Mutacje usługi zasobów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Użycie usługi indywidualnej to najprostszy sposób mutacji, ale jednocześnie mniej elastyczny.

Mutacje punktów końcowych

Korzystanie z usługi zależnej od zasobu jest najprostszym sposobem mutacji. Każdy zmienny zasób ma powiązaną usługę i zestaw operacji, które umożliwiają tworzenie, aktualizowanie i usuwanie zasobów.

Załóżmy, że chcesz utworzyć nowe Campaign. Musisz utworzyć nowy obiekt Campaign, umieścić go w CampaignOperation, a następnie wysłać do punktu końcowego CampaignService.MutateCampaigns.

Możesz to zrobić w dowolnej usłudze interfejsu Google Ads API. Jeśli na przykład chcesz wprowadzić mutację FeedItem, przekażesz do punktu końcowego FeedItemService.MutateFeedItems tag FeedItemOperation zawierający zmodyfikowane FeedItem.

Pole operations żądania może się powtarzać, dlatego jedno żądanie mutacji może zawierać wiele operacji. Jednak każda operacja jest traktowana niezależnie od wszystkich innych, dlatego żadne powiązanie nie jest dozwolone.

Jest to przeciwieństwo metody mutacji zbiorczej (GoogleAdsService.Mutate), w której operacje w tym samym żądaniu mogą odwoływać się do encji z innych operacji.