Omówienie rozliczeń w GMP

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Google Maps Platform wykorzystuje model płatności według wykorzystania. Produkt może mieć wiele SKU z różnymi stawkami, a wykorzystanie jest śledzone dla każdego kodu SKU produktu. Dowiedz się, jak obliczany jest koszt, i znajdź narzędzia do szacowania kosztów.

Zobacz listę wszystkich kodów SKU podstawowych usług Google Maps Platform, takich jak Mapy, Trasy i Miejsca.

Oprócz comiesięcznych środków na potrzeby kwalifikujących się kodów SKU Google Maps Platform Google oferuje także wersję próbną Cloud 0 USD i inne formy pomocy finansowej. Poznaj dostępne korzyści

Monitoruj i kontroluj wydatki, konfigurując alerty dotyczące budżetu i limity wykorzystania w Google Cloud Console.

Co dalej