Ustalanie stawek

Po zapoznaniu się z omówieniem określania stawek dla reklam hoteli możesz korzystać z interfejsu Google Ads API.