OAuth2 w interfejsie Google Ads API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Film: Zapoznaj się z protokołem OAuth2 z warsztatów na 2019 rok

Wszystkie wywołania interfejsu Google Ads API muszą być autoryzowane przez OAuth2. Protokół OAuth2 umożliwia aplikacji klienckiej interfejsu Google Ads API dostęp do konta Google Ads użytkownika bez konieczności przetwarzania lub przechowywania danych logowania użytkownika.

Aby autoryzować żądania do interfejsu Google Ads API, musisz wykonać poniższe czynności.

  1. Konfigurowanie projektu Cloud dla interfejsu Google Ads API

  2. Konfigurowanie biblioteki klienta dla protokołu OAuth w interfejsie Google Ads API

Dostępne są też materiały pomocnicze dotyczące powiązanych tematów.