Wypróbuj

Zacznij tworzyć interfejs API interfejsu DISTANCE Matrix.
Utwórz konto, wygeneruj klucz interfejsu API i zacznij tworzyć.
Uzyskujesz informacje o odległości i czasie trwania podróży w przypadku różnych zestawów miejsc docelowych i miejsc docelowych.
Używaj bibliotek klienta Java, Pythona, Go lub Node.js do współpracy z usługami Map Google na serwerze.
Uzyskaj specyfikację OpenAPI dla interfejsu DISTANCE Matrix API, która jest też dostępna jako kolekcja Postman.

Funkcje

Poznaj podstawowe funkcje interfejsu DISTANCE Matrix API.
Utwórz żądanie macierzy dystansu, które oblicza czas podróży na podstawie aktualnych warunków na drodze.
Określ, czy obliczona trasa powinna przechodzić przez określoną część drogi.

Przykładowa aplikacja

Uruchamiaj próbki kodu na żywo na komputerze lokalnym i w swoich ulubionych placach zabaw za pomocą interfejsu Maps JavaScript API.
Użyj obiektu OdległośćMatrixService, aby pobrać odległości między zbiorami lokalizacji.

Pomoc

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Dołącz do społeczności.

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Zbuduj kartę Karmy.

Zgłoś błąd lub otwórz prośbę o dodanie funkcji.

Więcej informacji o incydentach i przerwach w działaniu platformy.

Uzyskaj pomoc od zespołu Google Maps Platform.