Rozpocznij

Zacznij tworzyć aplikacje, korzystając z najczęściej używanych funkcji pakietu SDK nawigacji na Androida.
Utwórz konto, wygeneruj klucz interfejsu API i zacznij tworzyć.
Dowiedz się, jak używać pakietu Navigation SDK do nawigowania w aplikacji po trasie obejmującej 1 miejsce docelowe.
Określ, które elementy interfejsu i elementy sterujące mają się wyświetlać podczas nawigacji w aplikacji.
Słuchaj zdarzeń nawigacji, które występują, gdy użytkownicy poruszają się po trasie, i reaguj na nie w aplikacji.

Funkcje

Poznaj podstawowe funkcje pakietu Navigation SDK na Androida.
Dodaj do swojej aplikacji funkcje nawigacji Google.
Wykorzystaj trasy nawigacyjne Google do tworzenia niestandardowych funkcji dla swojej aplikacji.
Dostosowuj preferencje tras, zarządzaj punktami na trasie i planuj trasy.

Przykłady kodów

uruchomić przykładowe aplikacje, które demonstrują korzystanie z pakietu SDK nawigacji na Androida;
Uruchom wersję demonstracyjną pakietu SDK nawigacji na potrzeby funkcji nawigacji i map.