiwanym języku i obsługują wiele szczegółów związanych z komunikacją za pomocą interfejsu API (np. ustawienia czasu oczekiwania, grupowanie wyników i uwierzytelnianie). Nasze biblioteki klienta zawierają też obszerny zestaw przykładów kodu oraz narzędzi, które ułatwiają wykonywanie typowych zadań, takich jak tworzenie nazw zasobów i obsługę masek pól.

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje o REST i wyjaśnia, co musisz wiedzieć, aby bezpośrednio wywoływać interfejs REST bez korzystania z biblioteki klienta obsługiwanej przez Google. Ten przewodnik może być przydatny, jeśli tworzysz własny kod niestandardowy, aby bezpośrednio korzystać z REST lub biblioteki klienta innej firmy.