Rozpocznij

Geocoding API to usługa umożliwiająca geokodowanie i odwrotne geokodowanie adresów.

Geokodowanie to proces przekształcania adresów (np. adresów) na współrzędne geograficzne (np. szerokość i długość geograficzną), których możesz użyć do umieszczenia znaczników na mapie lub jej położenia.

Odwrotne geokodowanie to proces przekształcania współrzędnych geograficznych na adres zrozumiały dla człowieka.

Aby znaleźć adres dla danego identyfikatora miejsca, możesz też użyć interfejsu Geocoding API.

Przykładowe żądanie i odpowiedź

Dostęp do interfejsu Geocoding API uzyskuje się przez interfejs HTTP. Poniżej znajdziesz przykłady żądań geokodowania i odwrotnego geokodowania.

Żądanie i odpowiedź geokodowania (wyszukiwanie szerokości i długości geograficznej)

Poniższy przykład prosi o podanie szerokości i długości geograficznej „1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA” i określa, że dane wyjściowe muszą być w formacie JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

Aby to sprawdzić, wpisz adres URL w przeglądarce (pamiętaj, aby zastąpić YOUR_API_KEY właściwym kluczem interfejsu API). Odpowiedź zawiera szerokość i długość geograficzną adresu.

Więcej informacji o tworzeniu adresów URL żądań geokodowania i dostępnych parametrach oraz o interpretowaniu odpowiedzi znajdziesz w przewodniku dla programistów.

Poniżej znajdziesz przykładową odpowiedź geokodowania w formacie JSON:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "1600",
        "short_name" : "1600",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Amphitheatre Parkway",
        "short_name" : "Amphitheatre Pkwy",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Mountain View",
        "short_name" : "Mountain View",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Clara County",
        "short_name" : "Santa Clara County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "California",
        "short_name" : "CA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "94043",
        "short_name" : "94043",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 37.4267861,
        "lng" : -122.0806032
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 37.4281350802915,
         "lng" : -122.0792542197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 37.4254371197085,
         "lng" : -122.0819521802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJtYuu0V25j4ARwu5e4wwRYgE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "CWC8+R3 Mountain View, California, United States",
      "global_code" : "849VCWC8+R3"
     },
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Żądanie odwrotnego geokodowania i odpowiedź (wyszukiwanie adresu)

Poniższy przykład wysyła zapytanie o adres odpowiadający danej szerokości/długości geograficznej na Brooklynie (Nowy Jork, USA). Określa, że dane wyjściowe muszą być w formacie JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

Aby to sprawdzić, wpisz adres URL w przeglądarce (pamiętaj, aby zastąpić „YOUR_API_KEY” rzeczywistym kluczem interfejsu API). Odpowiedź zawiera czytelny dla człowieka adres szerokości i długości geograficznej lokalizacji.

Więcej informacji o tworzeniu adresów URL żądań odwrotnego geokodowania i dostępnych parametrach oraz o interpretowaniu odpowiedzi znajdziesz w przewodniku dla programistów.

Poniżej znajdziesz przykładową odpowiedź z odwrotnym geokodowaniem w formacie JSON:

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MC"
  },
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "279",
        "short_name" : "279",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142484,
        "lng" : -73.9614103
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71559738029149,
         "lng" : -73.9600613197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.71289941970849,
         "lng" : -73.96275928029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJT2x8Q2BZwokRpBu2jUzX3dE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "P27Q+MC Brooklyn, New York, United States",
      "global_code" : "87G8P27Q+MC"
     },
     "types" : [
      "bakery",
      "cafe",
      "establishment",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store"
     ]
   },

  ... Additional results truncated in this example[] ...

  ],
  "status" : "OK"
}

Zacznij kodować za pomocą naszych bibliotek klienta

Biblioteki klienta ułatwiają programowanie za pomocą interfejsów API usług internetowych Map Google, udostępniając proste, natywne implementacje typowych zadań, takich jak uwierzytelnianie, ograniczanie żądań i automatyczne ponawianie. Interfejs Geocoding API jest dostępny dla klientów Java, Python, Go i Node.js dla usług Map Google.

Uwierzytelnianie, limity, ceny i zasady

Uwierzytelnianie

Aby korzystać z interfejsu Geocoding API, musisz najpierw go włączyć i uzyskać odpowiednie dane uwierzytelniające. Więcej informacji znajdziesz w artykule o pierwszych krokach z Google Maps Platform.

Limity i ceny

Na stronie użytkowania i płatności znajdziesz szczegółowe informacje o limitach i cenach interfejsu Geocoding API.

Zasady

Korzystanie z interfejsu Geocoding API musi być zgodne z zasadami interfejsu API.

Więcej informacji

Interfejs Geocoding API zapewnia jeszcze więcej możliwości. Dodatkowe wersje demonstracyjne, przykłady, dostępne parametry, kody stanu, komunikaty o błędach i inne informacje znajdziesz w przewodniku dla programistów po interfejsie Geocoding API.

Usługa internetowa Geocoding API jest dostępna w przewodniku dla programistów po interfejsie Geocoding API. Jest ona przeznaczona dla programistów witryn i aplikacji mobilnych, którzy chcą używać danych geokodowania w mapach dostarczanych przez jeden z interfejsów API Google Maps Platform.