Korzystanie z Google Maps Platform w witrynach WordPress

Google Maps Platform umożliwia aplikacjom uwzględnianie i używanie funkcji Map Google, takich jak wyświetlanie map, pobieranie danych miejsc czy generowanie wskazówek dojazdu.

Wiele wtyczek WordPress używa Google Maps Platform do obsługi funkcji związanych z lokalizacją. Przykładowe funkcje to lokalizator sklepów, podawanie wskazówek dojazdu między co najmniej 2 lokalizacjami czy wyświetlanie firm i punktów orientacyjnych w pobliżu.

Dostępne wtyczki WordPress

Dostępnych jest wiele wtyczek WordPress, które dodają do Twojej witryny WordPress funkcje wykorzystujące Google Maps Platform, m.in. mapy, lokalizatory sklepów i inne.

Aby uzyskać pełną listę, przejrzyj dostępne wtyczki na wordpress.org.

Przeglądaj wtyczki

Generowanie klucza interfejsu Google Maps Platform API

Klucz interfejsu API to unikalne dane logowania, które służą do uwierzytelniania żądań wysyłanych do Google Maps Platform w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu i używania płatności do właściwego konta Google Cloud Platform.

Aby korzystać z funkcji Google Maps Platform, wtyczka WordPress wymaga podania klucza interfejsu API, którego ta wtyczka może używać do przesyłania takich żądań w Twoim imieniu.

Aby utworzyć klucz interfejsu API, musisz wykonać te czynności:

  • Utwórz konto Google Cloud Platform, jeśli jeszcze go nie masz.
  • Utwórz nowy projekt Google Cloud Platform.
  • Włącz interfejsy API Google Maps Platform.
  • Wygeneruj klucz interfejsu API.

Aby ułatwić ten proces, możesz użyć naszego widżetu Szybki start Google Maps Platform, który zajmie się konfiguracją Twojego konta i wygeneruje klucz interfejsu API, który możesz dodać do wtyczki WordPress.

cenę,

Co miesiąc automatycznie otrzymujesz środki w wysokości 200 USD do wykorzystania na koncie rozliczeniowym powiązanym z projektem Google Cloud.

Opłaty są naliczane za żądania wysyłane do interfejsów API Google Maps Platform, takie jak żądania wczytania map, wskazówki dojazdu i informacje o miejscach. Koszt żądania różni się w zależności od typu żądania i łącznej liczby żądań miesięcznych. Więcej informacji znajdziesz w naszym kalkulatorze cen.

Otwórz kalkulator cen