Czułość wielkości liter

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Język zapytań Google Ads umożliwia filtrowanie zwróconych zbiorów danych przy użyciu wielu różnych operatorów. Podczas filtrowania wartości ciągu znaków domyślna wielkość liter każdego operatora odgrywa ważną rolę w prawidłowym filtrowaniu wyników.

Operatory Czułość wielkości liter
= lub != Z uwzględnieniem wielkości liter
(NIE) W Z uwzględnieniem wielkości liter
(NIE) LUBIĘ Wielkość liter nie jest rozróżniana
ZAWIERA (...) Z uwzględnieniem wielkości liter
REGEXP_MATCH Opcjonalnie oba
SELECT campaign.id
FROM campaign
WHERE campaign.name REGEXP_MATCH "(?i).*test.*"