Przegląd

Dzięki integracji pakietu SDK Navigation na iOS aplikacja może mieć więcej niż tylko link do zewnętrznego widoku mapy. Dzięki nawigacji aplikacja może oferować dynamiczne pobieranie i raportowanie danych o podróży kierowcy.

Z tego zbioru dokumentacji dowiesz się, jak zainstalować, wypróbować i skonfigurować pakiet SDK nawigacji. Jeśli masz pytania lub uwagi, prześlij je swojemu przedstawicielowi klienta Google.

Dalsze kroki

Skonfiguruj projekt.