Wypróbuj

Zacznij tworzyć z wykorzystaniem interfejsu Maps Datasets API.
skonfigurować projekt Google Cloud,
Więcej informacji o wymaganiach dotyczących wysyłania żądań do interfejsu API
utworzyć zbiór danych i przesłać dane,
wyświetlić listę wszystkich zbiorów danych, uzyskać informacje o konkretnym zbiorze danych i pobrać dane ze zbioru danych;
Zaktualizuj właściwości zbioru danych.
usunąć zbiór danych,