Omówienie interfejsu Geocoding API

Geocoding API to usługa, która akceptuje miejsce jako adres, szerokość i długość geograficzną lub identyfikator miejsca. Konwertuje adres na współrzędne szerokości i długości geograficznej oraz na identyfikator miejsca lub konwertuje współrzędne szerokości i długości geograficznej lub identyfikator miejsca na adres.

Dlaczego warto korzystać z interfejsu Geocoding API

Jeśli chcesz używać danych geokodowania w mapach dostarczanych przez jeden z interfejsów API Google Maps Platform, używaj interfejsu Geocoding API w witrynie lub aplikacji mobilnej. Interfejs Geocoding API służy do umieszczania znaczników na mapie lub konwertowania znacznika na mapie na adres. Ta usługa służy do geokodowania wstępnie zdefiniowanych, statycznych adresów do umieszczania treści aplikacji na mapie.

Do czego służy interfejs Geocoding API

Za pomocą interfejsu Geocoding API możesz uzyskać dane geokodowania dotyczące co najmniej jednego adresu bądź miejsca, w tym:

  • Współrzędne geograficzne adresów.
  • Adresy zestawów współrzędnych szerokości i długości geograficznej.
  • Adresy dla identyfikatorów miejsc.

Możesz kontrolować miejsce wyświetlania wyników i ograniczać je do konkretnego regionu, hrabstwa lub kodu pocztowego.

Jak działa interfejs Geocoding API

Interfejs Geocoding API wykonuje zarówno geokodowanie, jak i odwrotne geokodowanie:

  • Geokodowanie: konwertuje adresy, np. „1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA”, na współrzędne szerokości i długości geograficznej lub identyfikatory miejsc. Tych współrzędnych możesz używać do umieszczania znaczników na mapie oraz do wyśrodkowania lub zmiany położenia mapy w ramce widoku.
  • Odwrotne geokodowanie: przekształca współrzędne szerokości i długości geograficznej lub identyfikator miejsca na adres zrozumiały dla człowieka. Adresów możesz używać w różnych sytuacjach, m.in. w przypadku dostaw i odbioru.

W poniższej prezentacji użyto usługi Geocoding Service za pomocą interfejsu Maps JavaScript API w celu zademonstrowania działania interfejsu Geocoding API. Otwórz mapę w osobnej karcie, aby zobaczyć więcej opcji i szczegółów.

Zasoby

W tabeli poniżej znajdziesz podsumowanie zasobów dostępnych przez Geocoding API oraz dane zwracane przez każdy punkt końcowy.

Zasoby danych Zwrócone dane Format zwracanych
Geokodowanie Zwraca adres, składniki adresu i typy adresów. Zapoznaj się z sekcją Wyniki w przewodniku po żądaniu i odpowiedzi na geokodowanie.
  • JSON
  • XML
Odwrotne geokodowanie Zwraca adres, składniki adresu i typy adresów. Zapoznaj się z informacjami o odwrotnym geokodowaniu odpowiedzi w przewodniku po odwrotnym geokodowaniu żądań i odpowiedzi.
Geokodowanie Zwraca adres, składniki adresu i typy adresów. Zapoznaj się z informacjami o odwrotnych odpowiedziach geokodowanych w przewodniku Place geokodowania w żądaniach i odpowiedzi.

Jak korzystać z interfejsu Geocoding API

1 Przygotuj się Zacznij od konfiguracji projektu Google Cloud i wykonaj podane niżej instrukcje konfiguracji.
2 Użyj żądania geokodowania Gdy masz klucz interfejsu API, możesz zacząć testować interfejs Geocoding API bezpośrednio w cURL lub przeglądarce. Na potrzeby wyszukiwania adresów lub komponentów musisz podać prawidłowe parametry wyszukiwania. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Parametry geokodowania.
3 Spróbuj użyć odwrotnego geokodowania Podaj współrzędne geograficzne wraz z kluczem interfejsu API, aby uzyskać komponenty adresu najbliższego możliwego do odczytania przez człowieka adresu tej lokalizacji. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Odwrotne żądania geokodowania .
4 Podstawowe informacje o odpowiedziach Wszystkie punkty końcowe w Geocoding API zwracają te same dane w formacie JSON lub XML. Objaśnienie danych, kodów stanu i komunikatów o błędach znajdziesz w sekcji Odpowiedzi geokodowanie.
5 Umieść dane geokodowania w swojej aplikacji. Danych geokodowania możesz używać do uzyskiwania adresów ze znaczników mapy lub do podawania znaczników na mapie na podstawie znanego adresu.

Dostępne biblioteki klienta

Wywołaj ten interfejs API w wybranym języku za pomocą jednej z tych bibliotek klienta:

Klienty Java, Python, Go i Node.js dla usług Map Google to obsługiwane przez społeczność biblioteki klienckie udostępniane na licencji open source na licencji Apache 2.0. Pobierz je z GitHuba, gdzie znajdziesz też instrukcje instalacji i przykładowy kod.

Co dalej