Zanim zaczniesz

Wstęp

Pakiet Map Google dla Flutter pozwala dodawać do aplikacji na iOS lub Androida mapy oparte na danych z Map Google. Pakiet SDK automatycznie obsługuje dostęp do serwerów Map Google, wyświetlanie mapy i reagowanie na gesty użytkowników, takie jak kliknięcia i przeciągnięcia. Do mapy możesz również dodać znaczniki, linie łamane, nakładki na teren i okna informacyjne. Te obiekty dostarczają dodatkowych informacji o lokalizacji na mapie i umożliwiają użytkownikom interakcję z mapą.

Jeśli korzystasz z tego pakietu SDK, musisz przestrzegać Warunków korzystania z usługi Google Maps Platform i zapewnić zgodność aplikacji z obowiązującymi przepisami.

Model wtyczki Flutter

Wtyczki Flutter wykorzystują kanały DART do wywoływania interfejsów API związanych z daną platformą. Programiści Flutter korzystają z jednego pakietu dla aplikacji. Pakiet ten rozpoznaje platformę, na której działa aplikacja, i sfederuje wywołania interfejsu API z odpowiednim kodem natywnym

Odbiorcy

Ta dokumentacja jest przeznaczona dla osób, które znają pojęcia związane z programowaniem Flutter. Musisz też zapoznać się z Mapami Google z perspektywy użytkownika. Ten przewodnik pomoże Ci zacząć poznawać i tworzyć aplikacje za pomocą pakietu Map Google na potrzeby Flutter. Szczegółowe informacje o klasach i metodach znajdziesz w dokumentacji referencyjnej.

Wymagania dotyczące uznania autorstwa

Jeśli w swojej aplikacji używasz pakietu Map Google dla Flutter, musisz umieścić w niej tekst z informacjami prawnymi jako część sekcji z informacjami prawnymi. Zalecamy dodanie informacji prawnych jako niezależnej pozycji menu lub jako części menu „Informacje”.

Aby uzyskać tekst atrybucji, wywołaj punkt końcowy showLicensePage.

Obsługiwane platformy

W pakiecie Map Google dla Flutter możesz tworzyć aplikacje kierowane na iOS, Androida i internet.

Informacje o wymaganiach dotyczących środowisk programistycznych i aktualnych wersjach platform docelowych znajdziesz w dokumentacji Flutter.

Aby korzystać z adresów URL Map Google, na urządzeniu docelowym musisz zainstalować odpowiednią aplikację Mapy Google. W przypadku urządzeń mobilnych jest to Mapy Google na iOS oraz Mapy Google na Androida.