Sınıf: Oturum İsteği

Marka

SessionRequest

yeni Oturum İsteği(uygulama kimliği, özellikler, zaman aşımı, androidGetrCompatible, kimlik bilgileri Verisi)

Parametre

uygulama kimliği

string

Alıcı uygulama kimliği.

capabilities

İsteğe bağlı

Boş olmayan chrome.cast.Capability dizisi

Alıcı için gerekli özellikler.

Değer boş olmamalıdır.

zaman aşımı

İsteğe bağlı

number (sayı)

Bu uygulama için oturum isteğinde bulunmaya ilişkin isteğe bağlı zaman aşımı.

AndroidAndroidUyumlu

İsteğe bağlı

boolean

Uygulamanın bir Android Alıcı ile uyumlu olup olmadığını belirtir.

credentialsVeri

İsteğe bağlı

chrome.cast.CredentialsVerileri

Gönderenin kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılan kimlik bilgisi verileri.

Değer boş olabilir.

Özellikler

AndroidAndroidUyumlu

boolean

Uygulamanın bir Android Alıcı ile uyumlu olup olmadığını belirtir.

uygulama kimliği

string

Alıcı uygulama kimliği.

capabilities

Boş olmayan Dizi chrome.cast.Capability

Alıcı cihazın gerektirdiği özellikler.

credentialsVeri

boş chrome.cast.CredentialsData

Gönderenin kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılan kimlik bilgisi verileri.

dil

boş dize

Alıcı uygulama başlatılırken Accept-Language başlık değerine eklenecek isteğe bağlı dil. Zaten mevcut bir oturuma katılıyorsanız yoksayılır. Değer, RFC 5646'ya göre "-" etiketi olarak sunulur. Örneğin, "es-ES".

OturumOturum Süresi

number (sayı)

Milisaniye cinsinden uygulama için oturum isteğinde bulunmak amacıyla kullanılan zaman aşımı. Varsayılan olarak chrome.cast.timeout.requestSession değerine ayarlanır.