Zasięg interfejsu Solar API

Interfejs Solar API dostarcza dane o energii słonecznej z setek milionów budynków na całym świecie. Jakość zdjęć może wynosić HIGH, MEDIUM lub LOW.

  • HIGH: dane dotyczące energii słonecznej zostały oparte na wysokiej rozdzielczości (np. 10 cm) dane DSM, zwykle ze zdjęć lotniczych z małych wysokości.
  • MEDIUM: dane o słonecznym rodzaju energii uzyskane na podstawie średniej rozdzielczości (np. 25 cm) dane DSM, zwykle ze zdjęć lotniczych z dużych wysokości.
  • LOW: dane dotyczące energii słonecznej zostały oparte na niskiej rozdzielczości (np. 50 cm i gorszych) danych DSM, zwykle ze zdjęć satelitarnych.

Zespół Google Maps Platform stale pracuje nad zwiększeniem zasięgu naszych usług interfejsów API. Ta interaktywna mapa pokazuje, gdzie są dostępne dane o wysokich jakościach z energii słonecznej w regionach HIGH i MEDIUM. Nie pokazuje, gdzie są dostępne dane o wysokiej jakości energii słonecznej z LOW.

Współrzędne długości i szerokości geograficznej można uzyskać za pomocą innych interfejsów API platformy Map Google, takich jak Geocoding API lub Places API. Współrzędne można też wyodrębnić z map utworzonych za pomocą interfejsu API JavaScript Map Google. na przykład w artykule o określaniu położenia geograficznego ze zdarzenia kliknięcia.

Przeciągnij mapę, aby wyświetlić określony obszar, a następnie powiększ ją, aby uzyskać widok szczegółowy.

Pobierz pliki kształtów użyte do utworzenia tej mapy jako plik ZIP.