Sınıf: Alıcı Görüntüleme Durumu

Marka

Alıcı Görüntüleme Durumu

yeni BuyerrDisplayStatus(statusText, appImages)

Parametre

durumMetin

string

Düz metin olarak mevcut uygulama durumunun açıklaması. Örneğin, gösterilen içeriğin adı.

Uygulama Resimleri

Boş olmayan chrome.cast.Image dizisi

Uygulamayla ilişkilendirilmiş resimler.

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

Uygulama Resimleri

Boş olmayan Dizi chrome.cast.Image

Uygulamayı açıklayan bir dizi resim.

dur

boş boole

Kullanıcıya uygulamayı durdurma seçeneği sunulup sunulmadığı.

Varsayılan değer null değeridir. Bu, uzantının CUSTOM alıcıları için varsayılan değeri seçtiği ve DIAL alıcıları için DELETE kullanılabilirliğini algıladığı anlamına gelir. |true|, kullanıcının uygulamayı durdurma isteğinde bulunabileceği, |false| ise bunu yapamayacağı anlamına gelir.

durumMetin

string

Mevcut uygulama içeriği için açıklayıcı metin (ör. "Düğün Slayt Gösterim").