Najczęstsze pytania dotyczące Google Maps Platform

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pierwsze kroki

Omówienie warunków korzystania z usługi

Limity wykorzystania i płatności

Korzystanie z Google Maps Platform

Błędy i rozwiązywanie problemów

Usługi Google Maps Platform

Maps JavaScript API

Google Maps SDK na iOS

Google Maps SDK na Androida

Podpisywanie URL

Pierwsze kroki

Co to jest Google Maps Platform?

Google Maps Platform to zestaw interfejsów API i pakietów SDK, które umożliwiają programistom umieszczanie Map Google w aplikacjach i witrynach mobilnych lub pobieranie danych z tej usługi. Dostępnych jest kilka ofert. W zależności od potrzeb możesz korzystać z tych interfejsów API lub pakietów SDK:

Mapy:

Trasy:

Miejsca:

Jak zacząć korzystać z Google Maps Platform?

Zobacz Pierwsze kroki z Google Maps Platform.

Jakiego interfejsu API potrzebuję?

Aby uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiedniego interfejsu API na podstawie wymagań funkcjonalnych, przejrzyj selektor interfejsów API.

Jak zacząć korzystać z interfejsów API w mojej witrynie?

Szczegółowe informacje o interesujących Cię interfejsach API lub pakietach SDK znajdziesz w przewodnikach Przegląd, Dla deweloperów i Pierwsze kroki. Zapoznaj się na przykład z przewodnikami dotyczącymi Map SDK na Androida lub interfejsu Maps JavaScript API.

Jakie kraje obejmuje Google Maps Platform?

Zespół Map Google stale udostępnia nowe dane map i zwiększa zasięg międzynarodowy. Najnowsze dane znajdziesz w danych o zasięgu w Mapach Google. Dane możesz filtrować za pomocą pola filtra u góry strony. Dane dotyczące pokrycia mogą ulec zmianie w przypadku zmiany umów licencyjnych z dostawcami danych.

Zobacz też:

Czy mogę umieścić Mapy Google w mojej witrynie bez korzystania z usług Google Maps Platform?

Tak. Mapy Google umożliwiają teraz umieszczanie mapy, którą przeglądasz, w witrynie lub blogu bez konieczności jej używania i używania. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak wyświetlać aplikacje Map na urządzeniach mobilnych?

Aby umieścić mapy w aplikacji na Androida, użyj pakietu SDK Map na Androida.

Aby umieścić mapy w aplikacji natywnej na iOS, użyj pakietu SDK Map na iOS.

Interfejs API JavaScript Map Google został opracowany z myślą o urządzeniach mobilnych i jest odpowiedni do przeglądarek internetowych kierowanych zarówno na komputery, jak i na urządzenia wyposażone w przeglądarkę z pełną obsługą JavaScriptu, np. Apple iPhone.

W przypadku aplikacji kierowanych na urządzenia nieodpowiednie do korzystania z interfejsu Maps JavaScript API interfejs Statyczny interfejs API Map Google zawiera obrazy map w formacie GIF, JPG i PNG, w tym znaczniki i linie. Pamiętaj, że używanie statycznego interfejsu API Map Google poza aplikacjami działającymi w przeglądarce wymaga połączenia obrazu mapy z Mapami Google.

Które przeglądarki obsługują interfejsy Maps JavaScript API i Maps embed API?

Maps JavaScript API i Maps embed API obsługują te przeglądarki internetowe:

Na komputerze
 • Obecna wersja Microsoft Edge (Windows), bez trybu IE.
 • Dwie ostatnie stabilne wersje Firefoksa (Windows, macOS, Linux).
 • Dwie główne stabilne wersje Chrome (Windows, macOS, Linux).
 • Dwie najnowsze stabilne wersje Safari (macOS).
Android
 • Bieżąca wersja Chrome na Androida 4.1 lub nowszego.
 • Chrome WebView w Androidzie 4.4 i nowszym
iOS
 • Safari na komórki w bieżącej i poprzedniej głównej wersji iOS.
 • UIWebView i WKWebView w bieżącej i poprzedniej głównej wersji iOS.
 • Obecna wersja Chrome na iOS.
Czy mogę drukować mapy za pomocą interfejsu Maps JavaScript API?

Drukowanie z interfejsu Maps JavaScript API nie jest obsługiwane. Wynika to z tego, że obsługa drukowania jest niespójna w często używanych przeglądarkach.

Jak mogę otrzymywać powiadomienia o zmianach w usługach Google Maps Platform?

Zasubskrybuj bloga o Google Maps Platform, aby na bieżąco otrzymywać informacje o różnych usługach dla deweloperów w Google Geo.

Jak skontaktować się z zespołem pomocy technicznej?

Informacje o dostępnych opcjach pomocy znajdziesz na stronie pomocy i zasobów Google Maps Platform.

Kiedy dostępna jest pomoc techniczna?
Zespół pomocy jest dostępny przez całą dobę (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00 czasu pacyficznego) z wyjątkiem dni świątecznych w danym regionie.
Jak odzyskać dostęp do konta Google?

Jeśli utracisz dostęp do konta Google (np. jan@mojafirma.com lub jan@gmail.com), możesz spróbować odzyskać dostęp do konta, pobierając lub resetując hasło. Zapoznaj się z artykułem Jak odzyskać konto Google lub Gmail w Centrum pomocy.

Jak mogę odzyskać dostęp do konkretnego projektu?

Jeśli nie masz dostępu do projektu, w którym zarządzasz implementacją Google Maps Platform, możesz spróbować go odzyskać.

Jeśli masz dostęp do konta Google powiązanego z projektem:

Jeśli nie masz dostępu do konta Google powiązanego z projektem:

Czy mogę korzystać z pakietu SDK Map i Miejsc na iOS na Macach?

Projektowanie na nowych Macach z obsługą ramienia jest możliwe, jednak wymaga tworzenia i uruchamiania na fizycznym urządzeniu z iOS. To tymczasowe ograniczenie, ale pracujemy nad dodaniem obsługi większej liczby symulatorów.

Omówienie warunków korzystania z usługi

Jakie są warunki korzystania z usług Google Maps Platform?

Warunki korzystania z usługi Google Maps Platform są dostępne pod adresem:

https://cloud.google.com/maps-platform/terms

Czy moja witryna spełnia Warunki korzystania z usługi Google Maps Platform?

Możesz korzystać z Google Maps Platform w swoich aplikacjach, pod warunkiem że są one zgodne z Warunkami korzystania z tej usługi.

Istnieją jednak przypadki użycia Google Maps Platform, których nie chcemy widzieć, np. mapy wskazujące miejsca, w których można kupić narkotyki w mieście. Szanujemy też prywatność użytkowników, dlatego Google Maps Platform nie należy wykorzystywać do identyfikowania prywatnych informacji o osobach.

Przed opracowaniem i udostępnieniem aplikacji należy sprawdzić, czy jest ona zgodna z Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform. Inżynierowie Google mogą oferować tylko pomoc techniczną i nie mają kwalifikacji do udzielania porad prawnych. Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania z usługi w dowolnym momencie, więc dokładnie zapoznaj się z Warunkami korzystania z interfejsów API Map Google.

Czy mogę uzyskać bezpośredni dostęp do kafelków i zdjęć satelitarnych?

Nie wolno uzyskiwać dostępu do fragmentów mapy ani zdjęć satelitarnych za pomocą żadnego innego mechanizmu niż Google Maps Platform (np. nie będzie można tworzyć własnego interfejsu API mapowania ani używać skryptu pobierania fragmentów zbiorczych). Dostęp aplikacji do kafelków będzie blokowany, jeśli będzie uzyskiwać do nich dostęp poza Google Maps Platform. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.

Czy do śledzenia aplikacji mogę używać usług Google Maps Platform?

Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym (śledzenie) w usługach Google Maps Platform nie jest ograniczone, o ile aplikacja jest zgodna z Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform.

Czy mogę używać Map Google w mojej aplikacji internetowej?

Tak, z usług Google Maps Platform można teraz korzystać w aplikacjach innych niż internetowe, o ile spełniają one inne ograniczenia określone w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Interfejs Maps JavaScript API jest obsługiwany tylko w jednej z obsługiwanych przeglądarek.

Czy mogę korzystać z usług Google Maps Platform na stronie chronionej hasłem?

Tak, Map Google, tras i miejsc można używać w aplikacjach z dostępem prywatnym. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.

Czy mogę utworzyć w aplikacji aplikację, która zawiera dane Google Maps Platform?

Jeśli aplikacja wygeneruje dokument w wersji elektronicznej lub drukowanej, dokument ten nie będzie zawierał żadnych danych z Google Maps Platform, w tym obrazów. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Warunki korzystania z usługi Google Maps Platform „Brak notki”.

Jak mogę zrezygnować z umieszczania moich treści w wynikach wyszukiwania Google?

Nie zbieramy już tych danych. Używanie parametru indexing zostało wycofane i nie ma żadnego efektu. Nie musisz już rezygnować z tego rozwiązania, ale zalecamy usunięcie tego parametru jak najszybciej.

Aby usunąć stronę lub witrynę z wyników wyszukiwania, wykonaj instrukcje podane w naszym Centrum pomocy dla webmasterów.

Czy mogę wygenerować obraz mapy za pomocą statycznego interfejsu API Map Google, który przechowujem i wyświetlam w mojej witrynie?

Nie możesz przechowywać ani wyświetlać kopii obrazów wygenerowanych za pomocą interfejsu Static API Map Google ze swojej witryny. Wszystkie strony internetowe, które wymagają statycznych obrazów, muszą połączyć atrybut src tagu HTML img lub atrybut CSS background-image tagu HTML div bezpośrednio z interfejsem Maps Static API, tak aby wszystkie obrazy map były wyświetlane w treści HTML strony i wyświetlały się bezpośrednio użytkownikom Google.

Limity wykorzystania i płatności

Jak skonfigurować płatności w projekcie?
Zobacz Pierwsze kroki w Google Maps Platform.
W jaki sposób klienci korzystający z bezpłatnego poziomu Google Cloud Platform mogą przejść na płatne konto?
W ramach bezpłatnego poziomu Google Cloud Platform klienci mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego w wysokości 300 USD do wykorzystania w dowolnej usłudze Google Cloud Platform (GCP), w tym na interfejsach API Google Maps Platform (GMP). Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego musisz przejść na płatne konto, aby nadal korzystać z tych usług. Aby zmienić konto na płatne, otwórz Cloud Console.
Czy w Google Maps Platform obowiązują limity wykorzystania?

Nie ma żadnych dziennych limitów liczby żądań, które można przesłać do usług Google Maps Platform, a jedyne limity wykorzystania odnoszą się do maksymalnej liczby zapytań na sekundę lub zapytań na minutę.

W przypadku macierzy odległości limit jest wyznaczany w zdarzeniach na sekundę, które są sumą zapytań po stronie klienta i po stronie serwera.

W przypadku tras:Matryca trasy obliczeniowej obowiązuje limit elementów na minutę (EPM), w którym liczba elementów w żądaniu jest równa: (liczba punktów początkowych × liczba miejsc docelowych).

W tabeli poniżej znajdziesz limity wykorzystania poszczególnych interfejsów API.

API Limit wykorzystania
Weryfikacja adresu 6000 QPM
Trasa 50 zapytań na sekundę
Matryca dystansu 1000 EPS
Mapy dynamiczne 500 QPS
Wysokość 100 QPS
Geokodowanie 50 zapytań na sekundę
Geolokalizacja 100 QPS
Miejsca 100 QPS
Drogi 500 zapytań na sekundę
Trasy: trasy obliczeniowe 3000 QPM
Trasy: Matryca trasy Compute 3000 EPM
Mapy statyczne 500 zapytań na sekundę
Street View Image API 500 zapytań na sekundę
Strefa czasowa 500 zapytań na sekundę

Aby zarządzać wydatkami, możesz monitorować korzystanie z interfejsów API i ustawiać limity dzienne dla wszystkich żądań kierowanych do płatnych interfejsów API.

Usługi Google Maps Platform muszą być wdrażane zgodnie ze standardowymi Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform.

Jak obliczane są koszty użytkowania?

Ogólne ceny usług Google Maps Platform znajdziesz w arkuszu opłat.

Więcej informacji o naliczaniu opłat za interfejsy API Google Maps Platform znajdziesz w artykule o płatnościach za Mapy, trasy i miejsca.

Jak liczone są mapy na Google Maps Platform?

Pojedyncze wczytanie mapy ma miejsce wtedy, gdy:

 • Strona internetowa lub aplikacja wyświetla mapę za pomocą interfejsu Maps JavaScript API.
 • Aplikacja żąda pojedynczego obrazu mapy z interfejsu Maps Static API.

W przypadku zdjęć Street View widoki płatne są rozliczane oddzielnie od wczytania mapy:

 • W przypadku każdego żądania do statycznego interfejsu API Street View pobieramy statyczną panoramę Street View, która zawiera statyczną (nieinteraktywną) panoramę Street View.
 • W przypadku każdej instancji obiektu panoramicznego w aplikacji Maps JavaScript API, Maps SDK na Androida lub Maps SDK na iOS pobierana jest dynamiczna panorama Street View.

Gdy strona internetowa lub aplikacja wczytuje mapę, statyczny obraz mapy albo panoramę Street View, wszelkie interakcje z użytkownikiem, takie jak przesunięcie, powiększenie czy zmiana warstw mapy, nie generują dodatkowego wczytywania mapy ani nie mają wpływu na limity wykorzystania.

Dodanie znacznika nie powoduje dodatkowego wczytania mapy, ale może spowodować naliczenie opłat za sposób określenia lokalizacji pinezki (np. wczytanie lub ponowne załadowanie klasy `google.maps.Map()`).

Jak monitorować wykorzystanie?

Wykorzystanie poszczególnych interfejsów API możesz monitorować w Google Cloud Console.

 1. Wybierz projekt zawierający interfejs API, który chcesz sprawdzić.
 2. Na liście interfejsów API w panelu kliknij nazwę danego interfejsu.
 3. U góry strony kliknij Wskaźniki lub Limity.

Aby wyświetlić raport o ruchu i informacje rozliczeniowe dotyczące całego projektu:

 1. Skonfiguruj rozliczenia, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.
 2. Otwórz stronę płatności w Cloud Console.
 3. Wybierz projekt.
 4. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij Raporty. Użyj filtrów na pasku bocznym po prawej stronie, by wyświetlić raporty na koncie rozliczeniowym.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Raportowanie Google Maps Platform oraz Monitorowanie wykorzystania interfejsu API i Ograniczanie wykorzystania interfejsów API.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit liczby żądań (QPS)?

Jeśli przekroczysz limity zapytań na sekundę dla danej usługi Google Maps Platform, interfejs API zwróci komunikat o błędzie. Jeśli wielokrotnie przekroczysz limity, dostęp do interfejsu API może zostać tymczasowo zablokowany.

Jeśli przekroczysz limity zapytań na sekundę lub w inny sposób wykorzystasz tę usługę, żądania będą zwracać określony komunikat o błędzie. Jeśli nadal będziesz przekraczać limity, możesz utracić dostęp do Google Maps Platform.

Uwaga: cztery interfejsy API usług internetowych mają równoważną usługę po stronie klienta dostępną w interfejsie Maps JavaScript API: Wskazówki dojazdu, Matryca odległości, Wzniesienie i Geokodowanie.

Przekroczono limity wykorzystania

Jeśli przekroczysz limity wykorzystania, otrzymasz w odpowiedzi odpowiedź o stanie OVER_QUERY_LIMIT.

Oznacza to, że usługa internetowa nie będzie już odpowiadać na normalne odpowiedzi i będzie zwracać tylko kod stanu OVER_QUERY_LIMIT, dopóki ponownie nie zezwolisz na użycie. Może się tak zdarzyć w ciągu kilku sekund, jeśli błąd został odebrany, ponieważ aplikacja wysyła zbyt wiele żądań na sekundę.

Jeśli regularnie przekraczasz limity wykorzystania zapytań na sekundę, rozważ obniżenie ich wykorzystania, optymalizując aplikacje pod kątem wydajniejszego korzystania z usług Google Maps Platform. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po optymalizacji.

Ruch w witrynie jest duży. Czy mogę korzystać z usług Google Maps Platform?

Tak. Zalecamy jednak zapoznanie się z limitami wykorzystania dowolnych platform Google Maps Platform, z których korzysta Twoja aplikacja.

Jeśli Twoje konto rozliczeniowe jest bezpłatne, a Twój miesięczny limit wykorzystania przekroczy 200 USD i nie będziesz mieć na koncie ważnej formy płatności (karty kredytowej, przelewu bankowego...), interfejs API przestanie działać, dopóki nie dodasz prawidłowej formy płatności.

Jak będą obliczane i rozliczane opłaty za wykorzystanie?

Wykorzystanie jest obliczane na koniec każdego dnia i wyceniane tak jak w Cenniku. Pod koniec każdego miesiąca całkowite obciążenie zostanie obciążone formą płatności powiązaną z Twoim kontem rozliczeniowym. Więcej informacji znajdziesz w artykule Płatności w Google Maps Platform.

Ile kosztuje korzystanie z Google Maps Platform?

Informacje o koszcie interfejsu API znajdziesz w arkuszu opłat. Jeśli aplikacja generuje żądania lub korzysta z zasobów przeznaczonych do 200 USD miesięcznie, nie obciążamy Cię opłatami. Opłaty za wykorzystanie przekraczające 200 USD miesięcznie będą rozliczane na Twoim koncie rozliczeniowym. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po płatnościach w Google Maps Platform.

Czy ceny są dostępne w innych walutach?

W konsoli mogą być dostępne dodatkowe waluty. Jeśli wybierzesz inną walutę, ceny zostaną przeliczone z ekwiwalentu USD podanego w naszym arkuszu cen.

Mam skonfigurowane rozliczenia. Jak wyświetlić rachunek?

Na początku każdego miesiąca Google obciąży Cię opłatą za aktywność z poprzedniego miesiąca przy użyciu określonej formy płatności. Szczegółowe informacje o rachunku znajdziesz w naszym przewodniku po płatnościach w Google Maps Platform.

Dodatkowe zasoby:

Jak zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami w przypadku niespodziewanego wzrostu wykorzystania?

Google Maps Platform umożliwia ustawianie dziennych limitów żądań i maksymalnych dziennych limitów rozliczeniowych. Aby uniknąć niespodziewanych wzrostów, możesz ustawić maksymalny dzienny limit wykorzystania. Możesz też ustawić alerty dotyczące budżetu, aby otrzymywać e-maile z powiadomieniem, gdy opłaty na koncie rozliczeniowym osiągną ustawiony próg.

Ograniczenie maksymalnego dziennego limitu płatności:

Aby uniknąć dużego rachunku, możesz ustawić dzienny limit wykorzystania, który zapobiegnie nieoczekiwanym wzrostom wykorzystania. Możesz zmienić ten limit w Cloud Console, wykonując te czynności:

 1. Otwórz interfejsy API i usługi.
 2. Wybierz projekt, jeśli pojawi się taka prośba.
 3. Wybierz interfejs API z listy, a następnie kliknij kartę Limity.
 4. Kliknij ikonę edycji obok limitu żądania dziennie.

Możesz też edytować wiele limitów dla wielu interfejsów API w panelu Limity dotyczące uprawnień i administratorów.

Ustawianie alertów dotyczących budżetu i zarządzanie nimi:

Skonfiguruj alerty dotyczące budżetu, aby wysyłać e-maile z powiadomieniami do administratorów odpowiedzialnych za płatności, gdy koszty na koncie rozliczeniowym osiągną ustawiony przez Ciebie próg. Administratorzy odpowiedzialni za płatności otrzymują e-maile z powiadomieniem, gdy szacunkowe obciążenia konta rozliczeniowego przekraczają 50%, 90% i 100% progu.

Widzę komunikat, że mój projekt jest połączony z „kontem przeniesienia Google Maps Platform”, ale nie mam do niego dostępu. Co mam zrobić?

„Konto przeniesione do Google Maps Platform” zostało utworzone, aby pomóc niektórym klientom w przejściu na nowy abonament według wykorzystania. To konto umożliwiło Google przyznawanie tym klientom jednorazowego kredytu, dzięki czemu mogą nadal korzystać z Google Maps Platform nawet do poziomu bezpłatnego (200 USD). Po przekroczeniu tego limitu konto rozliczeniowe zostanie zamknięte i utracisz dostęp do usługi. Aby uniknąć przerw w działaniu usługi, skonfiguruj własne konto rozliczeniowe i korzystaj z bezpłatnego poziomu miesięcznego o wartości 200 USD miesięcznie. Aby zmienić konto rozliczeniowe dla Twojego projektu:

 1. Utwórz nowe konto rozliczeniowe (jeśli masz już konto rozliczeniowe, możesz pominąć ten krok).
 2. Powiąż konto rozliczeniowe z projektem.
Dlaczego mój limit jest ustawiony na 1 żądanie dziennie? Jak zwiększyć ten limit?

Jeśli nie masz konta rozliczeniowego, które nie zostało utworzone ani połączone z projektem, Twoje interfejsy API Map Platformy będą ograniczone do 1 żądania dziennie. Aby uzyskać wyższy limit, utwórz i podłącz konto rozliczeniowe. Aby to zrobić, zobacz Pierwsze kroki z Google Maps Platform.

Gdy utworzysz i dołączysz konto rozliczeniowe, limit dzienny zostanie usunięty. Możesz ustawić limit zapobiegający nieoczekiwanym wydatkom w Cloud Console.

Dotarło do mnie powiadomienie o naruszeniu zasad rozliczeń. Jak rozwiązać ten problem?

Otrzymujesz to powiadomienie, ponieważ według naszych danych Twoje konto używa wielu kont rozliczeniowych. Stanowi to naruszenie warunków Google zdefiniowanych w sekcji 3.2.4 Warunków korzystania z usługi Google Maps Platform. Zgodnie z tymi warunkami nie można tworzyć wielu kont rozliczeniowych. Więcej informacji znajdziesz w Najczęstszych pytaniach dotyczących naruszeń konta rozliczeniowego.

Korzystanie z Google Maps Platform

Jakich kluczy lub danych logowania mam użyć w różnych usługach Map Google?

Za każdym razem, gdy korzystasz z usług Google Maps Platform, musisz podać klucz interfejsu API, aby zweryfikować swoje żądanie. Platforma Google Maps Platform jest dostępna na aplikacje na Androida i iOS oraz w przeglądarce internetowej oraz usługi internetowe HTTP.

Klucz interfejsu API:

 • Klucz interfejsu API to unikalny identyfikator generowany przez Cloud Console.
 • Przykład wczytywania interfejsu API za pomocą klucza: &key=AIzaSyBjsINSH5x39Ks6c0_CoS1yr1Mb3cB3cVo

Podpis cyfrowy:

 • Podpis cyfrowy jest tworzony za pomocą tajnego klucza URL podanego przez Google. Podpisy cyfrowe są używane w interfejsach Maps Static API i Street View Static API.

Ograniczenia:

 • Ograniczenia klucza interfejsu API są opcjonalne, ale zdecydowanie zalecamy ograniczenie wszystkich kluczy interfejsu API, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprawdzone metody zabezpieczania interfejsu API.
 • Do klucza interfejsu API możesz dodać ograniczenie aplikacji. Gdy klucz jest ograniczony, działa tylko na platformach obsługujących takie ograniczenie. Dostępne są 4 rodzaje ograniczeń aplikacji. Interfejsy API wymuszające taki sam typ ograniczenia mogą używać tego samego klucza z ograniczeniami.
 • Do klucza interfejsu API możesz też dodać ograniczenie. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat pobierania, dodawania i ograniczania klucza interfejsu API.

Tabela poniżej pokazuje ograniczenie klucza/danych logowania i ograniczenia aplikacji dla każdego pakietu SDK Google Maps Platform/SDK.

Interfejs API lub pakiet SDK Dane logowania i ograniczenia aplikacji
Pakiet SDK Map na Androida Klucz interfejsu API z ograniczeniem dotyczącym Androida1
Pakiet SDK Miejsc na Androida Klucz interfejsu API z ograniczeniem dotyczącym Androida1
Pakiet SDK Map na iOS Klucz interfejsu API z ograniczeniem systemu iOS1
Pakiet SDK Miejsc na iOS Klucz interfejsu API z ograniczeniem systemu iOS1
Interfejs Maps JavaScript API Klucz interfejsu API z ograniczeniem strony odsyłającej HTTP1
Map Static API Klucz interfejsu API z ograniczeniem strony odsyłającej HTTP1 + podpis cyfrowy2
Statyczny interfejs API Street View Klucz interfejsu API z ograniczeniem strony odsyłającej HTTP1 + podpis cyfrowy2
Interfejs API umieszczania na stronie Map Google Klucz interfejsu API z ograniczeniem strony odsyłającej HTTP1
Adres API do weryfikacji adresów Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Trasa interfejsu API Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs Odległość dla macierzy Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs Elevation API Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs Geocode API Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs API geolokalizacji Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs Places API Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs Roads API Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Routes API Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
Interfejs API strefy czasowej Klucz interfejsu API z ograniczeniem adresu IP1
1 Ograniczenia kluczy interfejsu API są opcjonalne, ale zdecydowanie zalecamy ograniczenie wszystkich kluczy interfejsu API w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
2 W zależności od sposobu korzystania z interfejsów Maps Static API i Street View Static API może być wymagany podpis cyfrowy. Niezależnie od sposobu użycia zdecydowanie zalecamy używanie zarówno klucza interfejsu API, jak i podpisu cyfrowego do uwierzytelniania żądań.
Jak zmienić typ ograniczenia klucza z odwołania na HTTP na ograniczenie adresu IP?

Ważne: jeśli używasz któregokolwiek z interfejsów Web Service API z kluczem interfejsu API z ograniczeniami dotyczącymi stron odsyłających, żądania kończą się niepowodzeniem i wyświetlany jest komunikat o błędzie „Klucze API nie mogą mieć ograniczeń dotyczących stron odsyłających podczas używania tego interfejsu API”. Zacznij używać klucza interfejsu API z ograniczeniami dotyczącymi adresów IP.

Zanim zmienisz typ ograniczenia klucza interfejsu API z adresu IP HTTP na adres IP, sprawdź, czy wszystkie interfejsy API, które używają klucza interfejsu API, obsługują typ ograniczenia adresów IP. Interfejsy API tego samego typu ograniczenia mogą korzystać z tego samego klucza z ograniczeniami. Jeśli chcesz egzekwować więcej niż jedno ograniczenie, dodaj oddzielny klucz z wymaganym ograniczeniem. Zobacz, jak dodać nowy klucz interfejsu API.

Dowiedz się więcej o ograniczeniach dotyczących kluczy interfejsu API powiązanych z usługami Google Maps Platform.

Aby przełączyć klucz interfejsu API z ograniczeniem na podstawie adresu HTTP na ograniczenie adresu IP, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz stronę Dane logowania w Cloud Console.
 2. Wybierz projekt zawierający klucz interfejsu API, który chcesz edytować.
 3. Na stronie Dane logowania wybierz z listy kluczy API nazwę klucza, aby edytować jego szczegóły.
 4. W sekcji Ograniczenie dotyczące kluczy na stronie wybierz „Adresy IP (serwery internetowe, zadania cron itp.)” i wstaw odpowiednie adresy IP serwerów, a następnie kliknij Zapisz.
Jak uzyskać nowy klucz interfejsu API?
Zobacz Pierwsze kroki w Google Maps Platform.
Jak mogę znaleźć zmiany wprowadzone w poszczególnych wersjach interfejsów API Map Google?

Informacje o zmianach wersji wielu interfejsów API Map Google są dostępne pod tymi linkami:

Możesz też sprawdzić, która wersja Google Maps Platform została napisana i naprawiona, korzystając z narzędzia do śledzenia błędów Google Maps Platform:

https://issuetracker.google.com/bookmark-groups/76561

Jak ładować interfejs API asynchronicznie po wczytaniu strony?

Wystarczy, że podczas wczytywania interfejsu API podasz parametr wywołania zwrotnego. Więcej informacji i przykładowy kod znajdziesz w rozdziale Pierwsze kroki w dokumentacji interfejsu Maps JavaScript API.

Co mogę zrobić, aby usługi Google Maps Platform wyświetlały się w języku innym niż angielski?

Domyślnie interfejs API próbuje wczytać najbardziej odpowiedni język na podstawie lokalizacji użytkownika lub ustawień przeglądarki. Niektóre interfejsy API pozwalają wyraźnie określić język podczas przesyłania żądania. Więcej informacji o ustawianiu języka znajdziesz w dokumentacji każdego interfejsu API:

Obsługiwane języki:

Google często aktualizuje obsługiwane języki. Ta lista nie jest wyczerpująca i może się zmieniać.

Kod języka Język Kod języka Język
af afrikaans ja japoński
sq albański kn kannada
AM amharski kk kazachski
ar arabski km khmerski
hy ormiański ko koreański
az Azerski ky kirgiski
eu baskijski lo laotański
be Białoruski lv łotewski
bn bengalski lt litewski
bs bośniacki mk macedoński
bg bułgarski ms malajski
my birmański ml malajalam
ca kataloński mr marathi
zh chiński mn mongolski
zh-CN chiński (uproszczony) ne nepalski
zh-HK chiński (Hongkong) nie norweski,
zh-TW chiński (tradycyjny) pl polski
godz. chorwacki pt portugalski
cs czeski pt-BR portugalski (Brazylia)
da duński pt-PT portugalski (Portugalia)
nl niderlandzki pa pendżabski
en angielski ro rumuński
en-AU angielski (Australia) ru rosyjski
en-GB angielski (Wielka Brytania) sr serbski
et estoński si syngaleski
fa perski sk słowacki
fi fiński sl słoweński
fil filipiński es Hiszpańskie
fr francuski es-419 hiszpański (Ameryka Łacińska)
fr-CA francuski (Kanada) sw suahili
gl galicyjski sv szwedzki
ka gruziński ta tamilski
de niemiecki te telugu
el grecki th tajski
gu gudżarati tr turecki
iw hebrajski uk ukraiński
hi hindi ur urdu
hu węgierski uz uzbecki
jest islandzki vi wietnamski
id indonezyjski zu zulu
it włoski

Możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać mapa w dowolnym z języków wymienionych powyżej w tej przykładowej aplikacji.

Czy do Google Maps Platform można uzyskać dostęp przez SSL (HTTPS)?

Dostęp do interfejsów Maps JavaScript API, Maps Static API i Web Service API można uzyskiwać przez zabezpieczone połączenia HTTPS. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do interfejsu API przez SSL znajdziesz w dokumentacji danego interfejsu API.

Pamiętaj, że interfejs Statyczny interfejs API Map Google nie obsługuje adresów URL niestandardowych ikon korzystających z protokołu HTTPS. Wyświetli się ikona domyślna.

Jak zgłosić błąd lub przesłać prośbę o dodanie nowej funkcji w Google Maps Platform?

Jeśli zauważysz zachowanie, które Twoim zdaniem może być błędem, najpierw zgłoś je na odpowiednim forum. Dzięki temu inni deweloperzy będą mogli zweryfikować błąd i wykluczyć potencjalne problemy z kodem.

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji, najpierw zgłoś ją na odpowiednim forum, aby potwierdzić, że rozwiązanie, które spełnia Twoje wymagania, nie jest jeszcze dostępne.

Gdy potwierdzisz, że wystąpił nowy błąd lub że dotychczasowe funkcje usług Google Maps Platform nie spełniają Twoich wymagań, zgłoś błąd lub prośbę o dodanie funkcji za pomocą narzędzia do śledzenia błędów Google Maps Platform.

Przed dodaniem błędu lub prośby o dodanie funkcji do narzędzia Issue Tracker sprawdź, czy błąd lub funkcja nie została jeszcze dodana. Jeśli tak, możesz oznaczyć problem gwiazdką, aby zarejestrować zainteresowanie, i otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach.

Jak interfejsy API Google Maps Platform korzystają z plików cookie witryny?

Maps SDK na Androida i Maps SDK na iOS korzystają z plików cookie podlegających Polityce prywatności Google, takich jak obliczanie liczby użytkowników aktywnych dziennie i 7 dni oraz zapobieganie nadużyciom usług. Te pliki cookie nie są powiązane z żadnym zalogowanym kontem Google i nie są rejestrowane w pozostałych informacjach zebranych w wywołaniach interfejsu API.

Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Z kim mogę się skontaktować?

Zespół Google ds. relacji z programistami utrzymuje obecność na Stack Overflow – stronie edytowanej wspólnie z twórcami. To doskonałe miejsce, aby zadać pytania techniczne na temat tworzenia i obsługi aplikacji Map Google. Więcej informacji na temat zadawania pytań w usłudze Stack Overflow znajdziesz na stronie Pomoc.

Jeśli potrzebujesz pomocy, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Przeszukaj bieżące dyskusje. Być może ktoś inny miał podobny problem i znalazł rozwiązanie problemu.
 • Jeśli to możliwe, prześlij link do swojej witryny. Fragmenty kodu należy publikować tylko wtedy, gdy trudno jest je znaleźć w internecie.
 • Podaj wszystkie istotne informacje, w tym wersje przeglądarki, błędy i inne fakty, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Błędy i rozwiązywanie problemów

Co oznacza ten błąd?

Jeśli podczas wczytywania lub uruchamiania interfejsów API Map Google napotkasz błąd, skorzystaj z tych linków, aby znaleźć ich kody:

Moje mapy są ciemniejsze niż zwykle. Co tu się odbywa?

W pewnych okolicznościach może się wyświetlać zaciemniona mapa lub „negatywny” obraz Street View z tekstem „do celów programistycznych”. To zachowanie zazwyczaj oznacza problemy z kluczem interfejsu API lub płatnościami. Aby korzystać z usług Google Maps Platform, musisz mieć konto rozliczeniowe, a wszystkie żądania muszą zawierać prawidłowy klucz interfejsu API. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj te czynności:


Jak naprawić kody błędów: OVER_DAILY_LIMIT lub OVER_QUERY_LIMIT?
Kody błędów można zwrócić z dowolnego z tych powodów:
 • W żądaniu brakuje klucza interfejsu API.
 • Podany klucz interfejsu API jest nieprawidłowy.
 • Projekt nie ma dołączonego konta rozliczeniowego.
 • Przekroczono ograniczenie użytkowania.
 • Podana forma płatności jest już nieważna (na przykład: karta kredytowa straciła ważność).
 • Przekroczono limit zapytań na sekundę dla danego interfejsu API.

Aby korzystać z usług Google Maps Platform, musisz mieć konto rozliczeniowe, a wszystkie żądania muszą zawierać prawidłowy klucz interfejsu API. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Jak naprawić kody błędów: kGMSPlacesRateLimitExceeded lub 9005 PLACES_API_RATE_LIMIT_EXCEEDED?
Jeśli widzisz kGMSPlacesRateLimitExceeded lub 9005 PLACES_API_RATE_LIMIT_EXCEEDED, być może korzystasz z wycofanej wersji pakietu Places SDK dla Androida lub Places SDK na iOS. Więcej informacji i informacje o nowych pakietach SDK znajdziesz na stronie https://goo.gle/places-sdk-deprecation.
Jak naprawić błąd: „Ten adres IP, witryna lub aplikacja mobilna nie ma uprawnień do korzystania z tego klucza interfejsu API”?

Ten błąd może wystąpić w różnych sytuacjach:

 • Masz włączone ograniczenia adresu IP (serwera) dla klucza interfejsu API, a nieautoryzowany adres IP próbuje wykonać żądanie.
 • Na kluczu interfejsu API włączone są ograniczenia dotyczące strony odsyłającej HTTP (witryna), a nieautoryzowana strona odsyłająca próbuje wykonać żądanie.
 • Ograniczasz wykorzystanie aplikacji do Androida, ustawiając nazwę pakietu i odcisk palca – nieautoryzowana aplikacja na Androida próbuje wysłać żądanie.
 • Żądania wysyłane z aplikacji na iOS zostały przez Ciebie ograniczone przez określenie identyfikatorów pakietów, a nierozpoznana aplikacja na iOS próbuje wysłać żądanie.
 • Ten błąd mógł się pojawić wcześniej, gdy użyto dowolnego interfejsu API usługi internetowej z kluczem interfejsu API z ograniczeniami dotyczącymi stron odsyłających przez HTTP. Żądania do tych interfejsów API powinny być identyfikowane za pomocą klucza interfejsu API z ograniczeniami adresu IP. Zmień typ ograniczenia klucza z ograniczenia strony odsyłającej HTTP na ograniczenie adresu IP. Więcej informacji o ograniczaniu kluczy interfejsu API znajdziesz w artykule Sprawdzone metody korzystania z kluczy interfejsu API.

Wyświetlanie i edytowanie danych logowania klucza interfejsu API

Aby wyświetlić klucze interfejsu API i zarządzać ograniczeniami, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz stronę Dane logowania w Cloud Console.
 2. Wybierz projekt zawierający klucz interfejsu API, który chcesz sprawdzić.
 3. Aby wyświetlić szczegóły danych logowania, w tym wszelkie ograniczenia ustawione dla klucza, na liście kluczy interfejsu API kliknij nazwę klucza.
 4. Wyświetlane są pełne dane logowania wybranego klucza interfejsu API, w tym wszelkie ograniczenia skonfigurowane dla tego klucza. Tutaj możesz zmieniać, usuwać i aktualizować ograniczenia.
Jak naprawić błąd „Nie można używać kluczy interfejsu API z ograniczeniami dotyczącymi stron odsyłających w tym interfejsie API”?

Używasz jednego z interfejsów API usług internetowych, a klucz interfejsu API jest ograniczony do odesłania HTTP. Ze względów bezpieczeństwa interfejsy API usług internetowych muszą używać kluczy interfejsu API ograniczonych do adresów IP. Zmień typ ograniczenia klucza z ograniczenia na adres URL HTTP na ograniczenie adresu IP lub utwórz nowy klucz interfejsu API, jeśli Twój klucz jest już używany z interfejsem Maps JavaScript API.

Usługi Google Maps Platform

Muszę przekonwertować adresy na szerokość i długość geograficzną. Czy mogę to zrobić za pomocą Google Maps Platform?

Tak, ten proces nazywa się „geokodowaniem”. Interfejs Maps JavaScript API zawiera klasę wykonującą usługę geokodowania. Klasa to: google.maps.Geocoder.

Możesz też skorzystać z interfejsu API Geocoding API, który obsługuje odpowiedzi w formatach JSON i XML.

W których krajach dostępne jest kodowanie geograficzne?

Aby wyświetlić kraje obsługiwane obecnie przez geokodery Google Maps Platform, sprawdź dane o zasięgu Map Google.

Dokładność lokalizacji geograficznych zależy od kraju, dlatego możesz użyć zwróconego pola location_type, aby sprawdzić, czy na potrzeby Twojego zgłoszenia znaleziono wystarczającą zgodność. Dostępność danych geokodowania zależy od umów z dostawcami danych, więc może ulec zmianie.

Dlaczego geokodery Google Maps Platform podają inne lokalizacje niż Mapy Google?

Geokoder interfejsu API. Geokoder interfejsu API jest czasami aktualizowany o nowe dane, dzięki czemu w miarę upływu czasu wyniki mogą ulegać zmianom lub udoskonaleniom.

Jak sformatować zapytania geokodera, aby zmaksymalizować liczbę żądań?

Geokoder jest używany do mapowania adresów pocztowych na współrzędne geograficzne. Dlatego, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo udanego zapytania, zalecamy formatowanie żądań geokodera zgodnie z tymi wytycznymi:

 • Podaj adresy zgodnie z formatem obowiązującym w danym kraju dla poczty.
 • Nie określaj dodatkowych elementów adresu, takich jak nazwy firm, numery jednostek, numery pięter czy numery apartamentów, które nie są częścią adresu zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w wybranym urzędzie skarbowym. Może to spowodować przesłanie odpowiedzi do użytkownika ZERO_RESULTS.
 • Sformatuj kody plus tak jak tutaj (znaki plusa zawierają znak %2B, a spacje są zmieniane na %20):
  • kod globalny to 4-znakowy kod obszaru i co najmniej 6 znaków lokalnych (849VCWC8+R9 to 849VCWC8%2BR9).
  • kod złożony to co najmniej 6-znakowy kod lokalny z jednoznaczną lokalizacją (CWC8+R9 Mountain View, CA, CWC8%2BR9%20Mountain%20View%20CA%20USA to Stany Zjednoczone).
 • Jeśli to możliwe, użyj numeru budynku powiązanego z nazwą budynku.
 • Tam, gdzie to możliwe, używaj określenia numeru budynku.
 • Nie podawaj „wskazówek” takich jak pobliskie punkty orientacyjne.
Jak sformatować adres w Stanach Zjednoczonych na numerowanej autostradzie w celu geokodowania?

Geokoder Google Maps Platform wymaga, aby drogi numerowane w Stanach Zjednoczonych były podane w następujący sposób:

 • Drogi hrabstwa: "Co Road NNN", gdzie NNN to numer drogi. "Co Road 82"
 • Drogi stanowe: "State NNN", gdzie Stan to pełna nazwa stanu, a NNN to numer drogi. "California 82"
 • Amerykańskie autostrady: "U.S. NNN", gdzie NNN to numer drogi. np. "U.S. 101"
 • Międzystanowe stany USA: "Interstate NNN", gdzie NNN to numer międzystanowy, np. "Interstate 280"
Kiedy należy używać klasy kodera interfejsu API, a kiedy korzystać z usługi geokodowania HTTP?

Zapoznaj się z dokumentem w artykule Strategie geokodowania. Zawiera on wady i zalety różnych strategii geokodowania.

Jak podać wskazówki dojazdu w Google Maps Platform?

Usługa Compute Routes w interfejsach Routes API i Route API pozwala wyznaczyć trasę dojazdu jedno- lub wieloetapową. Opcje routingu pomagają ukształtować trasę za pomocą środka transportu (samochodu), pojedynczej lub zestawu tras i ograniczeń (bez dróg płatnych). Usługi te są dostępne w tych formach:

 • Interfejs żądania/odpowiedzi HTTP (używany w aplikacjach mobilnych i innych) jest zgodny z pakietem SDK Map Google na Androida i innymi usługami internetowymi Map Google.
 • JavaScript API w aplikacjach po stronie klienta umożliwia podawanie wskazówek dojazdu za pomocą klasy google.maps.RouteService. Klasa RouteRenderer może automatycznie tworzyć nakładki i panel wskazówek. Dodatkowe przykłady znajdziesz w dokumentacji.
 • Interfejsy API w języku Java, Python, Go i Node.js dla aplikacji po stronie serwera oferują te same funkcje. Więcej informacji o bibliotekach klienta znajdziesz w artykule Biblioteki klienta interfejsu Route API.
W których krajach dostępne są wskazówki dojazdu?

Aby zobaczyć listę krajów obsługiwanych obecnie przez wskazówki dojazdu w usługach Google Maps Platform, zapoznaj się z danymi o zasięgu w Mapach Google. Dostępność danych dotyczących trasy zależy od naszych umów z dostawcami danych i może ulec zmianie.

W których krajach dostępne są wskazówki dojazdu transportem publicznym?

Interfejs Route API i Odległość matrycy API obsługują wszystkich partnerów Google Transportu publicznego z wyjątkiem tych w Japonii.

Które funkcje KML i RSSRSS są obsługiwane przez interfejs API JavaScript Map Google?

Klasa KmlLayer w interfejsie Maps JavaScript API pozwala programistom nakładać na mapy pliki KML/KMZ i GeoRSS. Dokumentację i przykłady znajdziesz tutaj.

Jakie są ograniczenia rozmiaru i złożoności pliku KML, które można wyświetlić za pomocą klasy KmlLayer interfejsu Maps JavaScript API?

Ograniczenia rozmiaru i złożoności wyświetlania pliku KML przy użyciu klasy KmlLayer opisano tutaj.

Jak renderować pliki KML przechowywane na stronach intranetowych na mapie?

Klasa KmlLayer, która generuje nakładki KML w interfejsie Maps JavaScript API, używa usługi hostowanej przez Google do pobierania i analizowania plików KML do renderowania. Dlatego nie można wyświetlać plików KML, które nie są hostowane pod adresem URL dostępnym publicznie lub wymagają uwierzytelnienia.

Jeśli musisz tworzyć aplikacje korzystające z plików KML hostowanych w witrynach intranetowych, zalecamy renderowanie pliku KML po stronie klienta za pomocą zewnętrznych bibliotek JavaScript. Gdy przeglądarka analizuje plik KML, wydajność może być niższa niż w przypadku użycia klasy KmlLayer.

Jaka jest maksymalna liczba znaczników lub wierzchołków ścieżki obsługiwanych przez Maps Static API?

Nie ma limitu liczby znaczników ani wierzchołków ścieżki obsługiwanych przez Maps Static API. Jeśli używasz niestandardowych ikon, możesz określić do 5 unikalnych ikon na żądanie, ale każda z nich może być używana wiele razy na mapie.

Adresy URL statycznego interfejsu API Map Google mogą zawierać maksymalnie 8192 znaki, które ograniczają liczbę znaczników i wierzchołków ścieżki, które można określić na podstawie liczby miejsc po przecinku w każdej parze szerokości i długości geograficznej. Informacje o tym, jak używana jest liczba miejsc po przecinku w odniesieniu do dokładności Ziemi, znajdziesz w artykule o stopniach dziesiętnych w Wikipedii.

Dlaczego nie mam dostępu do usług Google Maps Platform w określonych krajach?

W terytoriach zabronionych nie można używać interfejsów API Map Google. Zapoznaj się też z Warunkami korzystania z usługi.

Jak zgłosić problem na mapie podstawowej Google?
Prześlij opinię w Mapach Google z powodu błędnych lub brakujących informacji, takich jak:
 • nieprawidłowe adresy lub błędne lokalizacje znaczników.
 • nieprawidłowe nazwy dróg,
 • Błędne informacje o drogach jedno- i dwukierunkowych
 • drogę przebiegającą nieprawidłowo,
 • zamknięte drogi,
 • nieistniejące drogi,

Aby poprawić informacje o miejscu lub firmie, zaproponuj zmianę.

Jeśli musisz usunąć treści z Map ze względów prawnych, prześlij żądanie prawne.

W przypadku zgłoszeń o znaczeniu krytycznym lub związanym z czasem prześlij zgłoszenie do zespołu pomocy ze szczegółowymi informacjami o problemach.

W jaki sposób wydajność jest monitorowana w przypadku usług używanych z interfejsem Maps JavaScript API?

Niektóre funkcje po stronie klienta służą do raportowania sukcesu lub niepowodzenia przy obliczaniu docelowego poziomu usług. Te informacje są wysyłane do Google na adres maps.googleapis.com/maps_api_js_slo/log w wywołaniach logu docelowego poziomu usług. Te informacje obejmują stan powodzenia, czas oczekiwania oraz wersję/kanał używanego interfejsu Maps JavaScript API. Połączenia mogą być grupowane, aby zwiększyć skuteczność. Aby mieć pewność, że tego typu wywołania nie są blokowane na poziomie przeglądarki, konieczne może być pozwolenie na to, żeby maps.googleapis.com w Polityce treści. Na przykład: Content-Security-Policy: default-src 'self' maps.googleapis.com; z nagłówkami HTTP lub <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' maps.googleapis.com;"> z metatagami HTML.

Maps JavaScript API

Jak długo interfejs API JavaScript JavaScript działa po załadowaniu?

Co najmniej raz na 5 dni musisz odświeżać stronę, która wczytuje Maps JavaScript API.

Google Maps SDK na iOS

Jak naprawić ten błąd: kGMSPlacesRateLimitExceeded?
Jeśli widzisz ten błąd, być może korzystasz z wycofanej wersji pakietu Places SDK dla iOS. Wersja 2.7.0 pakietu SDK Miejsc na iOS została wyłączona i nie jest już dostępna. Zaktualizuj aplikację tak szybko, jak to możliwe. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po migracji.
Podczas debugowania na urządzeniu z iOS 8.x występują awarie. Co mam zrobić?

Jeśli podczas debugowania urządzeń z iOS 8.x wystąpią problemy, wykonaj te czynności, aby wyłączyć przechwytywanie klatek przez GPU w używanym schemacie XCode:

 1. W XCode wybierz Product (Produkt), Schemat (Schemat) lub Manage Schemes (Zarządzaj schematami).
 2. Wybierz schemat i kliknij Edytuj...
 3. Ustaw opcję GPU Frame Capture na ustawienie Wyłączone. Pamiętaj, że ta opcja może nie być dostępna na wszystkich urządzeniach.
Jaki jest wpływ zaokrąglonych i szerszych ekranów w pakiecie SDK Map Google na iOS?

Począwszy od telefonu iPhone X, iPhone'y mają kształt ekranu z zaokrąglonymi narożnikami, wycięcie w górnej części, które mieści się w lokalizacji czujnika urządzenia, oraz wskaźnik u dołu ekranu umożliwiający dostęp do ekranu głównego. W iOS 11.0 dodaliśmy pakiet SDK Safe Area API, w którym programiści mogą umieszczać elementy w obszarze, którego nie można przyciąć za pomocą nowego kształtu ekranu.

Pakiet SDK Map Google na iOS zawiera wiele elementów wizualnych i opcji, takich jak wewnętrzny selektor i link do raportu o problemie. W wersji 2.4 te elementy wizualne i elementy sterujące można przyciąć według nowego kształtu ekranu. W trybie poziomym selektor pięter może zostać przycięty przez wskaźnik wycięcia lub przycisku ekranu głównego.

W wersji 2.5 pakietu Mapy Google na iOS automatycznie rozwiązujemy takie problemy z układem. Gdy używasz aplikacji na iPhonie X lub nowszym, dopełnienie GMSMapView i GMSPanoramaView jest zwiększane, aby elementy wizualne nie zostały przycięte.

Domyślnie zawsze dodajemy dopełnienie. Pakiet SDK Map Google na iOS zakłada, że dopełnienie jest używane w bezpiecznym obszarze. Jeśli tworzysz interfejs przy założeniu, że wszystko znajduje się w bezpiecznym obszarze, nie będzie to wymagało dodatkowych działań.

Jeśli zaprojektujesz interfejs, który nie współpracuje z naszym domyślnym ustawieniem, wprowadziliśmy w GMSMapView nową właściwość o nazwie adjustAdjustActivity. GMSMapView pozwala teraz wybrać jeden z 3 dostosowań dopełnienia: „Zawsze” (domyślnie), „Automatycznie” lub „Nigdy”.

Jeśli zasada GMSMapView ma używać zawsze dopełniania, zawsze dodajemy do nich bezpieczne wstawki. Pozwala to zaprojektować interfejs przy założeniu, że wszystkie miejsca docelowe znajdują się na skraju bezpiecznego obszaru. jest to wartość domyślna

Jeśli GMSMapView ma ustawione automatyczne wypełnianie, zawsze będzie wybierać większe dopełnienie lub bezpiecznie wpisany obszar. Dzięki temu można dobrać marginesy od krawędzi ekranu, a jednocześnie mieć pewność, że wszystkie elementy znajdują się w bezpiecznym obszarze.

Jeśli zasada GMSMapView ma używać dopełniania „Nigdy”, nigdy nie doda informacji o bezpiecznym obszarze dopełnienia. Tak wygląda sytuacja przed wersją 2.5. Może się ona przydać, jeśli dopełnienie już uwzględnia bezpieczny obszar lub jeśli inne sposoby nie będą dobrze działać w Twoim interfejsie. Twoim obowiązkiem jest dbanie o to, by logo Google i informacje o prawach autorskich były zawsze widoczne, zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform.

W przeciwieństwie do tego GMSPanoramaView nie ma opcjonalnej właściwości dopełnienia. Oznacza to, że nie ma wypełnienia, które można dostosować, i panorama GMSPanorama będzie zawsze stosować niezbędne dopełnienie, aby mieć pewność, że wszystkie elementy wizualne znajdują się w bezpiecznym obszarze.

Google Maps SDK na Androida

Jak naprawić ten błąd: 9005 PLACES_API_RATE_LIMIT_EXCEEDED?
Jeśli widzisz ten błąd, być może korzystasz z wycofanej wersji pakietu Places SDK dla Androida. Wersja Usług Google Play związanych z Usługami Google Play została wyłączona i nie jest już dostępna. Zaktualizuj aplikację tak szybko, jak to możliwe. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po migracji.
Moja aplikacja wyświetla tylko puste szare kafelki zamiast mapy. Jak rozwiązać ten problem?

Częstym powodem wyświetlania się pustych szarych kafelków zamiast mapy jest problemy z uwierzytelnianiem. Aby rozwiązać te problemy, korzystając z narzędzia adb logcat, wykonaj poniższe czynności.

 1. Sprawdź, czy masz zainstalowany program adb. Jeśli nie, wykonaj czynności opisane tutaj.
 2. Zainstaluj aplikację, która pokazuje problem na urządzeniu lub w emulatorze Androida. Jeśli używasz emulatora Androida, upewnij się, że zawiera on Sklep Play.
 3. W terminalu Android Studio uruchom aplikację adb logcat -e "Google Maps Android API". Spowoduje to wydrukowanie tylko tych wierszy, w których komunikat dziennika będzie zgodny z interfejsem „Google Maps Android API” (opcjonalnie możesz wyświetlić dziennik w pliku tekstowym, dodając ten fragment: > logcat.txt)
 4. Odtwórz problem na urządzeniu i sprawdź typowe błędy, takie jak:
  • W pliku manifestu odwołuje się do niewłaściwego lub niezamierzonego klucza interfejsu API.
  • W projekcie nie włączono płatności.
  • Pakiet SDK nie jest włączony w interfejsach API projektu.
  • Do ograniczeń klucza interfejsu API jest dodawany nieprawidłowy odcisk cyfrowy SHA1.
  • Zależności Usługi Google Play nie są uwzględnione w pliku build.gradle.

Podpisywanie URL

Czy mogę podpisywać adresy URL za pomocą kodu JavaScript?

Zdecydowanie odradzamy podpisywanie adresów URL za pomocą JavaScriptu, ponieważ w ten sposób ujawnimy tajny klucz użytkownikom. Z tego względu podpisy powinny być generowane tylko przez komponenty po stronie serwera.

Dlaczego do żądań usług internetowych interfejsu API Map Google otrzymuję odpowiedź zakazu HTTP 403?

Odpowiedź HTTP 403 wskazuje na problem z uprawnieniami, prawdopodobnie dlatego, że nie można zweryfikować podpisu tego żądania. Możliwe przyczyny:

 1. Podpis został określony, ale jest nieprawidłowy w przypadku tego żądania.
 2. Żądanie określa abonament Google Maps Platform Premium jako klucz interfejsu API, ale nie określa podpisu, a wywoływana usługa wymaga, aby żądania wysyłane za pomocą klucza interfejsu API zawierały prawidłowy podpis.
 3. Wskazano podpis, ale nie jest powiązany powiązany klucz interfejsu Google Maps Platform Premium Plan API.