Utwórz kampanię promującą aplikację

Przygotowanie

Głównym celem Twojej kampanii będą wartości poszczególnych ustawień oraz dostępne funkcje. Zanim zaczniesz kodować, wybierz i rozwiń jedną opcję z poniższej listy. Następnie korzystaj z jej ustawień w trakcie wykonywania poszczególnych etapów tworzenia kampanii.

Więcej informacji o różnych typach kampanii i celach znajdziesz w artykule o kampaniach promujących aplikacje w Centrum pomocy Google Ads.

Instrukcje

Korzystając z ustawień dla wybranego obszaru, wykonaj te czynności, aby utworzyć kampanię promującą aplikację.

 1. Ustaw name.

 2. Ustaw wartość advertising_channel_type na MULTI_CHANNEL.

 3. W polu campaign_budget wpisz nazwę zasobu obecnego budżetu kampanii. Jeśli chcesz utworzyć budżet kampanii, postępuj zgodnie z przykładowym kodem z przewodnika po tworzeniu kampanii.

 4. Ustaw advertising_channel_sub_type na podstawie celu wybranego powyżej.

 5. Ustaw app_campaign_setting na AppCampaignSetting z:

 6. Ustaw pole strategii ustalania stawek zgodnie z celem wybranym powyżej.

 7. Aby wskazać typy konwersji, w których przypadku Google Ads ma optymalizować Twoją kampanię, ustaw parametr selectiveOptimization (nazwa zasobu każdego działania powodującego konwersję znajduje się na liście conversion_actions).

  Jest wymagany, jeśli parametr advertising_channel_sub_type kampanii to APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT. W przeciwnym razie jest opcjonalny.

  Do kampanii z advertising_channel_sub_type wartością APP_CAMPAIGN_FOR_PRE_REGISTRATION zostaną automatycznie dodane działania powodujące konwersję, gdy pierwszy użytkownik zarejestruje się z wyprzedzeniem i będzie można śledzić tylko konwersje polegające na wcześniejszej rejestracji.

 8. (Opcjonalnie) Sprecyzuj kierowanie kampanii, dodając obiekty CampaignCriterion. Kampanie promujące aplikacje obsługują kierowanie na poziomie kampanii według kryteriów language i location.