Widżet Szybki start

Okno powodzenia widżetu

Widżet szybkiego startu Google Maps Platform to bezpieczny sposób na skonfigurowanie konta Google (jeśli jeszcze go nie masz) i uzyskanie klucza interfejsu API do wykorzystania z wtyczkami Google Maps Platform na platformach innych firm, takich jak Wordpress, Shopify, Magento i nie tylko.

Informacje rozliczeniowe, które udostępniasz Google, są bezpieczne i nie mają do nich dostępu deweloperzy wtyczek ani platforma, z której korzystasz.

Podczas korzystania z wtyczki Google Maps Platform możesz zobaczyć przycisk wprowadzający podobny do tego poniżej, który uruchamia widżet Szybki start i umożliwia szybkie wygenerowanie klucza interfejsu API do użycia z wtyczką. Jeśli nie masz jeszcze utworzonego konta Google ani nie skonfigurowano jeszcze płatności na koncie, widżet Szybki start przeprowadzi Cię przez ten proces. Możesz teraz uzyskać klucz interfejsu API, którego będziesz używać z dowolną wtyczką Google Maps Platform. Wystarczy, że klikniesz ten przycisk, co spowoduje uruchomienie widżetu Szybki start.

Widżet z informacją, że konto już istnieje, przekierowujący użytkownika do konsoli Cloud Jeśli masz już konto i projekt Google Maps Platform, widżet Szybki start powiadomi Cię o tym i przekieruje Cię do konsoli Google Cloud, gdzie możesz użyć dotychczasowego klucza interfejsu API lub wygenerować nowy.

Po wygenerowaniu klucza interfejsu API zabezpiecz go, postępując zgodnie ze sprawdzonymi metodami zabezpieczeń interfejsu API.

Ceny

Google Maps Platform automatycznie przekazuje bezpłatnie 200 USD do wykorzystania co miesiąc na konto rozliczeniowe powiązane z Twoim projektem Google Cloud.

Opłata za korzystanie jest naliczana za każde żądanie wysłane do interfejsów API Google Maps Platform, na przykład żądanie wczytania mapy, trasy dojazdu lub informacji o miejscu. Koszt żądania różni się w zależności od typu żądania i łącznej liczby żądań miesięcznych. Więcej informacji znajdziesz w kalkulatorze cen.

Otwórz kalkulator cen

Pomoc

Aby uzyskać pomoc lub utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy, otwórz sekcję pomocy Google Maps Platform w Google Cloud Console.