Sınıf: ReceiverDisplayStatus

Marka

ReceiverDisplayStatus

yeni ReceiverDisplayStatus(statusText, appImages)

Parametre

statusText

dize

Mevcut uygulama durumunun düz metin olarak açıklaması (örneğin, gösterilen içeriğin adı).

appImages

Boş olmayan chrome.cast.Image dizisi

Uygulamayla ilişkilendirilen resimler.

Değer boş olamaz.

Özellikler

appImages

null olmayan null chrome.cast.Image dizisi

Uygulamayı açıklayan bir dizi resim.

showStop

nullable boolean

Kullanıcıya uygulamayı durdurma seçeneğinin sunulup sunulmadığı.

Varsayılan değer null'dur. Yani, uzantı ÖZEL alıcılar için varsayılan bir değer seçer ve DIAL alıcılar için DELETE kullanılabilirliğini algılar. |true|, kullanıcının uygulamayı durdurma isteğinde bulunabileceği, |false| ise bunu yapamayacağı anlamına gelir.

statusText

dize

Geçerli uygulama içeriği için açıklayıcı metin (örneğin, "Düğün Slayt Gösterim").