Omówienie rozliczeń w GMP

Google Maps Platform wykorzystuje model płatności według wykorzystania. Produkt może mieć wiele kodów SKU o różnych stawkach, a wykorzystanie jest śledzone dla każdego kodu SKU produktu. Dowiedz się, jak obliczamy koszty i znajdź narzędzia do szacowania wydatków.

Zobacz listę wszystkich kodów SKU podstawowych usług Google Maps Platform z Mapami, trasami i miejscami.

Oprócz comiesięcznych środków na kwalifikujące się kody Google Maps Platform Google oferuje bezpłatny okres próbny Cloud i inne formy pomocy finansowej. Zobacz, jakie korzyści możesz mieć

Monitoruj i kontroluj swoje wydatki przez ustawienie alertów dotyczących budżetu i limitów wykorzystania w konsoli Google Cloud.

Co dalej