Pierwsze kroki z interfejsem Distance Matrix API

Przykładowe żądanie i odpowiedź

Ten przykład wysyła żądanie danych macierzy odległości między Waszyngtonem a Nowym Jorkiem w formacie JSON:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=New%20York%20City%2C%20NY
 &origins=Washington%2C%20DC
 &units=imperial
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY'

Wypróbuj Przetestuj to żądanie, wpisując adres URL w przeglądarce. Pamiętaj, aby zastąpić YOUR_API_KEY swoim kluczem interfejsu API. Odpowiedź zawiera odległość i czas podróży między określonymi punktami początkowymi i miejscami docelowymi.

Dowiedz się, jak tworzyć adresy URL żądań oraz wszystkie dostępne parametry.

Ten przykładowy kod ma format JSON i XML:

JSON

{
 "destination_addresses": ["New York, NY, USA"],
 "origin_addresses": ["Washington, DC, USA"],
 "rows":
  [
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "228 mi", "value": 367654 },
       "duration": { "text": "3 hours 55 mins", "value": 14078 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<DistanceMatrixResponse>
 <status>OK</status>
 <origin_address>Washington, DC, USA</origin_address>
 <destination_address>New York, NY, USA</destination_address>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>14078</value>
  <text>3 hours 55 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>367654</value>
  <text>228 mi</text>
  </distance>
 </element>
 </row>
</DistanceMatrixResponse>

Aby zrozumieć odpowiedź, zapoznaj się z przewodnikiem dla deweloperów.