Wymagana minimalna funkcjonalność

wersja 06.10.2022 r.

Wymagana minimalna funkcjonalność (WMF) odnosi się do funkcji oraz innych funkcjonalności, które muszą oferować niektórzy programiści narzędzi podczas korzystania z interfejsu Google Ads API. Jak opisano poniżej, reguły WMF są podzielone na 3 kategorie: funkcjonalność tworzenia, funkcjonalność zarządzania i funkcjonalność raportowania. Wymóg przestrzegania tych reguł zależy od tego, jak korzystasz z interfejsu Google Ads API (opis „WMF ma zastosowanie” oznacza, że WMF ma zastosowanie do Ciebie):

Funkcjonalność tworzenia Funkcjonalność zarządzania Funkcjonalność raportowania
Narzędzie z pełną obsługą
 • reklamodawcy, agencje i inne osoby trzecie używają narzędzia do pełnego zarządzania kontami Google Ads
WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie
Tylko raportowanie
 • tylko panel raportowania dostępny dla reklamodawców.
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF ma zastosowanie
Tylko do użytku wewnętrznego
 • do narzędzi przeznaczonych dla indywidualnych reklamodawców lub agencji, bez dostępu do narzędzi dla firm zewnętrznych (co oznacza, że tylko Ty korzystasz ze swojego narzędzia).
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania

Jeśli Twoje narzędzie ma bardzo ograniczone i specjalistyczne funkcje, a jego tworzenie nie umożliwia tworzenia kampanii, grup reklam i reklam ani zarządzania nimi, może nie kwalifikować się jako narzędzie z pełną obsługą. W takim przypadku WMF tworzenia i zarządzania nimi nie ma zastosowania. Jeśli nie masz pewności, czy zasady WMF dotyczą Twojego narzędzia, skontaktuj się z zespołem interfejsu Google Ads API ds. zgodności. Zespół ten określi, czy jest to narzędzie z pełną obsługą. Jeśli funkcjonalność Twojego narzędzia zmieni się w znacznym stopniu, możemy je ponownie sprawdzić.

WMF ma zastosowanie tylko do tokenów programisty z dostępem standardowym.

Jednorazowe przedłużenie ważnych aktualizacji

Narzędzia interfejsu API mogą okresowo wprowadzać znaczne ulepszenia technologiczne, dlatego narzędzia, które spełniły wszystkie terminy WMF przez co najmniej 2 kolejne lata, mogą ubiegać się o 6-miesięczne wydłużenie WMF o wprowadzenie takich aktualizacji na swojej platformie. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, w okresie przedłużenia narzędzia te nie będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami WMF. Po upływie okresu przedłużenia narzędzie musi być w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganiami WMF z terminem przedłużenia terminu lub wcześniej. Wszystkie wymagania WMF należne po zakończeniu przedłużenia będą obowiązywać w dniu podanym w tabeli poniżej.

Narzędzie API może zostać przedłużone maksymalnie raz na 4 lata (drugie przedłużenie musi rozpoczynać się co najmniej 4 lata po zakończeniu pierwszego).

Jeśli chcesz złożyć wniosek o przedłużenie dostępu do narzędzia, skontaktuj się z nami na stronie https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Zgłoszenie musi zostać podpisane i przesłane przez dyrektora (prezesa, dyrektora ds. technologii lub starszego wiceprezesa) Twojej firmy. Nie możemy zagwarantować, że zgłoszenie zostanie zatwierdzone.

Wymagania dotyczące narzędzi API dostępnych tylko w przypadku reklam produktowych, tylko do promocji aplikacji i narzędzi API tylko do obsługi hoteli

Jeśli Twoje narzędzie jest przeznaczone tylko do tworzenia 1 z tych typów kampanii i zarządzania nimi, musisz wdrożyć we WMF funkcje i raporty tworzenia interfejsu Google Ads API i zarządzania nimi, które działają z tym typem kampanii.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu Google Ads API służących tylko do raportowania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API Google Ads umożliwiający tylko raportowanie musi wykazać funkcję raportowania na każdym poziomie hierarchii Google Ads wyświetlanym w interfejsie raportowania. Poziom hierarchii Google Ads oznacza jeden z tych poziomów: Konto, Kampania, Grupa reklam, Reklama lub Słowo kluczowe. Jeśli np. klient Google Ads umożliwiający tylko raportowanie wyświetla grupy reklam, musi wdrożyć wszystkie funkcje raportowania na poziomie grupy reklam, które są oznaczone poniżej jako „Wymagane”.

Klient interfejsu Google Ads API Google Ads umożliwiający tylko raportowanie może zdecydować się nie wyświetlać w swoim interfejsie raportowania określonych poziomów hierarchii Google Ads. Jeśli np. klient interfejsu Google Ads API służący tylko do raportowania nie wyświetla w swoim interfejsie żadnych danych o skuteczności grup reklam, nie musi implementować żadnych WMF służących do raportowania na poziomie grupy reklam.

Powyższe zasady mają zastosowanie również do wszystkich innych typów raportów, choć nie są one poziomami hierarchii Google Ads. Jeśli zdecydujesz się zaimplementować którykolwiek z tych raportów, musisz w przypadku każdego z nich wyświetlić wszystkie wymagane pola.

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API musi wyświetlać wszystkie kolumny oznaczone jako wymagane w kolumnie Obiekt/Pole/Przewodnik w przypadku każdego raportu jako domyślne. Wszystkie pozostałe kolumny danych muszą być dostępne jako opcja dla użytkowników klienta interfejsu Google Ads API. Dane raportów Google Ads powinny być wyraźnie widoczne i dostępne dla użytkowników.

Raporty do pobrania

Jeśli Twoje narzędzie udostępnia opcję pobierania (np. plik CSV), zamiast wyświetlać funkcje raportowania w interfejsie, link do pobierania musi być wyraźnie widoczny i intuicyjny. Pobrany plik musi zawierać wszystkie wymagane pola raportowania i być wyraźnie oznaczony etykietami.

Zakresy dat raportowania

Zalecamy umożliwienie użytkownikom filtrowania danych raportowania według zakresu dat. Jeśli Twoje narzędzie nie obsługuje niestandardowych zakresów dat, w każdym wymaganym polu raportowania należy podać dane z ostatnich 30 dni.

Wymagania dotyczące klientów API oferujących funkcje tworzenia lub funkcje zarządzania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API z pełną obsługą musi zaimplementować wszystkie wymagane funkcje tworzenia i zarządzania wymienione w poniższej tabeli oraz wykazać funkcjonalność raportowania w przypadku każdego z poniższych raportów. Musisz też zadbać o to, aby każda z funkcji była łatwo dostępna dla reklamodawców i funkcjonalna zgodnie z wynikami korzystania z nich.

Wymagania dotyczące klientów API świadczących usługi planowania

Jeśli klient interfejsu Google Ads API udostępnia dowolną funkcję związaną z usługą KeywordPlanIdeaService lub KeywordPlanService, musi w pełni wdrożyć wymaganą w poniższej tabeli funkcjonalność tworzenia, funkcji zarządzania i raportowania oznaczonych jako „Wymagane”.

Wymagania dotyczące klientów API udostępniających usługę rekomendacji

Wszystkie klienty interfejsu API mogą używać usługi GoogleAdsService i RecommendationService do pobierania rekomendacji.

Używanie RecommendationService.ApplyRecommendation() i RecommendationService.DismissRecommendation() jest ograniczone do tych typów klientów interfejsu Google Ads API:

 • Narzędzia z pełną obsługą
 • Narzędzia tylko wewnętrzne
 • Narzędzia tylko do kampanii produktowych, kampanii Performance Max i inteligentnych kampanii produktowych, tylko do promocji aplikacji i interfejsów API tylko do obsługi hoteli
 • Narzędzia specjalnego przeznaczenia, które oferują funkcje zarządzania kampanią

Jeśli klient interfejsu Google Ads API oferuje funkcję stosowania lub odrzucania rekomendacji za pomocą usługi RecommendationService, musi spełniać te wymagania:

 1. Musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, funkcjonalności zarządzania i raportowania w przypadku swojej kategorii narzędzi.
 2. Wszystkie rekomendacje Google Ads wyświetlane użytkownikom muszą być prezentowane w interfejsie narzędzia jako „Rekomendacje Google Ads”.
 3. Użytkownicy muszą mieć możliwość wyświetlania i stosowania wszystkich rekomendacji Google Ads wyświetlanych przez klienta interfejsu Google Ads API.

Wymagania dla dostosowań stawek

Wszystkie klienty interfejsu API, które oferują funkcje tworzenia lub zarządzania, muszą spełniać te wymagania związane z dostosowaniami stawek:

 1. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wpisywania całego zakresu dopuszczalnych wartości.
 2. Użytkownicy muszą mieć możliwość sprawdzania i edytowania dostosowań stawek, zanim klient Google Ads API je ustawi.
 3. Dostosowania stawek mogą być widoczne tylko jako dostosowania stawek i nie mogą być używane do włączania lub przybliżania innych funkcji, takich jak kierowanie czy wykluczanie.

Wdrażanie funkcji

O ile poniżej nie wskazano inaczej, funkcja jest wdrażana tylko wtedy, gdy zaimplementowane są wszystkie dostępne podfunkcje i parametry. W dokumentacji API znajdziesz dostępne parametry i podfunkcje. Na przykład funkcja „Włączanie i wyłączanie sieci” umożliwia włączanie i wyłączanie wyszukiwarki Google, partnerów w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej. Jeśli wdrożysz w kliencie interfejsu Google Ads API funkcję podobną do funkcji niewymaganej przez Google, musisz też wdrożyć podobną funkcję Google w kliencie interfejsu Google Ads API. Jeśli np. wdrożysz w swoim kliencie interfejsu API Google Ads własną wersję „Propozycje słów kluczowych”, musisz też wdrożyć w kliencie interfejsu Google Ads API funkcję Google „Propozycje słów kluczowych”.

Aby zachować zgodność z WMF, wszystkie nowe wymagane funkcje muszą być dodane przed upływem terminu (oznaczonego obok każdej funkcji w formacie Termin: RRRR-MM-DD). WMF bez określonego terminu ulegną terminowi. Dodatkowo wymagamy, aby co najmniej 2 tygodnie przed wprowadzeniem tych zmian w życie przesłać za pomocą formularza zmiany narzędzia zrzuty ekranu lub modele istotnych zmian proponowanych zmian do klienta interfejsu Google Ads API. Dla jasności: po upływie tych 2 tygodni nie musisz czekać na odpowiedź Google, zanim te istotne zmiany wejdą w życie.

Lista funkcji narzędzi z pełną obsługą

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagane
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne wyświetlenie użytkownikowi, jeśli pasuje tylko do 1 kraju.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub konwersji telefoniczną i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.75 Rozszerzenia objaśnień Obiekt zastępczy kanału objaśnień
Usługi ustawień rozszerzeń
Usługi kanału
To pole jest wymagane. Ta opcja musi być obsługiwana tylko na poziomie konta.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfolio i standardowa) campaign.target_cpa (standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.97 Ustaw opcję ustalania stawek: Docelowy ROAS (portfolio i standardowa) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.98 Ustaw opcję ustalania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagane
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość utworzenia wielu grup reklam.
C.260 Dodaj słowo kluczowe ad_group_criterion.keyword Wymagane
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagane
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagane

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting To pole jest wymagane. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane na etapie tworzenia.
M.96 Edytuj opcję określania stawek: Docelowy CPA (portfolio i standardowa) campaign.target_cpa (standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.97 Edytuj opcję ustalania stawek: Docelowy ROAS (portfolio i standardowa) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.98 Edytuj opcję ustalania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagane
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.130 Wstrzymaj / włącz / usuń reklamę ad_group_ad.status Wymagane
M.140 Wstrzymaj / włącz / usuń słowo kluczowe ad_group_criterion.status Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
R.20 Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
campaign.status Wymagany w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.
R.40 Reklama z grupy reklam metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagane
ad_group_ad.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych reklam.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne reklamy.
R.50 Widok słów kluczowych metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Wymagane
ad_group_criterion.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych słów kluczowych.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne słowa kluczowe.
R.70 Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagane
R.100 Widok wyszukiwanych haseł dynamicznych reklam w wyszukiwarce dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagane tylko w przypadku implementowania dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
R.130 Strategia ustalania stawek bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Wymagane
bidding_strategy.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych strategii.
Opcjonalne, jeśli pokazywane są tylko aktywne strategie.

Lista funkcji narzędzia kampanii promującej aplikację

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne wyświetlenie użytkownikowi, jeśli pasuje tylko do 1 kraju.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub konwersji telefoniczną i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfolio i standardowa) campaign.target_cpa (standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
Ustaw opcję określania stawek: rejestracja wstępna Reklamy aplikacji z wcześniejszą rejestracją Wymagane w przypadku kampanii promujących aplikacje z wcześniejszą rejestracją.
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość utworzenia wielu grup reklam.
Dodaj komponenty do grupy reklam ad_group Wymagane: komponenty tekstowe. Opcjonalny w przypadku zasobów graficznych i wideo.
C.601 Utwórz kampanie promujące instalację aplikacji lub zachęcające do ponownego zaangażowania   Wymagane: kampania promująca instalacje aplikacji lub ponowne zaangażowanie w kampanię promującą aplikację, ale nie oba te rodzaje naraz.
C.602 Włącz ustawienia kampanii promujących aplikacje AppCampaignSetting Wymagane: możliwość wybrania reklamowanej aplikacji lub dodania precyzyjnych linków, aby zwiększyć zaangażowanie.

Funkcjonalność zarządzania

M.601 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię promującą aplikację campaign.status Wymagane
M.602 Edytowanie ustawień kampanii promujących aplikacje campaign.*setting Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
R.20 Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.

Lista funkcji dostępnych tylko w przypadku hoteli

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.11 Utwórz kampanię reklam hoteli kampania reklam hoteli Wymagane
C.12 Ustawianie identyfikatora Hotel Center w kampanii reklam hoteli HotelSettingInfo Wymagane
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagane Opcjonalne, aby wyświetlać użytkownikom tylko 1 kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub konwersji telefoniczną i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
  Ustaw strategię ustalania stawek Określanie stawek reklam hoteli Opcjonalnie, aby umożliwić użytkownikowi wybór konkretnej strategii ustalania stawek i ustawienie wartości docelowej.
C.190 Utwórz grupę reklam hoteli ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość utworzenia wielu grup reklam.
C.526 Dodaj pierwszą partycję grupy hoteli (główną) grupy informacji o hotelach Wymagane do działania kampanii Reklam hoteli, ale nie musi ona wyświetlać się użytkownikom.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagane
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.161 Podział (dodaj podział grupy hoteli) grupy wizytówek hoteli Wymagane
M.191 Wyklucz grupę hoteli AdGroupCriterion Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
R.20 Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.
R.111 Raport widoku Skuteczność hotelu hotel_performance_view Wymagane

Lista funkcji kampanii Performance Max

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość utworzenia wielu kampanii.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne wyświetlenie użytkownikowi, jeśli pasuje tylko do 1 kraju.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub konwersji telefoniczną i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
  Ustaw strategię ustalania stawek   Opcjonalnie, aby umożliwić użytkownikowi wybór konkretnej strategii ustalania stawek i ustawienie wartości docelowej.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting To pole jest wymagane. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane na etapie tworzenia.
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
To pole jest wymagane. Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
R.20 Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagane

Lista funkcji kampanii inteligentnej

W tabeli poniżej podano minimalny zestaw funkcji wymaganych do wdrożenia kampanii inteligentnych. Jeśli Twoje narzędzie w ogóle korzysta z kampanii inteligentnych, musisz zaimplementować co najmniej ten zestaw funkcji. Jeśli Twoje narzędzie nie obsługuje kampanii inteligentnych, funkcje te nie są wymagane.

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Utwórz kampanię inteligentną Kampania inteligentna Wymagane
  Dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne w celu zaprezentowania reklamy użytkownikowi.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne w celu zaprezentowania reklamy użytkownikowi.
C.70 Komponenty z lokalizacją Komponenty z lokalizacją Wymagane tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
C.200 Dodaj reklamę Utwórz reklamę Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne w celu zaprezentowania reklamy użytkownikowi.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii (wszystkie ustawienia tworzenia kampanii wyświetlane reklamodawcy) campaign.*setting Wymagane
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.130 Wstrzymaj / włącz / usuń reklamę ad_group_ad.status Wymagane
  Ustaw / edytuj harmonogram kampanii ad_schedule Wymagane
  Usuń / dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne w celu zaprezentowania reklamy użytkownikowi.
  Dodaj/usuń motyw wykluczających słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do utworzenia kampanii, ale opcjonalne w celu zaprezentowania reklamy użytkownikowi.

Funkcjonalność raportowania

R.20 Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii. Opcjonalny, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Wymagane tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
R.70 Widok wyszukiwanych haseł w kampanii inteligentnej metrics.clicks
metrics.cost_micros
Wymagane

Lista funkcji narzędzia standardowej kampanii produktowej

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagane
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne wyświetlenie użytkownikowi, jeśli pasuje tylko do 1 kraju.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub konwersji telefoniczną i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.97 Ustaw opcję ustalania stawek: Docelowy ROAS (portfolio i standardowa) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość utworzenia wielu grup reklam.
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagane
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagane
C.505 Ustaw identyfikator sprzedawcy   Wymagane
C.506 Ustaw kraj sprzedaży   Wymagane
C.510 Ustaw filtr zasobów   Wymagane
C.520 Utwórz reklamę produktu   Wymagane
C.525 Dodaj pierwszą (główną) partycję produktu   Wymagane
C.530 Tworzenie reklam lokalnego asortymentu produktów   Wymagane

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting To pole jest wymagane. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane na etapie tworzenia.
M.97 Edytuj opcję ustalania stawek: Docelowy ROAS (portfolio i standardowa) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.150 Edytuj filtr zasobów   Wymagane
M.160 Podziel (dodaj podział produktu)   Wymagane
M.170 Usuń podział produktu   Wymagane
M.190 Wyklucz podział produktu   Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
To pole jest wymagane. Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
R.20 Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagane
R.70 Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagane
R.110 Skuteczność zakupów metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagane tylko w przypadku implementowania dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
R.120 Podział produktu metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
To pole jest wymagane. Opcjonalny, jeśli produkty nie zostały podzielone
R.130 Skuteczność strategii ustalania stawek   To pole jest wymagane. Opcjonalny, jeśli produkty nie zostały podzielone