Raportowanie

Podobnie jak w przypadku innych typów kampanii, za pomocą GoogleAdsService.SearchStream możesz pobierać atrybuty lub dane o skuteczności kampanii promujących aplikacje.

Wyświetlenia i kliknięcia kampanii promujących aplikacje w ciągu ostatnich 30 dni

Podane niżej zapytanie pobierze wyświetlenia i kliknięcia ze wszystkich kampanii promujących aplikacje posegmentowane według daty z ostatnich 30 dni.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.advertising_channel_type,
 campaign.advertising_channel_sub_type,
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 campaign.app_campaign_setting.app_store,
 campaign.app_campaign_setting.bidding_strategy_goal_type,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks
FROM campaign
WHERE
 campaign.advertising_channel_type = 'MULTI_CHANNEL'
 AND campaign.advertising_channel_sub_type IN
   ('APP_CAMPAIGN', 'APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT')
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Lista kampanii promujących aplikacje uporządkowanych według nazwy grupy reklam

Zapytanie poniżej pobierze pierwsze 100 kampanii promujących aplikacje, posortowanych według nazwy grupy reklam, nawet jeśli nie są jeszcze dostępne żadne dane.

SELECT
 ad_group.name,
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 campaign.app_campaign_setting.bidding_strategy_goal_type,
 campaign.app_campaign_setting.app_store
FROM ad_group
WHERE
 campaign.advertising_channel_type = 'MULTI_CHANNEL'
 AND campaign.advertising_channel_sub_type = 'APP_CAMPAIGN'
ORDER BY ad_group.name ASC
LIMIT 100

10 aplikacji o największej liczbie konwersji

Jeśli wydawca wielu aplikacji chce się dowiedzieć, które z nich mają najwięcej konwersji, może użyć tego zapytania:

SELECT
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 metrics.all_conversions,
 metrics.view_through_conversions
FROM campaign
WHERE campaign.app_campaign_setting.app_id LIKE 'com.google.android.apps.%'
ORDER BY metrics.all_conversions DESC
LIMIT 10

Dowiedz się więcej o konwersjach z aplikacji i konwersjach po wyświetleniu lub danych śledzenia konwersji.