Korzystanie z interfejsu Time Zone API i płatności

Interfejs Time Zone API korzysta z modelu cenowego według wykorzystania. Żądania dotyczące strefy czasowej są rozliczane według kodu SKU w strefie czasowej. Oprócz ogólnych Warunków korzystania z usług Google obowiązują limity wykorzystania związane z interfejsem Time Zone API. Zarządzaj kosztami i wykorzystaniem zasobów za pomocą narzędzi dostępnych w Google Cloud Console.

Jak jest rozliczany interfejs Time Zone API

Interfejs Time Zone API korzysta z modelu płatności według wykorzystania. Interfejsy API i pakiety SDK Google Maps Platform są rozliczane według kodów SKU. Wykorzystanie jest śledzone w przypadku każdego kodu SKU, a każdy interfejs API lub pakiet SDK może mieć więcej niż 1 kod SKU produktu. Sposób obliczania:

Wykorzystanie SKU × cena za wykorzystanie

Użyj Kalkulatora cen i użycia, aby oszacować koszt użytkowania interfejsu API lub pakietu SDK. Kwalifikujące się kody SKU Google Maps Platform są dostępne w każdym miesiącu w ramach środków w Google Maps Platform w wysokości 200 USD. Te środki są automatycznie dodawane1 do odpowiednich kodów SKU.

Cennik interfejsu Time Zone API

SKU: strefa czasowa

Za żądania wysyłane do interfejsu Time Zone API pobierany jest kod SKU strefy czasowej.

ZAKRES LICZBY DANYCH MIESIĘCZNYCH
(Cena za ŻĄDANIE)
0–100 000 100 tys.–500 tys. 500 tys.
0,005 USD za każde
(5,00 USD za 1000)
0,004 USD za każde
(4,00 USD za 1000)
Aby dowiedzieć się więcej o cenach sprzedaży, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Inne limity wykorzystania

Nie ma maksymalnej liczby żądań dziennie, ale nadal obowiązuje limit wykorzystania strefy czasowej:

  • 500 żądań na sekundę.

Ograniczenia korzystania z usługi

Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi znajdziesz w zasadach dotyczących interfejsu Time Zone API i w sekcji Ograniczenia licencji Warunków korzystania z Google Maps Platform.

Zarządzanie kosztami użytkowania

Aby zarządzać kosztami korzystania z interfejsów API Google Maps Platform, ustaw dzienny limit dla wszystkich żądań do każdego podlegającego rozliczeniu interfejsu API. Limity dzienne są resetowane o północy czasu pacyficznego.

Aby wyświetlić lub zmienić limity dla interfejsu Time Zone API:

  1. W Cloud Console otwórz stronę Limity Google Maps Platform.
  2. Kliknij menu interfejsów API i wybierz Time Zone API.
  3. Aby wyświetlić limity, przewiń w dół do karty Żądania.
    Tabela zawiera nazwy i limity.
  4. Aby zmienić limit, kliknij ikonę Edytuj.
    W wyświetlonym oknie dialogowym w polu Limit przydziału wpisz preferowany dzienny limit płatności, który może być wykorzystany w Twoim przypadku (aż do osiągnięcia limitu określonego przez Google), i wybierz Zapisz.

Jeśli wykorzystanie interfejsu API osiągnie określony limit limitu w dowolnym dniu, aplikacja nie będzie miała dostępu do interfejsu API do końca tego dnia.


  1. Aby móc otrzymać środki na Maps Platform, użytkownicy w Indiach muszą utworzyć konto rozliczeniowe Google Cloud Platform.