Rozpocznij

Zacznij tworzyć rozwiązania za pomocą interfejsu Solar API.
Utwórz konto, wygeneruj klucz interfejsu API i zacznij tworzyć.
Dowiedz się więcej o danych i przypadkach użycia interfejsu Solar API.
Dowiedz się więcej o rastrze, promieniowaniu słonecznym, nasłoneczeniu, strumieniu i innych parametrach.
Przeglądaj punkty końcowe wizualnie lub ponownie wykorzystaj kod.
Dowiedz się więcej o najnowszych ulepszeniach interfejsu Solar API.
Poznaj zasięg interfejsu Solar API na całym świecie.
Uzyskaj informacje na temat lokalizacji, wymiarów i potencjału słonecznego budynku.
Uzyskaj nieprzetworzone dane o energii słonecznej w okolicy lokalizacji.
Aby używać interfejsu Solar API w Google Maps Platform, przenieś istniejące aplikacje.
Wyświetl dokumentację Solar REST i interfejsów API gRPC API.

Pomoc

Uzyskaj pomoc. Udziel pomocy. Dołącz do społeczności.

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Zbuduj kartę Karmy.

Zgłoś błąd lub otwórz prośbę o dodanie funkcji.

Więcej informacji o incydentach i przerwach w działaniu platformy.

Uzyskaj pomoc od zespołu Google Maps Platform.