definiowanie stylów map w Google Cloud

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Google Maps Platform oferuje style działające w chmurze, które ułatwiają stylizowanie i dostosowywanie map oraz zarządzanie nimi za pomocą Google Cloud Console. Dzięki temu możesz tworzyć spersonalizowane mapy dla użytkowników bez konieczności aktualizowania kodu aplikacji przy każdej zmianie stylu.

Style utworzone przed 15 września 2020 r. nie będą wyświetlać rozszerzonych funkcji naturalnych Map Google. Aby użyć stylów naturalnych obsługiwanych przez Mapy Google, musisz utworzyć styl mapy.

Styl mapy w chmurze umożliwia tworzenie i edytowanie stylów map dla wszystkich aplikacji używających Map Google bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie po zastosowaniu identyfikatora mapy. Wszystkie zmiany stylu można wprowadzać w Cloud Console bez konieczności kodowania. Zmień wygląd i kolor wielu elementów mapy, takich jak drogi, budynki, akweny, ciekawe miejsca i trasy transportu publicznego.

Do tych funkcji należą:

  • Styl mapy w chmurze: zamiast określać styl mapy w kodzie za pomocą JSON, możesz mapować mapy dynamiczne i statyczne w Cloud Console za pomocą identyfikatorów i stylów map.
  • Filtrowanie miejsc ważnych dla firmy: z widoku mapy można usunąć 5 kategorii ciekawych miejsc biznesowych.
  • Kontrola gęstości ciekawych miejsc: gęstość ciekawych miejsc widoczna na mapie podstawowej można ustawić tak, aby domyślnie wyświetlała się większa lub mniejsza liczba ciekawych miejsc.

Omawianie stylów map w chmurze jest dostępne w przypadku pakietów SDK do Map na Androida1, pakietu SDK do Map Google na iOS, JavaScript i interfejsu Maps Static API, ale nie wszystkie funkcje będą widoczne na wszystkich platformach.

Zanim zaczniesz

Płatności

Korzystanie ze stylów map w Google Cloud wymaga identyfikatora mapy. W przypadku pakietu SDK Map na Androida, pakietu SDK Map na iOS i kodu JavaScript korzystanie z identyfikatora mapy wiąże się z płatnością za kod SKU dynamicznej mapy. W przypadku statycznego interfejsu API Map Google używanie identyfikatora mapy skutkuje naliczeniem opłaty za kod SKU Map statycznych.

Przykłady

Uruchamianie przykładowej aplikacji ApiDemos

Aby uruchomić przykładową aplikację ApiDemos, wyświetl przykładową aplikację GitHub na GitHubie i wyświetl projekt CloudBasedMapStylingViewController (przykład GitHub dla Swift | cel-C).

Opcjonalna wersja demonstracyjna CocoaPod lub CloudHub Cloud Styl

Zamiast zaczynać od zera, wypróbuj naszą przykładową aplikację celu C, która pokazuje, jak dopasować styl mapy iOS do chmury. Aby to zrobić, kliknij tutaj.

Tworzenie wersji beta aplikacji

W Xcode naciśnij przycisk kompilacji, aby skompilować i uruchomić bieżący schemat. Kompilacja generuje błąd z prośbą o podanie klucza interfejsu API w pliku SDKDemoAPIKey.h.

Jeśli nie masz jeszcze klucza interfejsu API, wykonaj te instrukcje, aby skonfigurować projekt w Cloud Console i uzyskać klucz interfejsu API. Podczas konfigurowania klucza w Cloud Console możesz określić identyfikator pakietu aplikacji, aby mieć pewność, że tylko Twoja aplikacja może z niego korzystać. Domyślny identyfikator pakietu przykładowych aplikacji SDK to com.example.GoogleMapsDemos.

Edytuj plik SDKDemoAPIKey.h i wklej klucz interfejsu API do definicji stałej wartości kAPIKey:

```
static NSString *const kAPIKey = @"YOUR_API_KEY";
```

Jeśli Xcode poprosi o odblokowanie pliku SDKDemoAPIKey.h w celu edycji, wybierz Odblokuj.

Usuń ten wiersz:

```
#error Register for API Key and insert here.
```

Utwórz i uruchom projekt.

Demonstracja stylu mapy w chmurze

Wersja demonstracyjna CloudStyling pokazuje, jak zmienić styl mapy za pomocą zestawu stylów ustawionego w Google Cloud Console.

Po uruchomieniu aplikacji w wersji beta kliknij sekcję „Dostosowywanie mapy” u góry listy.

Kliknij Mapa stylu, aby sprawdzić efekt wczytywania różnych identyfikatorów map.

Możesz też dodać własny styl („Mapa stylu” > „Dodaj nowy identyfikator mapy”), aby zobaczyć aktualizację mapy z własną mapą.


  1. Styl mapy w chmurze jest niedostępny w wersji uproszczonej Androida