Żądania i strefy czasowe

Strefa czasowa

Żądania do interfejsu API strefy czasowej są tworzone jako ciągi adresów URL. Interfejs API zwraca dane dotyczące strefy czasowej dla punktu na Ziemi, który jest określany za pomocą pary szerokości i długości geograficznej. Pamiętaj, że dane strefy czasowej mogą nie być dostępne dla lokalizacji nad wodą, takich jak oceany lub morze.

Żądanie dotyczące strefy czasowej ma następującą formę:

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/outputFormat?parameters

gdzie outputFormat może mieć jedną z tych wartości:

 • json (zalecane) wskazuje dane wyjściowe w notacji JavaScript obiektu (JSON); lub
 • xml, wskazuje dane wyjściowe w pliku XML, umieszczone w węźle <TimeZoneResponse>.

Uwaga: adresy URL muszą być prawidłowo zakodowane i mieć 8192 znaki we wszystkich usługach internetowych. Pamiętaj o tym limicie podczas tworzenia adresów URL. Pamiętaj, że różne przeglądarki, serwery proxy i serwery mogą mieć też inne limity znaków.

Required parameters

 • location

  A comma-separated latitude,longitude tuple, location=39.6034810,-119.6822510, representing the location to look up.

 • timestamp

  The desired time as seconds since midnight, January 1, 1970 UTC. The Time Zone API uses the timestamp to determine whether or not Daylight Savings should be applied, based on the time zone of the location.

  Note that the API does not take historical time zones into account. That is, if you specify a past timestamp, the API does not take into account the possibility that the location was previously in a different time zone.

Optional parameters

 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

Przykłady strefy czasowej

Ta sekcja zawiera przykładowe zapytania opisujące cechy interfejsu API.

Zapytanie poniżej przedstawia żądanie dotyczące strefy czasowej w Nevadzie (USA). Sygnatura czasowa to 8 marca 2012 r.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
 ?location=39.6034810%2C-119.6822510
 &timestamp=1331161200
 &key=YOUR_API_KEY

URL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY'

JavaScript

var axios = require('axios');

var config = {
 method: 'get',
 url: 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY',
 headers: { }
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

Python

import requests

url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY"

payload={}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

Java

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY")
 .method("GET", body)
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

Ruby

require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

Go

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810,-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY"
 method := "GET"

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}

Postman

Specyfikacja OpenAPI jest również dostępna jako kolekcja Postman.

Uruchom w Postman

JSON

{
 "dstOffset": 0,
 "rawOffset": -28800,
 "status": "OK",
 "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
 "timeZoneName": "Pacific Standard Time",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>0.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>Pacific Standard Time</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Zapytanie poniżej przedstawia żądanie dotyczące strefy czasowej w Nevadzie (USA). Lokalizacja jest taka sama jak powyższe żądanie, ale sygnatura czasowa jest ustawiona na 15 marca 2012. Odpowiedź zawiera teraz zmianę czasu na letni lub zimowy.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
 ?location=39.6034810%2C-119.6822510
 &timestamp=1331766000
 &key=YOUR_API_KEY

URL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY'

JavaScript

var axios = require('axios');

var config = {
 method: 'get',
 url: 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY',
 headers: { }
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

Python

import requests

url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY"

payload={}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

Java

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY")
 .method("GET", body)
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

Ruby

require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

Go

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810,-119.6822510&timestamp=1331766000&key=YOUR_API_KEY"
 method := "GET"

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}

Postman

Specyfikacja OpenAPI jest również dostępna jako kolekcja Postman.

Uruchom w Postman

JSON

{
 "dstOffset": 3600,
 "rawOffset": -28800,
 "status": "OK",
 "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
 "timeZoneName": "Pacific Daylight Time",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>3600.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>Pacific Daylight Time</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Ten przykład jest podobny do dwóch powyżej, ale zawiera parametr języka. Odpowiedź zostanie przetłumaczona na język hiszpański.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
 ?language=es
 &location=39.6034810%2C-119.6822510
 &timestamp=1331766000
 &key=YOUR_API_KEY

URL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY'

JavaScript

var axios = require('axios');

var config = {
 method: 'get',
 url: 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY',
 headers: { }
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

Python

import requests

url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY"

payload={}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

Java

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY")
 .method("GET", body)
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

Ruby

require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

Go

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810,-119.6822510&timestamp=1331766000&language=es&key=YOUR_API_KEY"
 method := "GET"

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}

Postman

Specyfikacja OpenAPI jest również dostępna jako kolekcja Postman.

Uruchom w Postman

JSON

{
 "dstOffset": 3600,
 "rawOffset": -28800,
 "status": "OK",
 "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
 "timeZoneName": "hora de verano del Pacífico",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>3600.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>hora de verano del Pacífico</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

Odpowiedzi na temat strefy czasowej

W przypadku każdego prawidłowego żądania strefa czasowa zwraca odpowiedź w formacie określonym w adresie URL żądania.

TimeZoneResponse

FieldRequiredTypeDescription
requiredTimeZoneStatus See TimeZoneStatus for more information.
optionalnumber

The offset for daylight-savings time in seconds. This will be zero if the time zone is not in Daylight Savings Time during the specified timestamp.

optionalstring

Detailed information about the reasons behind the given status code. Included if status other than Ok.

optionalnumber

The offset from UTC (in seconds) for the given location. This does not take into effect daylight savings.

optionalstring

a string containing the ID of the time zone, such as "America/Los_Angeles" or "Australia/Sydney". These IDs are defined by Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) project, and currently available in file timezone.xml. When a timezone has several IDs, the canonical one is returned. In xml responses, this is the first alias of each timezone. For example, "Asia/Calcutta" is returned, not "Asia/Kolkata".

optionalstring

The long form name of the time zone. This field will be localized if the language parameter is set. eg. Pacific Daylight Time or Australian Eastern Daylight Time.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

TimeZoneStatus

The status field within the Time Zone response object contains the status of the request. The status field may contain the following values:

 • OK indicates that the request was successful.

 • INVALID_REQUEST indicates that the request was malformed.

 • OVER_DAILY_LIMIT indicates any of the following:

  • The API key is missing or invalid.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • A self-imposed usage cap has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
 • OVER_QUERY_LIMIT indicates the requestor has exceeded quota.

 • REQUEST_DENIED indicates that the API did not complete the request. Confirm that the request was sent over HTTPS instead of HTTP.

 • UNKNOWN_ERROR indicates an unknown error.

 • ZERO_RESULTS indicates that no time zone data could be found for the specified position or time. Confirm that the request is for a location on land, and not over water.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

Obliczam czas lokalny

Czas lokalny danej lokalizacji to suma parametru timestamp oraz pól dstOffset i rawOffset wyniku.