Wymagana minimalna funkcjonalność

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
wer. 2022-10-06

Wymagana minimalna funkcjonalność (RMF) to funkcje oferowane przez określonych deweloperów narzędzi podczas korzystania z interfejsu API Google Ads. Jak opisano niżej, reguły WMF są podzielone na 3 kategorie: Funkcje tworzenia, Funkcjonalność zarządzania i Raportowanie. Przestrzeganie tych reguł zależy od tego, jak korzystasz z interfejsu Google Ads API („ma zastosowanie WMF” – ma zastosowanie w Twoim przypadku):

Funkcjonalność tworzenia Funkcjonalność zarządzania Funkcjonalność raportowania
Narzędzie kompleksowe
 • reklamodawcom, agencjom i innym firmom korzystają z niego, aby w pełni zarządzać swoimi kontami Google Ads.
WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie
Tylko raportowanie
 • tylko reklamodawcom mogą korzystać z panelu raportowania
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF ma zastosowanie
Tylko do użytku wewnętrznego
 • tylko do użytku indywidualnego lub agencji; brak zewnętrznego dostępu do narzędzia (co oznacza, że tylko Ty używasz tego narzędzia)
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania

Jeśli Twoje narzędzie oferuje bardzo ograniczone i specjalistyczne funkcje oraz nie pozwala na tworzenie kampanii, grup reklam i reklam oraz zarządzanie nimi, może nie kwalifikować się do użycia jako narzędzie kompleksowe. W takiej sytuacji WMF nie tworzy. Jeśli nie masz pewności, czy zasady WMF dotyczą Twojego narzędzia, skontaktuj się z zespołem interfejsu API Google Ads ds. zgodności. Zespół ds. zgodności z zasadami interfejsu Google Ads API zdecyduje, czy jest to narzędzie kompleksowe. Jeśli funkcjonalność Twojego narzędzia zmieni się w znacznym stopniu, możemy je ponownie sprawdzić.

WMF dotyczy tylko tokenów programisty z dostępem standardowym.

Jednorazowe przedłużenie najważniejszych aktualizacji

Biorąc pod uwagę fakt, że narzędzia API mogą okresowo przeprowadzać zaawansowane uaktualnienia technologii, narzędzia, które spełniają wszystkie wymogi dotyczące WMF przez co najmniej 2 kolejne lata, mogą wystąpić o 6-miesięczne wydłużenie zakresu w ramach WMF w celu wdrożenia takich uaktualnień na swojej platformie. Po przyznaniu rozszerzenia narzędzia nie będą sprawdzane w czasie trwania rozszerzenia pod kątem zgodności z wymaganiami WMF. Po zakończeniu okresu rozszerzenia narzędzie musi być w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi WMF, które miały następować najpóźniej do ostatniego dnia tego okresu. Wszystkie wymagania WMF obowiązujące po zakończeniu rozszerzenia pozostaną w dniu określonym w tabeli poniżej.

Narzędzie API może otrzymać maksymalnie 1 rozszerzenie co 4 lata (drugie rozszerzenie musi rozpocząć się co najmniej 4 lata po zakończeniu pierwszego).

Jeżeli chcesz poprosić o przedłużenie możliwości korzystania z tego narzędzia, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Twoje zgłoszenie musi zostać podpisane i przesłane przez dyrektora lub dyrektorkę ds. technologii w Twojej firmie. Nie gwarantujemy, że Twoja aplikacja zostanie zatwierdzona.

Wymagania dotyczące narzędzi API tylko na potrzeby kampanii produktowych, tylko dla promocji aplikacji i tylko dla hoteli

Jeśli Twoje narzędzie umożliwia tworzenie tylko jednego z poniższych typów kampanii i zarządzanie nimi, musisz zaimplementować funkcje i raporty Google Ads API służące do tworzenia kampanii i zarządzania nimi powiązane z tym typem kampanii.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu Google Ads API tylko do raportowania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu API Google Ads przeznaczony tylko do raportowania musi wyświetlać funkcje raportowania dla każdego poziomu hierarchii Google Ads wyświetlanego w interfejsie raportowania. Poziom hierarchii Google Ads to konto, kampania, grupa reklam, reklama lub słowo kluczowe. Jeśli np. klient Google Ads tylko do raportowania wyświetla grupy reklam, musi zaimplementować wszystkie funkcje raportowania na poziomie grupy reklam, które są oznaczone jako „Wymagane”.

Klient interfejsu Google Ads API tylko do raportowania może nie wyświetlać w swoim interfejsie raportowania określonych poziomów hierarchii Google Ads. Jeśli np. klient interfejsu API Google Ads, który służy tylko do raportowania, nie pokazuje w interfejsie żadnych danych o skuteczności grup reklam, nie powinien implementować żadnego formatu RMF raportowania – na poziomie grupy reklam.

Powyższa zasada obejmuje wszystkie inne typy raportów, ale nie należą one do hierarchii Google Ads. Jeśli chcesz wdrożyć którykolwiek z tych raportów, musisz wyświetlić wszystkie wymagane pola w każdym z nich.

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API musi domyślnie wyświetlać wszystkie kolumny oznaczone w kolumnie obiekt/pole/przewodnik. Wszystkie inne kolumny danych muszą być dostępne jako opcja dla klientów interfejsu Google Ads API. Dane w raportach Google Ads powinny być wyraźnie widoczne i dostępne dla użytkowników.

Raporty do pobrania

Jeśli Twoje narzędzie zapewnia opcję pobierania, np. plik CSV, zamiast funkcji raportowania wyświetlanej w interfejsie, link pobierania musi być wyraźnie widoczny i opatrzony intuicyjną etykietą. Pobrany plik musi zawierać wszystkie wymagane pola raportowania i być wyraźnie oznaczony.

Zakresy dat raportowania

Zalecamy zezwolenie użytkownikom na filtrowanie danych raportowania według zakresu dat. Jeśli Twoje narzędzie nie obsługuje niestandardowych zakresów dat, powinno dostarczać dane dla każdego wymaganego pola raportowania z ostatnich 30 dni.

Wymagania w przypadku klientów interfejsu API z funkcjami tworzenia lub zarządzania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient usługi Google Ads API o pełnym zakresie musi zaimplementować wszystkie wymagane funkcje tworzenia i zarządzania wymienione w tabeli poniżej oraz zaprezentować funkcje raportowania dla każdego z poniższych raportów. Musisz też dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić łatwo dostępny i funkcjonalny dostęp do wszystkich funkcji reklamodawcom zgodnie z pomiarem użycia tych funkcji.

Wymagania dla klientów API świadczących usługi planowania

Jeśli klient interfejsu API Google Ads udostępnia jakiekolwiek funkcje związane z usługą KeywordPlanIdeaService lub KeywordPlanService, musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, zarządzania i raportowania oznaczone w tabeli poniżej jako „Wymagane”.

Wymagania dla klientów API dostarczających usługi rekomendacji

Wszyscy klienci API mogą korzystać z usług Google AdsService i RecommendationService, aby pobierać rekomendacje.

Używanie znaczników RecommendationService.ApplyRecommendation() i RecommendationService.DismissRecommendation() jest ograniczone w przypadku tych typów klientów interfejsu Google Ads API:

 • Kompleksowe narzędzia
 • Narzędzia tylko do użytku wewnętrznego
 • Tylko kampanie produktowe, kampanie Performance Max / inteligentne kampanie produktowe, kampanie promujące aplikacje oraz kampanie tylko w hotelach
 • Specjalne narzędzia z funkcjami zarządzania kampanią

Jeśli klient interfejsu API Google Ads umożliwia stosowanie lub odrzucanie rekomendacji za pomocą usługi RecommendationService, musi spełniać te wymagania:

 1. Musi w pełni zaimplementować wymagane funkcje tworzenia, zarządzania i raportowania w przypadku danej kategorii narzędzi.
 2. Wszystkie rekomendacje Google Ads wyświetlane użytkownikom są wyświetlane w interfejsie narzędzia jako „Rekomendacje Google Ads”.
 3. Użytkownicy muszą mieć możliwość wyświetlania i stosowania wszystkich rekomendacji Google Ads wyświetlanych przez klienta interfejsu Google Ads API.

Wymagania dla dostosowań stawek

Wszyscy klienci interfejsu API z funkcjami tworzenia i zarządzania muszą spełniać te wymagania związane z dostosowaniami stawek:

 1. Użytkownicy muszą mieć dostęp do całego zakresu dozwolonych wartości.
 2. Użytkownicy muszą mieć możliwość sprawdzenia i edytowania dostosowań stawek, zanim zostanie ustawiony przez klienta Google Ads API.
 3. Dostosowania stawek mogą być przedstawiane tylko jako dostosowania stawek. Nie można ich używać do włączania ani wyłączania innych funkcji, takich jak kierowanie czy wykluczanie.

Wdrażanie funkcji

O ile nie wskazano inaczej, funkcja jest zaimplementowana tylko wtedy, gdy jednocześnie są dostępne wszystkie dostępne funkcje podrzędne i parametry. Dokumentacja interfejsu API zawiera informacje o dostępnych parametrach i funkcjach podrzędnych. Na przykład funkcja „Włącz/wyłącz sieci” oznacza włączenie lub wyłączenie wyszukiwarki Google, partnerów w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej. Jeśli implementujesz w kliencie interfejsu API Google Ads funkcję podobną do funkcji, których Google nie wymaga, musisz też umieścić na nim interfejs Google Ads z podobną funkcją. Jeśli np. w kliencie interfejsu Google Ads API wdrożysz własną wersję „propozycji słów kluczowych”, musisz też zaimplementować funkcję „Propozycje słów kluczowych” Google w kliencie interfejsu Google Ads API.

Aby zachować zgodność z zasadą WMF, wszelkie nowe wymagane funkcje należy dodać do terminu (każdy z nich podany jako Termin: RRRR-MM-DD). Wszystkie WMF bez określonego terminu minął. Co najmniej 2 tygodnie przed wejściem zmian w życie musisz przesłać do klienta interfejsu Google Ads API zrzuty ekranu lub makiety istotnych zmian wprowadzonych w tym interfejsie za pomocą formularza zmiany narzędzia. Chcąc zapewnić przejrzystość, po upływie 2 tygodni nie trzeba czekać na odpowiedź Google, zanim te istotne zmiany zaczną obowiązywać.

Pełna lista funkcji narzędzi

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/Przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik będzie widział tylko jeden kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli chcesz poinformować użytkownika o tym, że dany język jest odpowiedni tylko w jednym języku.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.75 Rozszerzenia objaśnień Obiekt zastępczy kanału objaśnień
Usługi ustawień rozszerzeń
Usługi kanału
Wymagany. Ta opcja musi być obsługiwana tylko na poziomie konta.
C.80 Komponenty z linkami do podstron Obiekt zastępczy pliku danych linku do podstrony
Usługi ustawień rozszerzeń
Usługi kanału
Wymagany. Ta opcja musi być obsługiwana tylko na poziomie konta.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_cpa (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.97 Ustaw opcję określania stawek: docelowy ROAS (portfolio i standardowe) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.98 Ustaw opcję ustalania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagany
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C 190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.260 Dodaj słowo kluczowe ad_group_criterion.keyword Wymagany
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagany
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagany

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W momencie zmiany wymagane byłyby tylko ustawienia wymagane przy tworzeniu.
M.96 Edytuj opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_cpa (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.97 Edytuj opcję określania stawek: docelowy ROAS (portfolio i standardowe) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.98 Edytuj opcję określania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowe) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagany
M.110 Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie kampanii campaign.status Wymagany
M.130 Wstrzymywanie, włączanie/usuwanie reklamy ad_group_ad.status Wymagany
M.140 Wstrzymaj / włącz / usuń słowo kluczowe ad_group_criterion.status Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Kampania metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
campaign.status Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne kampanie.
40 ZAR Reklama z grupy reklam metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagany
ad_group_ad.status Wymagany, jeśli reklamy wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne reklamy.
50 ZAR Widok słowa kluczowego metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Wymagany
ad_group_criterion.status Wymagane przy wyświetlaniu wstrzymanych, aktywnych i usuniętych słów kluczowych.
Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne słowa kluczowe.
70 ZAR Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagany
100 ZAR Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce – widok wyszukiwanego hasła dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagane tylko przy implementowaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
130 ZAR Strategia ustalania stawek bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Wymagany
bidding_strategy.status Wymagany, jeśli wyświetlane są wstrzymane, aktywne i usunięte strategie.
Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne strategie.

Kampania — kampania promująca aplikację – lista funkcji

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/Przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik będzie widział tylko jeden kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli chcesz poinformować użytkownika o tym, że dany język jest odpowiedni tylko w jednym języku.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_cpa (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
Ustaw opcję określania stawek: wstępna rejestracja Reklamy aplikacji z wcześniejszą rejestracją Wymagane do przeprowadzenia kampanii promującej aplikację z wcześniejszą rejestracją.
C 190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
Dodaj zasoby do grupy reklam ad_group Wymagane: zasoby tekstowe. Opcjonalne w przypadku zasobów graficznych i wideo.
C.601 Tworzenie kampanii promujących instalacje aplikacji lub ponownie angażujących   Wymagane: ponowne zainstalowanie kampanii promującej aplikację lub ponowne zaangażowanie w kampanii promującej aplikację.
C.602 Włącz ustawienia kampanii promujących aplikacje AppCampaignSetting Wymagane: możesz wybrać aplikację, którą chcesz reklamować, lub dodać precyzyjne linki angażujące.

Funkcjonalność zarządzania

M.601 Wstrzymywanie / włączanie / usuwanie kampanii promującej aplikację campaign.status Wymagany
M.602 Edytowanie ustawień kampanii promujących aplikacje campaign.*setting Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne kampanie.

Lista funkcji narzędzi dostępnych tylko w hotelu

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/Przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.11 Utwórz kampanię reklam hoteli kampania reklam hoteli Wymagany
C.12 Ustawianie identyfikatora Hotel Center na potrzeby kampanii reklam hoteli HotelSettingInfo Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagana, jeśli ma być widoczna tylko dla jednego kraju.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli chcesz poinformować użytkownika o tym, że dany język jest odpowiedni tylko w jednym języku.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
  Ustaw strategię ustalania stawek Ustalanie stawek w hotelach Opcjonalny, aby użytkownik mógł wybrać konkretną strategię ustalania stawek i ustawić cel.
C 190 Utwórz grupę reklam hoteli ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.526 Dodaj pierwszą (główną) partycję grupy hoteli grupy hoteli Jest wymagany do prowadzenia kampanii reklam hoteli, ale nie jest wymagany, aby użytkownicy mogli ją zobaczyć.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany
M.110 Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie kampanii campaign.status Wymagany
M.161 Podziel (dodaj partycję grupy hoteli) grupy hoteli Wymagany
M.191 Wyklucz grupę hoteli AdGroupCriterion Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne kampanie.
111 ZAR Raport skuteczności w hotelu hotel_performance_view Wymagany

Lista funkcji kampanii Performance Max

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/Przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu kampanii.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik będzie widział tylko jeden kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalny, jeśli chcesz poinformować użytkownika o tym, że dany język jest odpowiedni tylko w jednym języku.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
  Ustaw strategię ustalania stawek   Opcjonalny, aby użytkownik mógł wybrać konkretną strategię ustalania stawek i ustawić cel.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W momencie zmiany wymagane byłyby tylko ustawienia wymagane przy tworzeniu.
M.110 Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie kampanii campaign.status Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagany. Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
20 ZAR Kampania metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagany

Lista funkcji kampanii inteligentnych

Poniższa tabela zawiera minimalny zestaw funkcji wymaganych do zaimplementowania kampanii inteligentnych. Jeśli Twoje narzędzie w ogóle implementuje kampanie inteligentne, musisz wdrożyć przynajmniej ten zestaw funkcji. Jeśli narzędzie nie wdrożyło kampanii inteligentnych, te funkcje nie są wymagane.

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/Przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Utwórz kampanię inteligentną Kampania inteligentna Wymagany
  Dodaj grupę tematyczną słów kluczowych TheTheTheInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne, jeśli chcesz ujawnić je użytkownikowi.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne, jeśli chcesz ujawnić je użytkownikowi.
C.70 Komponenty z lokalizacją Rozszerzenia lokalizacji Wymagany tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C.200 Dodaj reklamę Utwórz reklamę Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne, jeśli chcesz ujawnić je użytkownikowi.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii (wszystkie ustawienia tworzenia kampanii są wyświetlane reklamodawcy) campaign.*setting Wymagany
M.110 Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie kampanii campaign.status Wymagany
M.130 Wstrzymywanie, włączanie/usuwanie reklamy ad_group_ad.status Wymagany
  Ustaw / edytuj harmonogram kampanii ad_schedule Wymagany
  Usuń / dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne, jeśli chcesz ujawnić je użytkownikowi.
  Dodaj/usuń grupę tematyczną wykluczających słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne, jeśli chcesz ujawnić je użytkownikowi.

Funkcjonalność raportowania

20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany, jeśli kampanie są wstrzymane, aktywne i usunięte. Opcjonalne, jeśli wyświetlane są tylko aktywne kampanie.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Wymagany tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
70 ZAR Kampania inteligentna w wyszukiwarce – widok haseł metrics.clicks
metrics.cost_micros
Wymagany

Standardowa lista narzędzi narzędzi kampanii produktowych

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/Przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalny, jeśli użytkownik będzie widział tylko jeden kraj.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.97 Ustaw opcję określania stawek: docelowy ROAS (portfolio i standardowe) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C 190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagany
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagany
C.505 Ustaw identyfikator sprzedawcy   Wymagany
C.506 Ustaw kraj sprzedaży   Wymagany
C.510 Ustaw filtr zasobów reklamowych   Wymagany
C.520 Utwórz reklamę produktu   Wymagany
C.525 Dodaj pierwszy (główny) podział produktu   Wymagany
C.530 Tworzenie reklam lokalnego asortymentu produktów   Wymagany

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W momencie zmiany wymagane byłyby tylko ustawienia wymagane przy tworzeniu.
M.97 Edytuj opcję określania stawek: docelowy ROAS (portfolio i standardowe) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Strategie portfolio i standardowe muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.110 Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie kampanii campaign.status Wymagany
M.150 Edytuj filtr zasobów   Wymagany
M.160 Podziel (dodaj podział produktu)   Wymagany
M.170 Usuń podział produktu   Wymagany
M.190 Wyklucz podział produktu   Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany. Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
20 ZAR Kampania metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany
70 ZAR Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagany
110 ZAR Skuteczność zakupów metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagane tylko przy implementowaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
120 ZAR Podział produktu metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany. Opcjonalne, jeśli produkty nie są podzielone
130 ZAR Skuteczność strategii ustalania stawek   Wymagany. Opcjonalne, jeśli produkty nie są podzielone