Sınıf: Hacim

Marka

Ses Düzeyi

yeni Ses düzeyi(seviye, ses kapalı)

Parametre

düzey

İsteğe bağlı

number (sayı)

Ses düzeyi.

Değer boş olabilir.

ses kapatıldı

İsteğe bağlı

boolean

Sesi kapatma durumu.

Değer boş olabilir.

Özellikler

kontrol türü

boş olmayan chrome.cast.VolumeControlType

Kullanılabilen ses denetiminin türü.

düzey

boş değer

0,0 ile 1,0 arasında bir değer olarak mevcut ses düzeyi. Alıcı veya akış için kullanılabilecek maksimum ses düzeyi 1,0'dır.

ses kapatıldı

boş boole

Alıcı sesi kapalıdır, ses düzeyinden bağımsızdır.

adımArası

number (sayı)

Ses düzeyini değiştirmek için izin verilen adımlar.