Wypróbuj

Zacznij tworzyć interfejs API z fragmentami mapy.
Utwórz konto, wygeneruj klucz interfejsu API, wygeneruj token sesji, a potem zacznij tworzyć.
Renderuj dane geoprzestrzenne Google 3D za pomocą biblioteki JavaScript typu open source do wizualizacji geoprzestrzennej 3D na urządzeniach z dostępem do sieci.

Funkcje

Poznaj podstawowe funkcje interfejsu API Map Tiles.
Uzyskaj kafelek przy określonym powiększeniu i w określonych współrzędnych geograficznych.
Wyświetl informacje o widocznym kafelku mapy.
Znajdź identyfikator panoramy jednego lub większej liczby lokalizacji geograficznych.
Po uzyskaniu identyfikatora możesz poprosić o kafelek ze Street View.