Ad alanı: yayınlama

Sınıflar

Ad alanı

Numaralandırmalar

Otomatik Birleştirme Politikası

statik

string

Otomatik katılma politikası, SDK'nın bir API'yi başlattıktan sonra mevcut bir oturuma otomatik olarak ne zaman bağlayacağını belirler.

Değer

TAB_AND_ORIGIN_SCOPED

string

Oturum, aynı appId ile aynı sekmede ve sayfa kaynağında başlatıldığında otomatik olarak bağlanır.

ORIGIN_Kapsamı

string

Oturum başlatıldığında aynı appId ve aynı sayfa kaynağıyla (sekmede bağımsız olarak) otomatik olarak bağlanır.

SAYFA_KAPATILDI

string

Otomatik bağlantı yok.

Kapasite

statik

string

Alıcı cihazın desteklediği özellikler.

Değer

VİDEO_OUT

string

Alıcı, video çıkışını destekler.

SES

string

Alıcı, ses çıkışını destekler.

VIDEO_IN

string

Alıcı, video girişini (kamera) destekler.

SES

string

Alıcı, ses girişini (mikrofon) destekler.

ÇOKTAN_Grup

string

Alıcı, çok bölgeli bir grubu temsil ediyor.

Varsayılan İşlem Politikası

statik

string

Varsayılan işlem politikası, SDK'nın API başlatıldıktan sonra otomatik olarak oturum oluşturacağı zamanı belirler. Bu işlem, uzantı pop-up'ındaki sekme için varsayılan işlemi de denetler.

Değer

OLUŞTURUN_SESSION

string

API başlatıldığında uygulamayı içeren sekme yayınlanıyorsa SDK, sekme yayınlamayı durdurur ve uygulamayı otomatik olarak başlatır. Uzantı pop-up'ı, kullanıcıdan uygulamayı yayınlamasını ister.

CAST_THIS_TAB

string

Sekme başlatılırken bile, API başlatıldıktan sonra otomatik olarak başlatma yapılmaz. Uzantı pop-up'ında kullanıcıdan sekmeyi yayınlaması istenir.

Numara Çevirici

statik

string

DIAL uygulamasının olası durumları.

Değer

ÇALIŞIYOR

string

DURDURULDU

string

HATA

string

Teknik özelliğin bir parçası değil. Hataları belirtmek için kullanılır.

ErrorCode

statik

string

SDK tarafından döndürülen hatalar.

Değer

İPTAL

string

İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.

Zaman Aşımı

string

İşlem zaman aşımına uğradı.

API_NOT_INITIALIZED

string

API başlatılmadı.

GEÇERSİZ_PARAMETRE

string

İşlemin parametreleri geçerli değildi.

UZANTI_OLMAYAN

string

API komut dosyası, yüklü Cast uzantısıyla uyumlu değil.

UZANTI_MIMI

string

Cast uzantısı kullanılamıyor.

RECEIVER_UNAVAILABLE

string

Hiçbir alıcı oturum isteğiyle uyumlu değildi.

OTURUM_HATASI

string

Bir oturum oluşturulamadı veya oturum geçersizdi.

KANAL_HATASI

string

Alıcı için kanal kullanılamıyor.

YÜKSELİŞ_MEDYASI

string

Medya yüklenemedi.

Alıcıİşlemi

statik

string

Kullanıcının uzantıdaki bir alıcı üzerinde gerçekleştirebileceği işlemler. Bunlar, yayınlama işlemi tamamen tamamlanmadan (veya başarısız olmadan) önce gönderen uygulamanın kullanıcı arayüzünde bir geçiş göstermek için kullanılabilir.

Değer

YAYINLA

string

Kullanıcı, gönderen uygulamasıyla yayını gerçekleştirmek amacıyla bir alıcı seçti. Alıcının tam kimliği bilinmeyebilir.

DURDUR

string

Kullanıcı, alıcı üzerinde oturumun durdurulmasını istedi.

Alıcının Kullanılabilirliği

statik

string

Yayın alıcısının kullanılabilirliğini açıklar.

Değer

KULLANILABİLİR

string

Oturum isteğiyle uyumlu olan en az bir alıcı mevcut.

KULLANILAMIYOR

string

Kullanılabilir alıcı yok.

Alıcı Türü

statik

string

Değer

YAYINLA

string

Yayın alıcı, ör. Chromecast

ÇEKİCİ

string

DIDI cihazı, ör. akıllı TV

HANGOUT

string

Sosyal

ÖZEL

string

İstemci tarafından sağlanan özel alıcı

GönderenPlatformu

statik

string

Gönderen uygulama platformunu açıklar.

Değer

CHROME

string

iOS

string

ANDROID

string

Oturum Durumu

statik

string

Alıcı uygulamasına gönderilen Yayın oturumunun durumunu açıklar.

Değer

BAĞLI

string

Oturum, alıcı uygulamaya bağlı.

BAĞLANTI KESİLDİ

string

Oturumun alıcı uygulamayla bağlantısı kesildi. Alıcı uygulaması çalışıyor olabilir veya olmayabilir.

DURDURULDU

string

Alıcı uygulaması durduruldu.

Ses Düzeyi Kontrol Türü

statik

string

Ses denetimi türlerini açıklar.

Değer

ETKİLEŞİM

string

Yayın cihazının ses seviyesi değiştirilebilir.

DÜZELTİLMİŞ

string

Yayın cihazının ses düzeyi sabittir ve değiştirilemez.

ÖNEMLİ

string

Ana sistem ses seviyesi kontrolü, ör. TV veya Ses cihazı ses seviyesi değiştirilir.

Özellikler

Otomatik Birleştirme Politikası

statik

string

Otomatik katılma politikası, SDK'nın bir API'yi başlattıktan sonra mevcut bir oturuma otomatik olarak ne zaman bağlayacağını belirler.

Değer

TAB_AND_ORIGIN_SCOPED

string

Oturum, aynı appId ile aynı sekmede ve sayfa kaynağında başlatıldığında otomatik olarak bağlanır.

ORIGIN_Kapsamı

string

Oturum başlatıldığında aynı appId ve aynı sayfa kaynağıyla (sekmede bağımsız olarak) otomatik olarak bağlanır.

SAYFA_KAPATILDI

string

Otomatik bağlantı yok.

Kapasite

statik

string

Alıcı cihazın desteklediği özellikler.

Değer

VİDEO_OUT

string

Alıcı, video çıkışını destekler.

SES

string

Alıcı, ses çıkışını destekler.

VIDEO_IN

string

Alıcı, video girişini (kamera) destekler.

SES

string

Alıcı, ses girişini (mikrofon) destekler.

ÇOKTAN_Grup

string

Alıcı, çok bölgeli bir grubu temsil ediyor.

Varsayılan İşlem Politikası

statik

string

Varsayılan işlem politikası, SDK'nın API başlatıldıktan sonra otomatik olarak oturum oluşturacağı zamanı belirler. Bu işlem, uzantı pop-up'ındaki sekme için varsayılan işlemi de denetler.

Değer

OLUŞTURUN_SESSION

string

API başlatıldığında uygulamayı içeren sekme yayınlanıyorsa SDK, sekme yayınlamayı durdurur ve uygulamayı otomatik olarak başlatır. Uzantı pop-up'ı, kullanıcıdan uygulamayı yayınlamasını ister.

CAST_THIS_TAB

string

Sekme başlatılırken bile, API başlatıldıktan sonra otomatik olarak başlatma yapılmaz. Uzantı pop-up'ında kullanıcıdan sekmeyi yayınlaması istenir.

Numara Çevirici

statik

string

DIAL uygulamasının olası durumları.

Değer

ÇALIŞIYOR

string

DURDURULDU

string

HATA

string

Teknik özelliğin bir parçası değil. Hataları belirtmek için kullanılır.

ErrorCode

statik

string

SDK tarafından döndürülen hatalar.

Değer

İPTAL

string

İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.

Zaman Aşımı

string

İşlem zaman aşımına uğradı.

API_NOT_INITIALIZED

string

API başlatılmadı.

GEÇERSİZ_PARAMETRE

string

İşlemin parametreleri geçerli değildi.

UZANTI_OLMAYAN

string

API komut dosyası, yüklü Cast uzantısıyla uyumlu değil.

UZANTI_MIMI

string

Cast uzantısı kullanılamıyor.

RECEIVER_UNAVAILABLE

string

Hiçbir alıcı oturum isteğiyle uyumlu değildi.

OTURUM_HATASI

string

Bir oturum oluşturulamadı veya oturum geçersizdi.

KANAL_HATASI

string

Alıcı için kanal kullanılamıyor.

YÜKSELİŞ_MEDYASI

string

Medya yüklenemedi.

Kullanılabilir

statik

boolean

API'nin yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için müşterileri işaretleme.

Alıcıİşlemi

statik

string

Kullanıcının uzantıdaki bir alıcı üzerinde gerçekleştirebileceği işlemler. Bunlar, yayınlama işlemi tamamen tamamlanmadan (veya başarısız olmadan) önce gönderen uygulamanın kullanıcı arayüzünde bir geçiş göstermek için kullanılabilir.

Değer

YAYINLA

string

Kullanıcı, gönderen uygulamasıyla yayını gerçekleştirmek amacıyla bir alıcı seçti. Alıcının tam kimliği bilinmeyebilir.

DURDUR

string

Kullanıcı, alıcı üzerinde oturumun durdurulmasını istedi.

Alıcının Kullanılabilirliği

statik

string

Yayın alıcısının kullanılabilirliğini açıklar.

Değer

KULLANILABİLİR

string

Oturum isteğiyle uyumlu olan en az bir alıcı mevcut.

KULLANILAMIYOR

string

Kullanılabilir alıcı yok.

Alıcı Türü

statik

string

Değer

YAYINLA

string

Yayın alıcı, ör. Chromecast

ÇEKİCİ

string

DIDI cihazı, ör. akıllı TV

HANGOUT

string

Sosyal

ÖZEL

string

İstemci tarafından sağlanan özel alıcı

GönderenPlatformu

statik

string

Gönderen uygulama platformunu açıklar.

Değer

CHROME

string

iOS

string

ANDROID

string

Oturum Durumu

statik

string

Alıcı uygulamasına gönderilen Yayın oturumunun durumunu açıklar.

Değer

BAĞLI

string

Oturum, alıcı uygulamaya bağlı.

BAĞLANTI KESİLDİ

string

Oturumun alıcı uygulamayla bağlantısı kesildi. Alıcı uygulaması çalışıyor olabilir veya olmayabilir.

DURDURULDU

string

Alıcı uygulaması durduruldu.

zaman aşımı

statik

boş olmayan chrome.cast.Timeout

API yöntemleri için milisaniye cinsinden varsayılan zaman aşımı değerleri.

1

sabit statik

null olmayan sayı dizisi

API sürümü. Bunların ilki ana sürüm, ikincisi alt sürümdür.

Ses Düzeyi Kontrol Türü

statik

string

Ses denetimi türlerini açıklar.

Değer

ETKİLEŞİM

string

Yayın cihazının ses seviyesi değiştirilebilir.

DÜZELTİLMİŞ

string

Yayın cihazının ses düzeyi sabittir ve değiştirilemez.

ÖNEMLİ

string

Ana sistem ses seviyesi kontrolü, ör. TV veya Ses cihazı ses seviyesi değiştirilir.

Yöntemler

eklemeAlıcıİşlemiDinleyici

statik

addGetrActionHearer(dinleyici)

Kullanıcı, yayını başlatmak veya durdurmak için kullanıcı arayüzü üzerinden hareket ettiğinde çağrılacak bir dinleyici işlevi ekler. Gönderen uygulama, yayınlama işlemi tamamlanmadan veya başarısız olmadan önce kullanıcı arayüzünde bir geçiş (ör. yerel olarak oynatılan medyayı duraklatmak) göstermek için bunu kullanabilir.

  • İşleyicinin çağrılacağı garanti edilmez ve uygulamaların düzgün çalışması için bu işleyiciye güvenmemesi gerekir.
  • Dinleyici, varsa işlem yapılan alıcıya iletir. Ancak alıcı bilinmeyebilir ve bunun yerine null değeri döndürülür.
  • Kullanıcı işlem yaptıktan sonra dinleyici en kısa sürede aranır. Bu durum, API aracılığıyla gerçekleşen durum değişikliğiyle ilgili olarak bildirim yapılmadan önce çağrılmalıdır.

Framework API'yi kullanıyorsanız bunun yerine cast.framework.CastContext#addEventHearer kullanın ve cast.framework.CastContextEventType#CAST_STATE_CHANGED etkinliği dinleyin.

Parametre

işleyici

chrome.cast.GetrActionHearer

Eklenecek dinleyici işlevi. Dinleyicinin ilk bağımsız değişkeni, üzerinde işlem yapılan alıcıdır. Dinleyicinin ikinci bağımsız değişkeni, istenen işlemdir (chrome.cast.GetrAction bölümüne bakın).

Değer boş olmamalıdır.

ilk kullanıma hazırlamak

statik

initialize(apiConfig, successCallback, errorCallback)

API'yi başlatır. API'nin başlatması tamamlandığında başarılı Callback ve errorCallback'in çağrılacağını unutmayın. Oturum İşleyici ve alıcı Dinleyici daha sonra herhangi bir zamanda ve muhtemelen birden fazla kez çağrılabilir.

Framework API'yi kullanıyorsanız bu işlev yerine cast.framework.CastContext#setOptions kullanın.

Parametre

apiConfig

chrome.cast.ApiConfig

API'yi başlatmak için parametreleri olan nesne.

Değer boş olmamalıdır.

başarılı geri çağırma

fonksiyon()

hata geri çağırma

İşlev(null olmayan chrome.cast.Error)

Olası hatalar: TIMEOUT, INVALID_PARAMETER, Extension_MISSING.

günlükMesajı

statik

logMessage(mesaj)

Uygulamadan bir hata ayıklama mesajı kaydeder. Kullanıcılar açık bir şekilde ayrıntılı günlükleri eklemeyi tercih ederse bu mesaj Google'a bir geri bildirim raporunda gönderilebilir.

Parametre

mesaj

string

Günlüğe kaydedilecek mesaj.

Kullanımdan kaldırıldı
Sunu API'si tabanlı Cast SDK'sı ile desteklenmez.

ön önbellek

statik

precache(veriler)

Verileri önbelleğe almak için istek gönderme. Bağlı olan bir oturum, doğrudan istek gönderir. Aksi takdirde ağdaki tüm cihazlara gönderilir.

Parametre

veri

string

Önbelleğe alınacak veriler.

Alıcı Alma İşlemini Dinleyici

statik

removeGetrActionHearer(dinleyici)

Daha önce addGetrActionHearer ile eklenmiş bir işleyici işlevini kaldırır.

Parametre

işleyici

chrome.cast.GetrActionHearer

Kaldırılacak dinleyici işlevi.

Değer boş olmamalıdır.

Oturum

statik

requestSession(successCallback, errorCallback, oturumİstek)

Alıcı başvuru oturumu oluşturma veya katılma istekleri. Varsayılan olarak, başlatma sırasında API'ye aktarılan Oturum İsteği kullanılır; oturum İsteği'nde farklı bir oturum isteği iletilerek bu değer geçersiz kılınabilir.

Framework API'yi kullanıyorsanız bu işlev yerine cast.framework.CastContext#requestSession öğesini kullanın.

Parametre

başarılı geri çağırma

İşlev(null olmayan chrome.cast.Session)

hata geri çağırma

İşlev(null olmayan chrome.cast.Error)

Olası hatalar şunlardır: TIMEOUT, INVALID_PARAMETER, API_NOT_INITIALIZED, CANCEL, CHANNEL_ERROR, SESSION_ERROR, RECEIVER_UNAVAILABLE ve Extension_MISSING. Zaman aşımı zamanlayıcısının kullanıcılar bir alıcı seçtikten sonra başladığını unutmayın. Alıcı seçmek için kullanıcının zaman aşımına uğramadan işlem yapması gerekir. Zaten bir oturum isteği devam ediyorsa errorCallback, INVALID_PARAMETER hata kodu ve hatayı açıklayan bir açıklamayla çağrılır.

Oturum İsteği

İsteğe bağlı

chrome.cast.SessionRequest

Değer boş olmamalıdır.

OturumOturum Kimliği

statik

requestSessionById(sessionId)

Belirtilen kimliğe sahip mevcut bir oturuma katılma istekleri. Katıldıktan sonra oturum chrome.cast.initialize tarafından ayarlanan sessionHearer oturumuna geçirilir.

Belirtilen oturumun olduğu oturum, bu işlev çağrıldığında zaten biliniyorsa oturum dinleyici hemen çağrılır. Aksi takdirde, belirli sessionId ile bir oturum keşfedildiğinde sessionHearer çağrılır.

Parametre

oturum kimliği

string

Katılmak istediğiniz oturumun kimliği.

özel-Alıcılar

statik

setCustomGetrs(alıcılar, successCallback, errorCallback)

Özel alıcı listesini ayarlar

Parametre

alıcılar

Boş olmayan chrome.cast.Getr dizisi

Yeni liste.

Değer boş olmamalıdır.

başarılı geri çağırma

fonksiyon()

hata geri çağırma

İşlev(null olmayan chrome.cast.Error)

Olası hatalar TIMEOUT, API_NOT_INITIALIZED, INVALID_PARAMETER, CHANNEL_ERROR ve Extension_MISSRING.

Kullanımdan kaldırıldı
Sunu API'si tabanlı Cast SDK'sı ile desteklenmez.

setPageContext

statik

setPageContext(kazan)

Bir iframe içinde Cast SDK'sını yükleyen bir sayfa için yayınlama işlevini başlatır. SDK başlatıldıktan sonra çağrılmalıdır.

Parametre

galibiyet

Window

Sayfa penceresi nesnesi.

Değer boş olmamalıdır.

setGetrDisplayDurumu

statik

setGetrDisplayStatus(alıcı, başarılı arama, hata geri çağırma)

Alıcı adını ve görüntü durumunu ayarlar. Alıcıyı boşta olarak göstermek için displayStatus değerini boş olarak ayarlayın.

Yalnızca ÖZEL alıcılar için geçerlidir. Bu alıcı CAST ise alıcının displayStatus yoksayılır; Yayın alıcı durumu alıcı uygulama tarafından güncellenir.

Parametre

alıcı

chrome.cast.Alıcı

Alıcı.

Değer boş olmamalıdır.

başarılı geri çağırma

fonksiyon()

Durum ayarlama başarılı olduğunda geri çağırma.

hata geri çağırma

İşlev(null olmayan chrome.cast.Error)

Olası hatalar: TIMEOUT, INVALID_PARAMETER, API_NOT_INITIALIZED ve Extension_MISSING.

Kullanımdan kaldırıldı
Sunu API'si tabanlı Cast SDK'sı ile desteklenmez.

kod dışına almak

statik

unescape(escape) dizesi dizesi

URI aracılığıyla çıkış yapılan dizelerin kod dışına alınması için yardımcı program yöntemi. Örneğin, alıcı dostu ad, URI çıkışlı bir dize olarak döndürülür. Gerekirse bu dizenin çıkışını kaldırmak için bu yöntemi kullanın.

Parametre

kaçtı

string

Çıkış karakterli bir dize

İadeler

string Çıkış karaktersiz dize

Soyut türü

Alıcı İşlem İşleyici

statik

Alıcı İşlemcisi()