Sınıf: CredentialsData

Marka

Kimlik Bilgisi Verileri

yeni CredentialsData(kimlik bilgisi, kimlik bilgisi türü)

Parametre

credentials

string

Kullanıcının kimlik bilgileri.

credentialType

İsteğe bağlı

string

Kimlik bilgilerinin hangi platformdan gönderildiğini gösteren kimlik bilgisi türü. Varsayılan olarak web'e ayarlanır veya özel olarak tanımlanabilir.

Özellikler

credentials

string

Kullanıcının kimlik bilgileri.

credentialType

string

Kimlik bilgilerinin hangi platformdan gönderildiğini gösteren kimlik bilgisi türü. Bu varsayılan olarak web'dir veya özel olarak tanımlanabilir.