Błędy obsługi żądań

Interfejs Routes API zwraca komunikaty o błędach w ramach odpowiedzi na wywołanie metody. Jeśli na przykład pominiesz klucz interfejsu API w żądaniu, metoda zwróci:

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

Jeśli pominiesz wymagany parametr treści, np. origin, metoda zwróci:

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

Więcej informacji o błędach i ich obsłudze znajdziesz w sekcji Błędy.