Utwórz kampanię promującą aplikację

Przygotowanie

Cel kampanii określa wartości poszczególnych ustawień i wskazuje, z których funkcji możesz korzystać. Zanim zaczniesz kodować, wybierz i rozwiń jedną opcję z poniższej listy, a następnie przychodź do jej ustawień na każdym kroku procesu tworzenia kampanii.

Przeczytaj artykuł pomocy Google Ads o kampaniach promujących aplikacje, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach kampanii i celów.

Instrukcje

Korzystając z ustawień wybranego powyżej obszaru, wykonaj te czynności, by utworzyć kampanię promującą aplikację.

 1. Ustaw name.

 2. Ustaw advertising_channel_type na MULTI_CHANNEL.

 3. W polu campaign_budget wpisz nazwę zasobu obecnego budżetu kampanii. Jeśli chcesz utworzyć budżet kampanii, skorzystaj z przykładowego kodu podanego w przewodniku po tworzeniu kampanii.

 4. Ustaw advertising_channel_sub_type na podstawie celu wybranego powyżej.

 5. Ustaw app_campaign_setting na AppCampaignSetting za pomocą:

 6. Ustaw pole strategii ustalania stawek zgodnie z celem wybranym powyżej.

 7. Aby wskazać typy konwersji, pod kątem których Google Ads ma optymalizować kampanię, ustaw parametr selectiveOptimization, gdzie na liście conversion_actions znajduje się nazwa zasobu każdego działania powodującego konwersję.

  Jest wymagany, jeśli advertising_channel_sub_type kampanii to APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT. W innym przypadku jest opcjonalny.

  Do kampanii z wartością advertising_channel_sub_type o wartości APP_CAMPAIGN_FOR_PRE_REGISTRATION zostaną automatycznie dodane działania powodujące konwersję, gdy pierwszy użytkownik zarejestruje się z wyprzedzeniem. Takie kampanie mogą śledzić tylko konwersje związane z wcześniejszą rejestracją.

 8. (Opcjonalnie) Aby zawęzić kierowanie kampanii, dodaj obiekty CampaignCriterion. Kampanie promujące aplikacje obsługują kierowanie na poziomie kampanii za pomocą opcji language i location.