Raportowanie

Podobnie jak w przypadku innych typów kampanii, możesz tu używać GoogleAdsService.SearchStream, aby pobierać atrybuty i dane o skuteczności kampanii inteligentnych.

Dane kampanii inteligentnej są dostępne w zasobie campaign, a dane dotyczące wyszukiwanych haseł są dostępne w zasobie smart_campaign_search_term_view. W polu smart_campaign_search_term_view pole search_term zawiera wszystkie pasujące zapytania, które wygenerowały wyniki.

Wyświetlenia i kliknięcia kampanii inteligentnych w ciągu ostatnich 30 dni

Zapytanie poniżej pobiera wyświetlenia i kliknięcia związane z każdym wyszukiwanym hasłem z ostatnich 30 dni ze wszystkich kampanii inteligentnych, podzielone według daty.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 smart_campaign_search_term_view.search_term
FROM smart_campaign_search_term_view
WHERE segments.date DURING LAST_30_DAYS

10 najpopularniejszych wyszukiwanych słów według liczby wyświetleń

Zapytanie poniżej pobiera 10 najpopularniejszych wyszukiwanych haseł, które wygenerowały najwięcej wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni, wraz z ich kosztami.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.cost_micros,
 smart_campaign_search_term_view.search_term
FROM smart_campaign_search_term_view
ORDER BY metrics.impressions DESC
LIMIT 10

Pobierz atrybuty KeywordThemeConstant

Dane KeywordThemeConstants są pobierane z dużego zbioru danych, który nie dotyczy konkretnego klienta, dlatego nie możesz przeskanować całego zasobu keyword_theme_constant naraz. Aby pobrać poszczególne KeywordThemeConstants, musisz wysłać zapytanie do zasobu campaign_criterion w celu znalezienia nazw zasobów grup tematycznych słów kluczowych powiązanych z Twoimi kampaniami, a następnie użyć tych nazw zasobów do filtrowania zasobu keyword_theme.

SELECT
 campaign_criterion.type,
 campaign_criterion.status,
 campaign_criterion.criterion_id,
 campaign_criterion.keyword_theme.keyword_theme_constant
FROM campaign_criterion
WHERE campaign_criterion.type = KEYWORD_THEME

Teraz użyj nazwy zasobu w polu campaign_criterion.keyword_theme.keyword_theme_constant w tym zapytaniu:

SELECT
 keyword_theme_constant.resource_name,
 keyword_theme_constant.display_name,
 keyword_theme_constant.country_code
FROM keyword_theme_constant
WHERE keyword_theme_constant.resource_name = 'keywordThemeConstants/40804~0'

Wymagania dotyczące funkcji raportowania

Aby można było wdrożyć kampanie inteligentne, aplikacja musi spełniać wymagania dotyczące minimalnej funkcjonalności.

Na potrzeby raportowania użytkownik musi mieć dostęp do kilku pól raportowania. Aby pobrać wymagane pola z pozycji Skuteczność kampanii R.20 w WMF:

SELECT
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.impressions,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions
FROM campaign

Wymagane pola z elementu R.70 – widok wyszukiwanych haseł w kampanii inteligentnej można pobrać w ten sposób:

SELECT
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros
FROM smart_campaign_search_term_view

Dane według sklepu

Oto zapytanie, które zawiera wszystkie dostępne dane o sklepie. Te pola możesz też łączyć w jednym zapytaniu z innymi polami:

SELECT
 metrics.all_conversions_from_click_to_call,
 metrics.all_conversions_from_directions,
 metrics.all_conversions_from_menu,
 metrics.all_conversions_from_order,
 metrics.all_conversions_from_other_engagement,
 metrics.all_conversions_from_store_visit,
 metrics.all_conversions_from_store_website
FROM campaign

Połączenia telefoniczne posegmentowane według godzin

Oto jak pobrać dane połączeń między 12:00 a 17:00:

SELECT
 segments.hour,
 metrics.phone_calls
FROM campaign
WHERE segments.hour BETWEEN 12 and 17