Odkrywaj

Dowiedz się, jak działa interfejs Maps Address Validation API.
Spróbuj wersji demonstracyjnej interfejsu Address Validation API. Aby zobaczyć odpowiedź, użyj dowolnego adresu z obsługiwanego regionu.
Wyświetl najnowsze informacje o zasięgu, aby sprawdzić, czy interfejs Address Validation API obsługuje Twój region lub kraj.

Wypróbuj

Zacznij tworzyć interfejs API Map Address Validation API.
Utwórz konto, wygeneruj klucz interfejsu API i zacznij tworzyć.
Aby pracować z usługami Map Google na serwerze, użyj bibliotek klienta C#, Java, Python, Go lub Node.js.
Wyświetlanie odwołań do interfejsu API REST i adresu gRPC interfejsu API do weryfikacji adresów.

Funkcje

Poznaj podstawowe funkcje interfejsu Maps Address Validation API.
Potwierdź adres i zwróć dane geograficzne.
Prześlij opinię na temat interfejsu Address Validation API.
Interfejs API weryfikacji adresu może opcjonalnie używać CASSTM w ramach procesu weryfikacji adresu.

Pomoc

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Dołącz do społeczności.

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Zbuduj kartę Karmy.

Zgłoś błąd lub otwórz prośbę o dodanie funkcji.

Więcej informacji o incydentach i przerwach w działaniu platformy.

Uzyskaj pomoc od zespołu Google Maps Platform.