Omówienie rozliczeń za Google Maps Platform

Google Maps Platform używa modelu cenowego „płatność według wykorzystania”. Produkt może mieć wiele kodów SKU rozliczonych według różnych stawek, a wykorzystanie jest śledzone dla każdego kodu SKU produktu. Dowiedz się, jak obliczamy Twoje koszty, i znajdź narzędzia do szacowania zarobków

Zobacz listę wszystkich kodów SKU podstawowych usług Google Maps Platform w Mapach, trasach i miejscach.

Oprócz comiesięcznych środków za kwalifikujące się kody SKU Google Maps Platform Google oferuje bezpłatny okres próbny Cloud i inne formy pomocy finansowej. Dowiedz się, jakie masz korzyści

Monitoruj i kontroluj wydatki, ustawiając alerty budżetu i limity wykorzystania w konsoli Google Cloud.

Co dalej